Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn

Ngày 10/02/2020, tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1, Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 và đồng chí Trần Doãn Thành Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019, triển khai nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2020.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện các Ban/Văn phòng của Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Năm 2019, bên cạnh những nhiệm vụ phối hợp thường xuyên, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã phối hợp triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo liên tịch số 457/TB-EVNGENCO1-CĐ ngày 22/2/2019.

Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của TCT và đơn vị đến người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất tạo không khí hăng hái phấn khởi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Các hoạt động văn hoá thể thao được tổ chức từ cơ sở đến cấp TCT. Trong năm 2019 TCT đã tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ, giải thể thao, lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Hội thao Tập đoàn ĐLVN và đạt giải 3 toàn đoàn, tổ chức Đội văn nghệ tham gia đêm công diễn chảo mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt nam và chương trình “nghĩa tình Duyên Hải” tại Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tham gia giám sát các hoạt động ATVSLĐ, phối hợp cùng chuyên môn tiếp tục tổ chức và tổng kết cuộc thi tìm hiểu ATVSLĐ trên mạng internet. Về công tác thực hiện quy chế cơ sở được phối hợp tốt và có hiệu quả, tổ chức Đối thoại định kỳ và đột xuất; Các kiến nghị về quyền lợi ích hợp pháp của Người lao động đã được BCH Công đoàn TCT phản ánh kịp thời tới Tổng giám đốc và được trả lời giải quyết thỏa đáng công khai tại các Hội nghị giao ban thường kỳ và các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của TCT. Trong năm 2019 TCT tổ chức thành công Hội nghị người lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

                     

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Năm 2020, nhiệm vụ của TCT đứng trước những khó khăn thách thức. Để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra; Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và các Ban chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện một số nội dung phối hợp trọng tâm sau: 

Một là: Tăng cường và thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2020 theo chỉ đạo của Đảng ủy TCT, của EVN; Trong năm 2020, đặc biệt quan tâm tuyên truyền vận động người lao động tại các đơn vị chấp hành các đường lối chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty và đơn vị, công tác cổ phần hóa. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các ngày lễ lớn trong năm. Tuyên truyền về các mục tiêu kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN và của Tổng công ty “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020”.

Hai là: Tăng cường việc giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, đặc biệt đôn đốc thực hiện các biện pháp ATVSLĐ tại các vị trí xa, khuất nguy cơ dễ xảy ra mất an toàn lao động, nhất là các Nhà máy nhiệt điện.

Triển khai các hoạt động trong tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 4; Tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi kiến thức ATVSLĐ trên mạng interrnet trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn, ATVSV giỏi cấp Tổng công ty, dự kiến  tổ chức trong tháng công nhân (tháng 5/2020).

Ba là: Tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện sửa đổi bổ sung các các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi NLĐ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động đúng quy định.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường các hoạt động đối thoại với người lao động tại cơ sở. Trong năm 2020, xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Tổng giám đốc TCT và người lao động trực tiếp tại một số đơn vị.

 Bốn là: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Tổ chức các phong trào thi đua cần tập trung trong lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng và chủ đề năm 2020 của Tập đoàn “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020”;

Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII (Tổ chức Hội thao cấp TCT trong tháng 6/2019).

Năm là: Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân (tháng 5) và nhân dịp tết nguyên đán như: Thăm hỏi các trường hợp khó khăn và tai nạn lao động; xét khen thưởng và biểu dương đối với CNLĐ giỏi và ATVSV giỏi tiêu biểu; Tổ chức gặp mặt khen thưởng các cháu con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc năm học 2019-2020 trong tháng 6/2020.

Tiếp tục phối hợp xây dựng thiết chế thể thao tại các đơn vị, ưu tiên các đơn vị còn khó khăn địa bàn vùng sâu vùng xa;

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đơn vị của Tổng công ty hoạt động để triển khai tốt công tác an sinh xã hội (trong năm 2020 tổ chức xây dựng và gắn biển công trình nhà tình nghĩa, ưu tiên tại một số địa phương của các đơn vị: Công ty nhiệt điện Duyên Hải, Thuỷ điện Đồng Nai, Thuỷ điện Sông Tranh, Thuỷ điện Bản Vẽ).

 


  • Khuất Thị Minh phương (VP Công đoàn TCT)