THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Tổng công ty Phát điện 1 xin gửi thông về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Phát điện 1 và các doanh nghiệp EVN tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

Tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGenco1) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

- Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

- Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Số lượng quyền mua cổ phần đưa ra đấu giá: 1.200.000 quyền mua

- Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.200.000 quyền mua

- Giá khởi điểm: 6.202 đồng/quyền mua

- Thông tin về quyền mua cổ phiếu:

+ Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 140% (5 quyền mua sẽ được mua 7 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

- Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: từ 8h00 ngày 24/10/2018 đến 15h30 ngày 08/11/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 + Chậm nhất 16h00 ngày 09/11/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ 8h30 ngày 12/11/2018, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

- Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 15/11/2018

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 16/11/2018.

Chi tiết Bản công bố thông tin tại đây

CHi tiết Quy chế bán đầu giá tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)