Từng bước tháo dỡ khó khăn, đạt mục tiêu tăng trưởng

Đó là nội dung thông suốt trong Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2018 của Tổng công ty Phát điện 1. Hội nghị diễn ra vào ngày 8/5/2018 tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, TGĐ chủ trì hội nghị  

Tại hội nghị, các nội dung như sau đã được đề cập:

Sản lượng điện toàn Tổng công ty trong tháng 4/2018 là 3.097 triệu kWh, đạt 96% kế hoạch tháng 4 và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thủy điện đạt 672 triệu kWh, nhiệt điện đạt 2.425 triệu kWh. Tính chung trong 4 tháng, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty là 10.864 triệu kWh đạt 31.6% kế hoạch năm, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất 7.006 triệu kWh đạt 28.9% kế hoạch năm; công ty con và công ty liên kết sản xuất 3.858 triệu kWh đạt 38.2% kế hoạch năm.

Trong tháng 4, lưu lượng nước về các hồ chứa đều cao hơn so với tần suất nước (trừ TĐ Đại Ninh), các tổ máy thủy điện khai thác theo mục tiêu điều tiết và đảm bảo cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khả dụng vận hành ổn định và được huy động liên tục ở mức công suất định mức với sản lượng điện sản xuất đều vượt so với kế hoạch, để bù đắp một phần thiếu hụt sản lượng do các tổ máy S7 Uông Bí và S1 Duyên Hải 1 phải ngừng sửa chữa. Công tác sửa chữa và khắc phục sự cố các tổ máy kể trên đang được EVNGENCO1 đặt trọng tâm cao nhất để đảm bảo ổn định sản xuất. Đặc biệt, CTNĐ Nghi Sơn và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đã vượt kế hoạch sản xuất điện 4 tháng đầu năm.

EVNGENCO 1 cũng chú trọng công tác đảm bảo cấp nhiên liệu trong các tháng mùa khô năm 2018 với việc thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán than nội địa; tổ chức các bước lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua than nhập khẩu phục vụ vận hành NMNĐ Duyên Hải 3.

Về đầu tư - xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 4/2018 là 101 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD của Tổng công ty là 3.287,8 tỷ đồng (đạt 25,7% kế hoạch năm). Giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 3.423,5 tỷ đồng (đạt 27% kế hoạch năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư, EVNGENCO1, đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện ước thực hiện trong tháng 4/2018 là 456,6 tỷ đồng. Sau 4 tháng đầu năm 2018, giá trị khối lượng thực hiện của dự án Duyên Hải 3 MR là 1.262,6 tỷ đồng, đạt 20,6% kế hoạch năm. Lũy kế giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm 2018 của Dự án là 1.120 tỷ đồng (đạt 18% kế hoạch năm).

Nhìn chung, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm thuộc Tổng công ty (Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 MR, Dự án NMTĐ Đa Nhim MR; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Uông Bí; Dự án xây dựng hệ thống xuất tro bay qua Cảng biển TTĐL Duyên Hải) đã có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên tiến độ còn chưa đạt so với kế hoạch.

EVNGENCO1 cũng đang gấp rút hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn cuối của các dự án hoàn thành và triển khai thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm.

Đối với công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, ngày 23/4/2018, Bộ Công thương đã có văn bản số 3151/BCT-TC gửi Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất khi cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính. Ngày 27/4/2018, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa đã tổ chức họp phiên thứ 2, trong đó các thành viên của Ban chỉ đạo thống nhất về phương thức thẩm định của Tổ giúp việc đối với kết quả xác định giá trị Doanh nghiệp của EVNGENCO1.

Trong tháng 4/2018, Hội đồng thành viên EVN đã phê duyệt Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của EVNGENCO1. Tổng công ty đã ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; mở thầu, chấm thầu gói thầu cung cấp 1 triệu tấn than cho vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 (đợt 1) năm 2018 và thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2018 của các Công ty Cổ phần, Công ty liên kết để người đại diện biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018:

Trong tháng 5/2018, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất điện được giao là 3.442 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 697 triệu kWh; Nhiệt điện: 2.745 triệu kWh. Các nhà máy thủy điện được yêu cầu khai thác tối ưu lượng nước về hồ, thực hiện đúng quy trình điều tiết liên hồ chứa và các đáp ứng các yêu cầu cấp nước hạ du.  Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu điều độ của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để sớm đưa các tổ máy S1 Duyên Hải 1 và S7 Uông Bí vận hành trở lại. EVNGENCO1 đặc biệt chú trọng các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện. Trong tháng 5/2018, Tổng công ty dự kiến giao CTNĐ Duyên Hải phát hành HSMT nạo vét duy tu luồng Cảng biển TTĐL Duyên Hải để đảm bảo độ sâu luồng và khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng theo thiết kế.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án. Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, Tổng công ty đang yêu cầu Nhà thầu Sumitomo đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố đối với Hệ thống FGD và phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ mục tiêu của tháng 5. Đối với Dự án TĐ Đa Nhim mở rộng, Tổng công ty chỉ đạo CTCP TĐ Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đôn đốc Nhà thầu sớm sửa chữa và đưa vào vận hành trở lại máy TBM nhằm đẩy nhanh tiến độ đào hầm; song song với việc thực hiện giải pháp kỹ thuật thay thế để đảm bảo tiến độ phát điện của Dự án. 

Công tác cổ phần hóa được EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.   EVNGENCO1 sẽ phối hợp với Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Đà Nẵng thỏa thuận về kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa. Tổng công ty sẽ phối hợp với Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giải trình bổ sung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Cổ phần hóa trong quá trình thẩm tra Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiêp. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sau CPH của Tổng công ty.

Ngoài ra, EVNGENCO1 sẽ phấn đấu hoàn thành đàm phán ký hợp đồng mua bán điện dài hạn cho NMNĐ Nghi Sơn  và tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2018.


  • Phạm Phương Thảo (VP)