• 18/11/2023

Trong đợt mưa lớn dài ngày từ ngày 14-18/11/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tổng lượng nước trong lưu vực tập trung về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đạt gần 399 triệu mét khối, để đảm bảo an toàn cho hạ du, hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã phát huy vai trò cắt, giảm lũ cho hạ du với lưu lượng cắt giảm lũ...