Thiết thực hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với đặc thù nghành nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại (yếu tố nguy hiểm về điện, cơ học, hóa chất, cháy nổ, nhiệt, thủy công) do vậy công tác quản lý đánh giá rủi ro về ATVSLĐ luôn được Lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm và xác định là yếu tố góp phần đảm bảo sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động trong quá trình sản xuất của Tổng công ty.

Các hoạt động hưởng ứng thiết thực đã được triển khai tại Tổng công ty phát điện 1 là phát động các Ban/Văn phòng phát huy, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý hồ sơ tài liệu, sử dụng các thiết bị điện an toàn, hiệu quả từ đó ngăn ngừa sự cố mất an toàn và cháy nổ xảy ra; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần 03 năm 2019 tại các tầng 17, 18, 19 với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3”.

Bên cạnh đó, TCT còn phối hợp với đoàn kiểm tra gồm Cục KTAT&MTCN Bộ Công Thương, Cục ATLĐ - BLĐTB&XH, EVN kiểm tra, đánh giá các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019 tại Công ty thủy điện Sông Tranh.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm điều khiển Nhà máy thủy điện Sông Tranh.

Đ/c Phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh báo cáo Đoàn kiểm tra.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực gian máy - Nhà máy thủy điện Sông Tranh.

Tại TTNĐ Duyên Hải, ngày 7/5/2019, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019 tại văn phòng làm việc của Công ty.

        

Ông Dương Quang Ngọc - Phó giám đốc Sở LĐTBXH, phó chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó giám đốc Công ty nhiệt điện Duyên Hải phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Người lao động phát biểu cảm xúc về hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ 3 và hứa trước toàn Hội nghị.

Thực hành dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Đội PCCC chuyên ngành triển khai xe chữa cháy, diễn tập phun nước chữa cháy.

                    

Người lao động thực hành cấp cứu trên hình nhân điện tử.

Để nâng cao hơn nữa hiệu qủa trong công tác ATVSLĐ cần phát huy sức mạnh tập thể CBCNV trong Tổng công ty để tạo sự chuyển biến, nhận thức và hành động quyết liệt đảm bảo ATLĐ-PCCN góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trong lao động và sản xuất vì sự phát triển, bền vững của Tổng công ty Phát điện 1.


  • Vũ Văn Tráng (Ban An toàn _TCT)