Thông báo thi tuyển Phó Trưởng ban Tổng công ty Phát điện 1

Tổng công ty Phát điện 1 thông báo chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban đối với các Ban: Kế hoạch; Tổ chức và Nhân sự; Kinh doanh thị trường điện; Quản lý Đầu thầu; Kỹ thuật sản xuất

I. Đối tượng thi tuyển

          Các ứng viên đã đạt bước sơ tuyển hồ sơ (có danh sách kèm theo).

II. Nội dung thi tuyển gồm:

          1. Thi Chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh

          a. Thi Chuyên môn: thực hiện bài viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về lĩnh vực chuyên môn do Hội đồng tuyển dụng yêu cầu (đề thi được sử dụng tài liệu bản cứng, tài liệu trên mạng nhưng không được trao đổi thông tin qua mạng và nhờ người trợ giúp làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào).

          - Thời gian: 8h30', thứ Tư, ngày 13/02/2019.

- Địa điểm thi: Tại Văn phòng, Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

         b. Thi tiếng Anh:

          * Bài thi Quốc tế Cambridge KET (tương đương trình độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu): đối với tất cả các ứng viên.

          - Thời gian: 8h30’, thứ Năm ngày 14/02/2019

          - Địa điểm: Văn phòng Languagelink Việt Nam, số 24 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

          * Bài thi tiếng Anh chuyên sâu (thi kỹ năng dịch và kỹ năng nói): đối với ứng viên thi tuyển Phó Trưởng ban Kế hoạch và Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu.

          - Thời gian: 13h30’, thứ Năm ngày 14/02/2019

         2. Thi trình bày đề án

         - Chủ đề phần thi trình bày đề án do Hội đồng tuyển dụng yêu cầu (chủ đề như Phụ lục kèm theo)

+ Thời gian nộp đề án: Trong giờ hành chính, ngày 18/02/2019.

+ Địa điểm nộp: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

+ Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

          - Sau khi có kết quả thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh, các ứng viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ thực hiện phần thi trình bày đề án.

          + Thời gian: Sẽ được thông báo sau.

          + Địa điểm: Văn phòng Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

          Yêu cầu các ứng viên có mặt trước giờ thi 30 phút, khi đi mang theo máy tính xách tay để thực hiện bài thi chuyên môn và CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyển.


  • Phạm Phương Thảo (VP)