Tổng giám đốc EVNGENCO1 chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa khô tại CTNĐ Uông Bí

Ngày 11/4/2019, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã có buổi họp với Ban lãnh đạo Công ty về triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô và thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Tham gia họp có ông Phùng Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Thành viên; Ông Nguyễn Trung Khang, Kiểm soát viên Chuyên trách và đại diện lãnh đạo các Ban: KTSX, TC&NS, TTBV, VP; Ban lãnh đạo, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc  EVNGENCO1 chủ trì buổi họp tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Tại buổi họp, sau khi nghe các giải pháp để đảm bảo cấp điện mùa khô của Công ty, Tổng giám đốc yêu cầu Công ty nhiệt điện Uông Bí thực hiện tốt tất cả các giải pháp đã nêu, như vậy sẽ đáp ứng được tiến độ, mục tiêu, chi phí để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2019. Đối với công tác sửa chữa định lượng theo ACM Tổng giám đốc đánh giá với bề dày kinh nghiệm, Công ty Nhiệt điện Uông Bí có thể triển khai ACM mà không cần hoặc ít phải thuê chuyên gia.

Tổng giám đốc cũng chỉ đạo Công ty phải đảm bảo nguyên liệu khả dụng sản xuất điện mùa khô > 85%. Công ty phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác vận hành sửa chữa thiết bị, đảm bảo các hệ thống vận hành an toàn ổn định. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt để sửa chữa bảo dưỡng Tổ máy S8, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa theo ACM, lập đề án tiến độ sửa chữa cụ thể theo từng tháng. Rà soát vật tư thiết bị tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho, có giải pháp giải phóng, sử dụng, xây dựng định mức hàng tồn kho. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu phải có phương án dự phòng khi không lựa chọn được nhà thầu hoặc khi không có cạnh tranh giữa các nhà thầu...

Trước khi tham gia buổi họp, Tổng giám đốc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình vận hành của Tổ máy S7 và kho chữa nguyên liệu của Nhà máy.

Tổng giám đốc cùng đoàn công tác kiểm tra Tổ máy S7 tại Công ty NĐ Uông Bí


  • Bùi Thị Vân- NĐUB