Phấn đấu phát điện thương mại dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng vào quý IV năm 2019

Đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV năm 2019 là nội dung của bản giao ước thi đua mà 04 đơn vị: Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty tư vấn xây dựng Điện 2 và Tổng thầu Sumitomo đã ký kết ngày 10/4 tại văn phòng Chủ đầu tư công trường NMNĐ DH3MR.

Lễ ký kết giao ước thi đua do Tập đoàn điện lực Việt Nam/Tổng công ty phát điện 1 tổ chức. Tham dự Lễ ký kết có ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Lương Bá Thanh – Phó Chủ tịch CĐ EVN; ông Tô Thái Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý xây dựng EVN; ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, ông Trần Doàn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 cùng đại diện Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2, Tổng thầu Sumitomo, và các đơn vị tham gia thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Phát động thi đua tại Lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu khẳng định việc phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV/2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội miền Nam nói riêng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3, các đơn vị tư vấn, Tổng thầu Sumitomo và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phối hợp tốt nhất để đảm bảo an toàn về người, vật tư, thiết bị, môi trường, chất lượng cho dự án và đạt được kế hoạch tiến độ đã đặt ra. 

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn điện lực Việt Nam đã có những phần quà tặng các đơn vị tham gia dự án DH3MR nhằm động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện sự quan tâm của Công đoàn EVN đối với Người lao động các đơn vị.

NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng  gồm 01 tổ máy với công suất thiết kế 680MW được chính thức khởi công ngày 13/12/2014 do EVN làm chủ đầu tư, Tổng công ty phát điện 1/Ban QLDA Nhiệt điện 3 làm tư vấn chủ đầu tư Quản lý dự án. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là công trình quan trọng cấp bách giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013.


  • Ngọc Bích