Thông báo về việc tuyển dụng Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu theo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- Là cán bộ viên chức lao động (CBVCLĐ) trong quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó Ban của Tổng công ty; Trưởng, Phó trưởng Phòng thuộc lĩnh vưc thi tuyển tại các đơn vị trong Tổng công ty, các nhân sự khác trong Tổng công ty nếu có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

Đối với Cán bộ trong danh sách quy hoạch chức danh thi tuyển đã được Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/8/2018 phải tham gia thi tuyển, nếu không tham gia thi tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách quy hoạch (trừ trường hợp các nhân sự mới được điều động vào hỗ trợ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải).

2. Yêu cầu tuyển dụng

2.1. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên: chuyên ngành Xây dựng (hoặc tương đương); Điện; Nhiệt điện; Cơ khí.

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương; có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo bằng tiếng Anh; viết Hồ sơ mời thầu, hợp đồng thông qua đấu thầu bằng tiếng Anh, đàm phán với nhà thầu bằng tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Power point và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

 2.2. Về năng lực

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty;

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng công ty, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, các quy chế, quy định hiện hành trong Tổng công ty có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Đấu thầu;

- Nắm đươc quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Đấu thầu;

- Hiểu biết sâu rộng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đấu thầu và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác đấu thầu;

- Nắm được nội dung chính Quy chế số 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017 về công tác đấu thầu trong EVN. Quy chế về công tác đầu tư xây dựng của EVN ban hành theo QĐ số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018

- Hiểu biết về dây chuyền công nghệ nhà máy Nhiệt điện đốt than, nhà máy Thủy điện.

- Hiểu biết về các loại thiết bị điện, điều khiển; thiết bị cơ nhiệt trong Nhà máy điện.

- Hiểu biết các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế thuộc các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, điện...

- Biết cách tổ chức, điều phối công việc, phát huy trí tuệ tập thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc.

- Hiểu biết và xử lý đúng đắn mối quan hệ với lãnh đạo và CBCNV các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, với các cơ quan quản lý nhà nước, với các cơ quan ngoài ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Về kinh nghiệm

- Có thâm niên công tác từ 4 năm trở lên;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tiễn về công tác đấu thầu.

2.4. Về độ tuổi

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (Nam: dưới 56 tuổi; Nữ: dưới 51 tuổi).

2.5. Các yêu cầu khác:

- Có thành tích trong công tác: 02 năm liền kề được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên.

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 3 trở lên theo quy định của Bộ Y tế.

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa dài ngày.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể xác minh làm rõ.

 

2.6. Ưu tiên

- Có thời gian 10 năm công tác liên quan đến lĩnh vực đấu thầu (làm việc trực tiếp trong các tổ chuyên gia/tổ thẩm định thầu) hoặc có 4 năm liên tục làm công tác chuyên trách về đấu thầu

3. Hình thức thi tuyển

* Vòng 1: Sơ tuyển Hồ sơ theo tiêu chí thi tuyển.

* Vòng 2: Tổ chức thi viết (chiếm 45% tổng số điểm)

- Thi chuyên môn: Ứng viên dự tuyển phải làm bài thi viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về kiến thức chuyên môn; kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thi ngoại ngữ Tiếng Anh: kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết tương đương trình độ A2 và bài kiểm tra tiếng Anh chuyên sâu gồm: phỏng vấn trực tiếp và dịch.

* Vòng 3: Tổ chức thi trình bày đề án (chiếm 50% tổng số điểm)

- Các ứng viên đạt vòng thi viết sẽ được tham gia phần thi trình bày đề án theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển.

- Nội dung đánh giá phần trình bày đề án gồm: (1) Nội dung đề án; (2) Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

4. Quyền lợi và chế độ

- Người trúng tuyển được tiến hành quy trình bổ nhiệm có thời hạn ngay sau khi đạt kết quả thi được cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty thông qua.

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật lao động năm 2012 (sau khi đã hoàn thành thời gian thử việc).

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động.

5. Hồ sơ tham gia dự tuyển

5.1. Hình thức ứng tuyển:

Nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở làm việc. Hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đăng ký dự tuyển

2) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, có ghi nhận xét đánh giá.

3) Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

4) Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (đối với người dự tuyển đủ điều kiện dự thi sau khi sơ tuyển hồ sơ);

6) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú (nếu là đảng viên);

7) Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch (nếu trong diện quy hoạch) của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không thực hiện đối với trường hợp do Tổng công ty quản lý).

8) Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

9) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc)

Trường hợp người tham gia dự tuyển không phải là người Cơ quan Tổng công ty thì sau khi sơ tuyển hồ sơ, nếu đủ điều kiện dự thì thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

      Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.

      5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 03 tháng 01 đến hết ngày 09 tháng 01 năm 2019.

      - Địa điểm: Nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1

- Địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1. Điện thoại: 0977.376.669./.


  • Phạm Phương Thảo (VP)