Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 10/2019 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2019

Thông tin chi tiết tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)