Video: Công ty Thủy điện Sông Tranh hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Hằng năm, cứ đến tháng 11, cả nước lại nhiệt liệt chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa cùng không khí sôi động khắp cả nước, Công ty Thủy điện Sông Tranh cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 nhằm tuyên truyền, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1

Ngoài các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống như phổ biến bằng văn bản, tham gia hội nghị, hội thảo tập huấn pháp luật của EVN/EVNGENCO1, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã ứng dụng chuyển đổi số trong phổ biến kiến thức pháp luật như: Xây dựng video clip trình chiếu trên màn hình lắp đặt tại tiền sảnh Công ty, tổ chức các lớp học tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Elearning, đăng tải các thông tin tuyên truyền trên website nội bộ của Công ty, treo băng rôn tuyên truyền trực quan tại Trụ sở Công ty, Văn phòng Nhà máy.

Chi tiết tại đường link: https://youtu.be/r-0lihA-eP0