Thông tin đấu thầu Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1 SXKD2019-PTV34: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, thí nghiệm điện và CI Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15

2

Cung cấp mỡ bánh răng chủ máy nghiền

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

14/01/2020 13:55
14/01/2020 13:55
03/02/2020 - 10:00

3

Cung cấp Ống sinh hơi

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

07/01/2020 17:28
07/01/2020 17:28
03/02/2020 - 10:00
4
Cung cấp hóa chất
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
14/01/2020 07:46
14/01/2020 07:46
03/02/2020 - 09:00
5
Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
09/01/2020 10:18
09/01/2020 10:18
20/01/2020 - 10:00
6 Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Nin
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15
7 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:35 14/02/2020 17:35 28/02/2020 14:00
8 Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 10:49 14/02/2020 10:49 28/02/2020 10:00
9 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:04 14/02/2020 17:04 27/02/2020 14:00
10 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 13:49 14/02/2020 13:49 27/02/2020 10:00
11 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:58 16/02/2020 09:58 24/02/2020 09:00
12 Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:34 16/02/2020 09:34 24/02/2020 09:00
13 Cung cấp và lắp đặt hệ thống barie tự động tại khu vực Cổng chính ra vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 12/02/2020 14:03
12/02/2020 14:03
17/02/2020 14:00
14 Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S) Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 08:30 17/02/2020 08:30 09/03/2020 14:00
15 Cung cấp vật tư gia công van, ống cút Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:06 17/02/2020 14:06 28/02/2020 14:00
16 Cung cấp hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:24 17/02/2020 14:24 21/02/2020 09:00
17 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:45 17/02/2020 14:45 21/02/2020 08:00
18 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:14 17/02/2020 15:14 21/02/2020 10:00
19 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:32 17/02/2020 15:32 28/02/2020 09:00
20 Cung cấp vật tư tổng hợp, nhỏ lẻ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 16:45 17/02/2020 16:45 25/02/2020 09:00
21 Cung cấp bi nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 17:09 17/02/2020 17:09 10/03/2020 10:00
22 Cung cấp bulong, e cu, búa gõ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:19 17/02/2020 18:19 03/03/2020 15:00
23 Cung cấp xích truyền động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:58 17/02/2020 18:58 02/03/2020 11:00
24 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:201 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 08:10
18/02/2020 08:10
09/03/2020 10:00
25 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:03 18/02/2020 09:03 28/02/2020 10:00
26 Cung cấp vành chèn, pitong, thổi bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:16 18/02/2020 09:16 03/03/2020 10:00
27 Cung cấp vật tư gia công trường lọc bụi, tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 13:40 18/02/2020 13:40 02/03/2020 09:00
28 Cung cấp vật tư gia công thuyền xỉ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 14:12 18/02/2020 14:12 02/03/2020 14:00
29 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 15:52 18/02/2020 15:52 03/03/2020 09:00
30 Cung cấp thiết bị, công cụ CI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 10:22 19/02/2020 10:22 26/02/2020 09:00
31 Cung cấp côn, cút Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 13:23 19/02/2020 13:23 28/02/2020 11:00
32

Cung cấp bi nghiền đá vôi

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:44 20/02/2020 08:44 16/03/2020 10:00
33 Cung cấp đá vôi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:51 20/02/2020 08:51 13/03/2020 14:30
34 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 13:56 20/02/2020 13:56 12/03/2020 10:00
35 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 15:51 20/02/2020 15:51 03/03/2020 09:00
36 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:32 20/02/2020 16:32 04/03/2020 09:00
37 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:48 20/02/2020 16:48 26/02/2020 09:00
38 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:54 20/02/2020 16:54 26/02/2020 09:00
39 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 17:10 16/02/2020 09:58 26/02/2020 09:00
40 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 09:30 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
41 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 10:42 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30
42 Cung cấp động cơ quạt tải bột Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:04 21/02/2020 14:04 06/03/2020 10:00
43 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:13 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
44 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:47 21/02/2020 14:47 06/03/2020 14:00
45 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 15:12 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30

46

Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 08:24 16/02/2020 09:34 28/02/2020 09:00
47 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 12:54 24/02/2020 12:54 09/03/2020 14:00
48 Cung cấp que hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 16:45 24/02/2020 16:45 02/03/2020 09:00
49 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 17:11 24/02/2020 17:11 06/03/2020 09:00
50 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/02/2020 15:40 25/02/2020 15:40 17/03/2020 10:00
51 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/02/2020 10:43 20/02/2020 15:51 03/03/2020 09:00
52 Cung cấp thép các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/02/2020 16:23

26/02/2020 16:23

09/03/2020 10:00
53 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 14:50 27/02/2020 14:50 12/03/2020 09:00
54 Cung cấp vật tư gia công van, ống cút Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 14:55 27/02/2020 14:55 12/03/2020 14:00
55 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:03 27/02/2020 15:03 13/03/2020 10:00
56 Cung cấp hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:22 27/02/2020 15:22 04/03/2020 09:00
57 Cung cấp chổi than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:34 27/02/2020 15:34 04/03/2020 10:00
58 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 17:44 27/02/2020 17:44 09/03/2020 09:00
59 Cung cấp vành chèn, pitong thổi bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 18:52 27/02/2020 18:52 11/03/2020 10:00
60 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 19:31 27/02/2020 19:31 12/03/2020 10:00
61 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 14:27 24/02/2020 17:11 06/03/2020 09:00
62 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 14:30 20/02/2020 16:32 05/03/2020 09:00
63 Cung cấp cút các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 17:07 28/02/2020 17:07 09/03/2020 10:00
64 Cung cấp bông khoáng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 09:14 29/02/2020 09:14 12/03/2020 09:00
65 Cung cấp bê tông chịu nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 09:51 29/02/2020 09:51 12/03/2020 09:00
66 Thẩm tra thiết kế, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 10:15 29/02/2020 10:15 20/03/2020 15:00
67 Cung cấp xích truyền động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:11 29/02/2020 11:11 10/03/2020 14:00
68 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:37 29/02/2020 11:37 12/03/2020 09:00
69 Cung cấp băng tải, con lăn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:38 29/02/2020 11:38 10/03/2020 15:00
70 Cung cấp thép tấm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 14:03 03/03/2020 14:03 12/03/2020 09:00
70 Cung cấp bơm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 14:20 03/03/2020 14:20 13/03/2020 09:00
71 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 15:04 03/03/2020 15:04 16/03/2020 09:00
72 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/03/2020 14:52 05/03/2020 14:52 18/03/2020 09:00
73 Cung cấp thép các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 08:51 26/02/2020 16:23 13/03/2020 11:00
74 Cung cấp bộ chia dầu thủy lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 16:00 09/03/2020 16:00 17/03/2020 09:00
75 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 16:31 09/03/2020 16:31 16/03/2020 09:00
76 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 18:00 09/03/2020 18:00 18/03/2020 09:00
77 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 18:05 09/03/2020 18:05 23/03/2020 10:00
78 Cung cấp vật tư Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 13:22 11/03/2020 13:22 02/04/2020 09:00
79 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:01 11/03/2020 15:01 17/03/2020 09:00
80 Cung cấp bê tông chịu nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:39 11/03/2020 15:39 23/03/2020 09:00
81 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:50 11/03/2020 15:50 18/03/2020 10:00
82 Cung cấp xích tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 16:41 11/03/2020 16:41 20/03/2020 14:00
83 Cung cấp vật tư gia công thuyền xỉ, vòi đốt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 17:29 11/03/2020 17:29 20/03/2020 10:00
84 Cung cấp vật tư gia công trường lọc bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 17:43 11/03/2020 17:09 20/03/2020 15:00
85 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:18 12/03/2020 09:18 27/03/2020 10:00
86 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:29 12/03/2020 09:29 27/03/2020 08:30
87 Cung cấp hạt trao đổi ion Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:56 12/03/2020 09:56 24/03/2020 10:00
88 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 15:47 27/02/2020 15:03 18/03/2020 10:00

89

Cung cấp nước uống cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/03/2020 08:30 16/03/2020 08:30 19/03/2020 10:00
90 Cung cấp dầu Fyrquel EHC Plus Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/03/2020 15:36 16/03/2020 15:36 24/03/2020 09:00
91 Mua hiện vật để bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/03/2020 16:41 19/03/2020 16:41 03/04/2020 09:00
92 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/03/2020 10:09 24/03/2020 10:09 07/04/2020 10:00
93 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/03/2020 16:40 25/03/2020 16:40 06/04/2020 09:00
94 Cung cấp dụng cụ cơ nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/03/2020 17:28 25/03/2020 17:28 07/04/2020 09:00
95 Cung cấp thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/03/2020 17:10 26/03/2020 17:10 03/04/2020 10:00
96 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 16:46 31/03/2020 16:46 13/04/2020 09:00
97 Cung cấp vật tư điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 17:01 31/03/2020 17:01 10/04/2020 09:00
98 Cung cấp thiết bị, công cụ CI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 17:10 31/03/2020 17:10 07/04/2020 09:00
99 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/04/2020 16:40 01/04/2020 16:40 10/04/2020 08:00
100 Cung cấp khớp giãn nở Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/04/2020 13:51 03/04/2020 13:51 14/04/2020 09:00
101 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/04/2020 17:14 06/04/2020 17:14 14/04/2020 09:00
102 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ôtô thời gian 1 năm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/04/2020 15:17 08/04/2020 15:17 14/04/2020 08:00
103 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 08:28 31/03/2020 16:46 15/04/2020 09:00
104 Đại tu hệ thống thiết bị điện TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 09:54 09/04/2020 09:54 20/04/2020 10:00
105 Đại tu màn hình lớn và phòng phần mềm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 10:38 09/04/2020 10:38 20/04/2020 14:00
106 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/04/2020 15:31 10/04/2020 15:31 21/04/2020 10:00
107 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/04/2020 16:26 10/04/2020 16:26 21/04/2020 14:00
108 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:41 11/04/2020 09:41 22/04/2020 09:00
109 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:44 11/04/2020 09:44 24/04/2020 14:00
110 Cung cấp băng tải, con lăn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:51 11/04/2020 09:51 21/04/2020 14:00
111 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:59 11/04/2020 08:56 24/04/2020 09:00
112 Cung cấp vật tư gia công miệng vòi đốt than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 11:10 11/04/2020 11:10 22/04/2020 10:00
113 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/04/2020 09:13 13/04/2020 09:13 24/04/2020 10:00
114 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/04/2020 16:25 16/04/2020 16:25 27/04/2020 09:00
115 Đại tu hệ thống chế biến than bột TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 11:45 18/04/2020 11:45 04/05/2020 09:00
116 Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:02 18/04/2020 12:02 27/04/2020 09:00
117 Đại tu Thiết bị phụ Lò hơi TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:04 18/04/2020 12:04 04/05/2020 14:00
  Đại tu thiết bị phụ Tuabin TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:05 18/04/2020 12:05 04/05/2020 10:00
118 Đại tu hệ thống máy phá đống 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:19 18/04/2020 12:19 25/04/2020 09:00
119 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:35 18/04/2020 12:35 25/04/2020 14:00
120 Đại tu hệ thống Tuabin, máy phát TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:49 18/04/2020 12:49 08/05/2020 14:00
121 Đại tu Lò hơi TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 13:03 18/04/2020 13:03 08/05/2020 15:00
122 Kiểm tra kim loại không phá hủy Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2020 15:35 20/04/2020 15:35 08/05/2020 09:00
123 Cung cấp van Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2020 17:41 20/04/2020 17:41 14/05/2020 09:00
124 Đại tu hệ thống thiết bị điện TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/04/2020 15:46 22/04/2020 15:46 06/05/2020 14:00
125 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/04/2020 08:32 23/04/2020 08:32 06/05/2020 10:00
126 Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2020 08:42 28/04/2020 08:42 11/05/2020 09:00
127 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2020 09:20 28/04/2020 09:20 15/05/2020 09:00
128 Cung cấp Công tơ đo đếm điện năng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2020 13:32 05/05/2020 13:32 11/05/2020 14:00
129 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/05/2020 10:24 06/05/2020 10:24 15/05/2020 14:00
130 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/05/2020 09:02 07/05/2020 09:02 19/05/2020 09:00
131 Cung cấp thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/05/2020 08:53 15/05/2020 08:53 22/05/2020 09:00
132 Cung cấp nước uống cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/05/2020 10:48 25/05/2020 10:48 29/05/2020 09:00
133 Đào tạo giám sát hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/05/2020 16:05 26/05/2020 16:05 03/06/2020 14:30
134 Cung cấp túi lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/05/2020 16:22 26/05/2020 16:22 06/06/2020 09:00
135 Cung cấp cút các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/06/2020 09:55 01/06/2020 09:55 09/06/2020 10:00
136 Gói thầu sửa chữa phục hồi HGT máy nghiền than và các loại Tang băng tải cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/06/2020 15:41 01/06/2020 15:41 12/06/2020 14:00
137 Cung cấp phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán Thị trường điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/06/2020 15:54 02/06/2020 15:54 08/06/2020 10:00
138 Thu gom, xử lý váng bọt cửa xả kênh nước làm mát Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/06/2020 16:49 02/06/2020 16:49 09/06/2020 14:00
139 Cung cấp bơm dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2020 15:58 03/06/2020 15:58 11/06/2020 10:00
140 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/06/2020 09:45 05/06/2020 09:45 22/06/2020 09:00
141 Cung cấp vật tư gia công Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/06/2020 13:48 08/06/2020 13:48 15/06/2020 10:00
142 Cung cấp văn phòng phẩm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/06/2020 16:04 08/06/2020 16:04 18/06/2020 09:00
143 Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/06/2020 13:41 11/06/2020 13:41 22/06/2020 09:00
144 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/06/2020 16:09 17/06/2020 16:09 29/06/2020 10:00
145 Cung cấp biểu mẫu sổ sách vận hành Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/06/2020 09:20 19/06/2020 09:20 25/06/2020 09:00
146 Đo đặc tuyến Tổ máy số 3 sau đại tu năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 13:32 29/06/2020 13:32 08/07/2020 08:30
147 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 15:08 29/06/2020 15:08 10/07/2020 09:00
148 may đồng phục BHLĐ năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 15:25 29/06/2020 15:25 08/08/2020 09:00
149 Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 08:59 30/06/2020 08:59 09/07/2020 09:00
150 May đồng phục BHLĐ năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 09:33 30/06/2020 09:33 09/07/2020 14:00
151 Đại tu hệ thống máy phá đống 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:04 30/06/2020 10:04 08/07/2020 09:00
152 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:15 30/06/2020 10:15 08/07/2020 14:00
153 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:58 30/06/2020 10:58 10/07/2020 14:00
154 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 11:01 30/06/2020 11:01 20/07/2020 14:00
155 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/07/2020 11:48 04/07/2020 11:48 14/07/2020 14:00
156 Khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV Công ty năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/07/2020 14:36 07/07/2020 14:36 16/07/2020 10:00
157 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/07/2020 11:49 09/07/2020 11:49 20/07/2020 14:00
158 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/07/2020 08:08 15/07/2020 08:08 22/07/2020 10:00
159 cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/07/2020 09:05 09/07/2020 11:36 22/07/2020 14:00
160 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/07/2020 08:13 23/07/2020 08:13 30/07/2020 10:00
161 Đo đặc tuyến Tổ máy số 3 sau đại tu năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/07/2020 23:04 20/07/2020 14:33 31/07/2020 10:00
162 Cung cấp phần mềm kế toán, vật tư Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/07/2020 15:56 31/07/2020 15:56 13/08/2020 09:00
163 Thi công nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/08/2020 14:40 04/08/2020 14:40 19/08/2020 10:00
164 Sửa chữa, phục hồi Hộp giảm tốc (HGT) máy nghiền than và các loại Tang băng tải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/08/2020 15:07 06/08/2020 15:07 17/08/2020 10:00
165 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/08/2020 10:27 13/08/2020 10:27 21/08/2020 10:00
166 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/08/2020 10:05 14/08/2020 10:05 21/08/2020 10:00
167 Giám sát công tác nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/08/2020 10:20 14/08/2020 10:20 03/09/2020 11:00
168 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:2017 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/08/2020 09:35 18/08/2020 09:35 07/09/2020 14:00
169 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/08/2020 10:18 18/08/2020 10:18 26/08/2020 10:00
170 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 09:34 21/08/2020 09:34 01/09/2020 09:00
171 Cung cấp vật tư điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 10:07 21/08/2020 10:07 31/08/2020 09:00
172 Cung cấp vật tư lấy mẫu than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 10:20 21/08/2020 10:20 31/08/2020 09:00
173 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/08/2020 10:10 25/08/2020 10:10 28/08/2020 14:00
174 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/08/2020 08:25 26/08/2020 08:25 16/09/2020 10:00
175 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/08/2020 08:39 27/08/2020 08:39 07/09/2020 10:00
176 Cung cấp vật tư tổng hợp 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/08/2020 18:25 28/08/2020 18:25 08/09/2020 14:00
177 Cung cấp vật tư tổng hợp 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/08/2020 08:29 28/08/2020 17:27 08/09/2020 10:00
178 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/08/2020 07:45 31/08/2020 07:45 04/09/2020 09:00
179 Kiểm định thiết bị nâng hạ, áp lực và thiết bị phòng nổ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/09/2020 10:03 01/09/2020 10:03 10/09/2020 09:00
180 May trang phục làm việc cho CBCNV Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/09/2020 09:15 24/08/2020 14:53 10/09/2020 09:00
181 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/09/2020 09:13 09/09/2020 09:13 14/09/2020 14:00
182 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A số máy 560Y0920055 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/09/2020 15:36 09/09/2020 15:36 17/09/2020 10:00
183 Cung cấp vật tư tổng hợp 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/09/2020 17:17 11/09/2020 17:17 21/09/2020 10:00