Thông cáo báo chí hồ Thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cắt hoàn toàn đợt lũ lớn có tần suất 20 năm mới xuất hiện

Thông tin chi tiết tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)