Thông tin đấu thầu Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1 SXKD2019-PTV34: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, thí nghiệm điện và CI Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15

2

Cung cấp mỡ bánh răng chủ máy nghiền

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

14/01/2020 13:55
14/01/2020 13:55
03/02/2020 - 10:00

3

Cung cấp Ống sinh hơi

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

07/01/2020 17:28
07/01/2020 17:28
03/02/2020 - 10:00
4
Cung cấp hóa chất
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
14/01/2020 07:46
14/01/2020 07:46
03/02/2020 - 09:00
5
Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
09/01/2020 10:18
09/01/2020 10:18
20/01/2020 - 10:00
6 Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Nin
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15
7 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:35 14/02/2020 17:35 28/02/2020 14:00
8 Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 10:49 14/02/2020 10:49 28/02/2020 10:00
9 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:04 14/02/2020 17:04 27/02/2020 14:00
10 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 13:49 14/02/2020 13:49 27/02/2020 10:00
11 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:58 16/02/2020 09:58 24/02/2020 09:00
12 Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:34 16/02/2020 09:34 24/02/2020 09:00
13 Cung cấp và lắp đặt hệ thống barie tự động tại khu vực Cổng chính ra vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 12/02/2020 14:03
12/02/2020 14:03
17/02/2020 14:00
14 Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S) Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 08:30 17/02/2020 08:30 09/03/2020 14:00
15 Cung cấp vật tư gia công van, ống cút Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:06 17/02/2020 14:06 28/02/2020 14:00
16 Cung cấp hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:24 17/02/2020 14:24 21/02/2020 09:00
17 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:45 17/02/2020 14:45 21/02/2020 08:00
18 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:14 17/02/2020 15:14 21/02/2020 10:00
19 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:32 17/02/2020 15:32 28/02/2020 09:00
20 Cung cấp vật tư tổng hợp, nhỏ lẻ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 16:45 17/02/2020 16:45 25/02/2020 09:00
21 Cung cấp bi nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 17:09 17/02/2020 17:09 10/03/2020 10:00
22 Cung cấp bulong, e cu, búa gõ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:19 17/02/2020 18:19 03/03/2020 15:00
23 Cung cấp xích truyền động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:58 17/02/2020 18:58 02/03/2020 11:00
24 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:201 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 08:10
18/02/2020 08:10
09/03/2020 10:00
25 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:03 18/02/2020 09:03 28/02/2020 10:00
26 Cung cấp vành chèn, pitong, thổi bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:16 18/02/2020 09:16 03/03/2020 10:00
27 Cung cấp vật tư gia công trường lọc bụi, tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 13:40 18/02/2020 13:40 02/03/2020 09:00
28 Cung cấp vật tư gia công thuyền xỉ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 14:12 18/02/2020 14:12 02/03/2020 14:00
29 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 15:52 18/02/2020 15:52 03/03/2020 09:00
30 Cung cấp thiết bị, công cụ CI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 10:22 19/02/2020 10:22 26/02/2020 09:00
31 Cung cấp côn, cút Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 13:23 19/02/2020 13:23 28/02/2020 11:00
32

Cung cấp bi nghiền đá vôi

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:44 20/02/2020 08:44 16/03/2020 10:00
33 Cung cấp đá vôi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:51 20/02/2020 08:51 13/03/2020 14:30
34 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 13:56 20/02/2020 13:56 12/03/2020 10:00
35 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 15:51 20/02/2020 15:51 03/03/2020 09:00
36 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:32 20/02/2020 16:32 04/03/2020 09:00
37 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:48 20/02/2020 16:48 26/02/2020 09:00
38 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:54 20/02/2020 16:54 26/02/2020 09:00
39 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 17:10 16/02/2020 09:58 26/02/2020 09:00
40 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 09:30 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
41 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 10:42 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30
42 Cung cấp động cơ quạt tải bột Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:04 21/02/2020 14:04 06/03/2020 10:00
43 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:13 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
44 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:47 21/02/2020 14:47 06/03/2020 14:00
45 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 15:12 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30

46

Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 08:24 16/02/2020 09:34 28/02/2020 09:00
47 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 12:54 24/02/2020 12:54 09/03/2020 14:00