Thông báo đấu giá tài sản

1. Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (NPS) là: 900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ của NPS.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Phát điện 1 - Số 22 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3. Nguồn gốc tài sản: Là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của EVNGENCO1, EEMC và QTP tại NPS. Tại thời điểm đưa tài sản ra đấu giá, tài sản không thế chấp cho nghĩa vụ của EVNGENCO1, EEMC và QTP tại bất cứ tổ chức tín dụng nào. Hiện nay, EVNGENCO1, EEMC và QTP muốn chuyển nhượng cổ phần theo hình thức đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản 2016. Việc chuyển nhượng cổ phần của EVNGENCO1, EEMC và QTP tại NPS được thông qua Tổng công ty Phát điện 1 là bên nhận ủy quyền thực hiện chuyển nhượng vốn góp của EEMC và QTP tại NPS.

4. Giá khởi điểm: 29.779.200.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá tính trên một cổ phần là: 33.088 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí.... và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sang tên tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước: 1.488.960.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Bước giá đấu giá: 100 đồng/ cổ phần (Bằng chữ: Một trăm đồng trên một cổ phần)

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 06/6/2023 đến 16h00 ngày 13/6/2023 (trừ ngày nghỉ) tại Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, N02A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu than gia đấu giá, đăng kí và nộp hồ sơ phải nộp (02 bộ) gồm có:

- Giấy đăng ký kinh doanh và CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, đơn vị kinh doanh)

- Giấy ủy quyền bản gốc, CCCD/CMND (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

- CCCD/CMND (nếu khách hàng là cá nhân).

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp là bản sao phải được chứng thực trong vòng 06 tháng (tính đến ngày tổ chức đấu giá).

Hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại địa điểm: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội hạn cuối đến 16h00 ngày 13/6/2023 (trừ ngày nghỉ).

8. Tham khảo hồ sơ tài sản: Ngày 08/6/2023 và ngày 09/6/2023 ( giờ hành chính).

Tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1, 22 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Khách hàng chuyển khoản tiền đặt trước hoặc nộp bảo lãnh ngân hàng: Từ ngày 13/6/2023 đến ngày 15/6/2023 (Báo có đến 16h00)

Khách hàng chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá theo nội dung sau:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 1601 0005 636868, mở tại: BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 3

Nội dung: “Tên đơn vị, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của TCT Phát điện 1 “

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 16/6/2023 (10h00) tại trụ sở Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, N02A, KĐT Sài Đồng,P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức đấu giá, Công ty sẽ thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết, qua hình thức: Email hoặc điện thoại theo thông tin khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá.

11. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, N02A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728 .

Chi tiết tại đây.


  • Ban Tài chính Kế toán