Thông báo về việc công khai giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến quý 1,2/2018

Căn cứ Điều 27 của Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quy chế), ban hành theo Quyết định số 155/QĐ-EVN ngày 30/08/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các đơn yêu cầu công nhận sáng kiến Quý 1,2 năm 2018;

Để có cơ sở thực hiện hoạt động xét duyệt sáng kiến quý 1,2 năm 2018, Tổng công ty phát điện 1 xin thông báo bảng tổng hợp các giải pháp kỹ thuật như sau:

Phụ lục 1. Bảng tổng hợp Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến quý 1,2 năm 2018

STT

Cấp quản lý

Tiêu đề giải pháp

Tác giả

Ngày cấp GCN SK

Tình hình thực hiện thực tế

 
 

1

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Gia công và lắp giá đỡ chống ẩm cho hộp Multiplexer (Bộ ghép kênh)

Trần Văn Đông

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

2

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Gia công và lắp đặt tay quay mở các nắp hố bơm tiêu tháo cạn Nhà máy Đồng Nai 3

Đào Văn Trường

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

3

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Giải pháp đồng bộ thời gian cho mạng Relay tại Nhà máy Đồng Nai 3, 4

Mai Đình Thanh

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

4

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Cải tạo đường ống kết nối chuyển đổi ống dầu cho máy lọc dầu turbin ZJCQ4

Trần Trung Tín

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

5

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Cải tạo hệ thống điều khiển hệ thống bơm và xử lý nước khu văn phòng Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Nguyễn Hữu Có

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

6

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Cài đặt phần mềm quan trắc tự động (với cấu hình phần cứng hiện tại) trên các máy tính giám sát

Hồ Sĩ Huệ

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

7

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Thiết kế điều khiển, giám sát hệ thống bơm tiêu thấm đập tràn tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy

Nguyễn Văn Thắng

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

8

Công ty Thủy điện Sông Tranh

Giải pháp nâng cao độ cung cấp điện và tối ưu giảm chi phí cấp điện cho các thiết bị đo lường, giám sát mực nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Nguyễn Võ Sinh

Trần Văn Đông

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

9

GENCO1

Giải pháp thực hiện Quản lý dự án các dự án nâng cấp, cải tạo của các Nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1

Nguyễn Minh Hùng

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

10

GENCO1

Xây dựng giải pháp CNTT phục vụ công tác vận hành TTĐ trong Tổng công ty

Dương Thành Công

Vũ Hồng Quang

Nguyễn Tiến Sáng

Đang chờ xét duyệt

Đã áp dụng thực tế

 

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)