Thông tin đấu thầu Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

 

Stt Tên Gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác Trung tu tổ máy H1 năm 2020 - Nhà máy thủy điện Khe Bố

 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/02/2020 19:07 21/02/2020 19:07 28/02/2020 - 09:30
2 Cung cấp dầu thủy lực phục vụ công tác Trung tu tổ máy H1 năm 2020 - Nhà máy thủy điện Khe Bố
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 26/02/2020 15:15 26/02/2020 15:15 06/03/2020 - 09:30
3 Mua sắm Vật tư thiết bị sửa chữa lớn - Trạm thủy điện Nậm Má.
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 26/02/2020 17:19 26/02/2020 17:19 06/03/2020 - 09:30
4 Mua sắm vật tư thiết bị phải gia công chế tạo theo bản vẽ (hoặc theo mẫu) - Trạm thủy điện Nậm Má.
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 02/03/2020 10:41 02/03/2020 10:41 12/03/2020 - 09:30
5 Thi công bể lắng xả cát năm 2020 - Trạm thủy điện Nậm Má
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 18/03/2020 17:49 18/03/2020 17:49 15/04/2020 - 09:00