Tổng công ty phát điện 1 vượt sản lượng của khối Thủy điện và có bước tiến mới trong công tác cổ phần hóa

Ngày 5/9/2018, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2018. Tháng 9 đánh dấu một mốc mới trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVNGENCO`1 với các điểm nhấn về sản lượng điện của khối thủy điện và công tác cổ phần hóa với việc Bộ Công Thương đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sang ngày 01/01/2019.

Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Sơn chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe các đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng công ty được chỉ ra như sau: 

Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 8/2018
Tháng 8/2018, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất đạt 2.544 triệu kWh, tương đương 94% kế hoạch tháng 8 và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thủy điện đạt 793 triệu kWh; nhiệt điện đạt 1.751 triệu kWh. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 21.408 triệu kWh, đạt 62.3% kế hoạch năm,  tăng 10.5% so với cùng kỳ năm 2017.
Tháng 8, các tổ máy thủy điện vận hành ổn định, ngoại trừ thủy điện Bản Vẽ, tổng lượng nước về các hồ chứa trong 8 tháng đầu năm 2018 đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Thủy điện Bản Vẽ, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 8, lượng nước về hồ trong tháng lớn, đến ngày 31/08/2018, mực nước hồ đã đạt mực nước dâng bình thường và phải thực hiện xả lũ. Tính chung 8 tháng đầu năm, các tổ máy thủy điện vận hành ổn định và phát vượt 763 triệu kWh so với kế hoạch 8 tháng. 
Do các nhà máy thủy điện phía Bắc được huy động với sản lượng cao, các tổ máy nhiệt điện được huy động với công suất trung bình thấp hơn so với kế hoạch, một số tổ máy nhiệt điện đã được đưa vào dự phòng công suất (như S2 Nghi Sơn, S4 Quảng Ninh). Về việc khắc phục sự cố đối với tuabin S7 Uông Bí, Tổng công ty đã hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, báo cáo EVN và chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo.
EVNGENCO 1 cũng chú trọng công tác đảm bảo cấp nhiên liệu trong các tháng cuối  năm 2018. Cụ thể, Tổng công ty đã và đang thực hiện theo kế hoạch các hợp đồng mua than nội địa và nhập khẩu, xây dựng giải pháp nâng cao năng suất bốc dỡ và đảm bảo nguồn cung cấp than, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất điện. Công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ luôn được EVNGENCO 1 đặc biệt quan tâm. 
Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 là 1.635 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân của Tổng công ty lần lượt là 8.911 tỷ đồng (đạt 70% kế hoạch năm) và 9.023 tỷ đồng (đạt 71% kế hoạch năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 ước đạt 260 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện và tổng giá trị giải ngân của dự án DH3MR lần lượt là 1.422  tỷ đồng (tương đương 23%  kế hoạch năm) và 1.937 tỷ đồng (tương đương 32% kế hoạch năm). 
 EVNGENCO1 đã hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn cuối của các dự án Uông Bí MR, tại các dự án khác đang bám sát tiến độ được giao . Công tác thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm vẫn đang được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. 
Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVN đã báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá và Bộ Công Thương đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sang ngày 01/01/2019.  Bộ Công Thương cũng đã gửi văn bản đến các Bộ, Ngành liên quan về phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018:
Trong tháng 9/2018, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao là 2.764 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 605 triệu kWh; Nhiệt điện: 2.159 triệu kWh. Các Nhà máy thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu các nguồn nước và thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa và các yêu cầu cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khai thác tối ưu sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.
Ngoài ra, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác lựa chọn Nhà thầu sửa chữa tuabin S7 Uông Bí; đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống xuất tro bay qua Cảng biển TTĐL Duyên Hải và tổ chức đốt than trộn thử nghiệm tại NMNĐ Duyên Hải 1.  
EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ các NMNĐ. Trong đó, Tổng công ty dự kiến làm việc với TKV và Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo sản lượng và chất lượng nguồn than nội địa cấp cho NMNĐ Duyên Hải 1. Đồng thời, nỗ lực nâng cao năng suất bốc dỡtại TTĐL Duyên Hải, thực hiện nâng cấp phòng thí nghiệm hóa đạt chuẩn VILAS, đủ năng lực thực hiện công tác giám định đối với các hợp đồng mua bán than trong nước. Đối với cung ứng than nhập khẩu, EVNGENCO1 sẽ triển khai thực hiện Hợp đồng mua 1 triệu tấn than nhập khẩu (đợt 1 năm 2018) và chuẩn bị ký kết hợp đồng đợt 2 phục vụ sản xuất của NMNĐ Duyên Hải 3. Tổng công ty cũng dự kiến sẽ phê duyệt phương án nhập khẩu than giao đoạn 2019-2020 và giai đoạn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai.
Đối với công tác ĐTXD,  EVNGENCO 1 dự kiến sẽ tăng cường kiểm soát tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành các dự án đang triển khai thi công xây dựng. Cụ thể, đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, Tổng công ty đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tập kết vật tư thiết bị đến công trường phục vụ công tác thi công xây dựng, lắp đặt đảm bảo tiến độ các hạng mục mục tiêu. Đối với Dự án TĐ Đa Nhim mở rộng, Tổng công ty đã chỉ đạo Chủ đầu tư là CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đào hầm bằng máy TBM và nghiên cứu, thực hiện giải pháp thay thế đảm bảo tiến độ phát điện của Dự án. 
Công tác Cổ phần hóa cũng sẽ được Tổng công ty đặc biệt chú trọng. Trong đó trọng tâm là bám sát Bộ Tài Chính phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng công ty sau cổ phần hóa và thực hiện các bước CPH Tổng công ty theo chỉ đạo của EVN.
Ngoài ra, trong tháng 9/2018, EVNGENCO1 cũng nỗ lực hoàn thành các công tác như: thực hiện đốt than trộn tại tổ máy S2 nhiệt điện Duyên Hải; Tổ chức giám sát thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ tại các đơn vị; Triển khai đề án tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc CMCN 4.0; Bám sát các đơn vị liên quan về giá điện và Hợp đồng mua bán điện dài hạn đối với NMNĐ Nghi Sơn 1; Tăng cường công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ; xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; Xem xét các giải pháp thực hiện dự án Điện gió Bến Tre. 

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)