Nỗ lực hoàn thành kế hoạch cuối năm 2018

Ngày 2/10/2018, Tổng công ty phát điện 1 đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018. Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị đã điểm lại tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2018 và đề ra kế hoạch và nhiệm vụ cho các tháng cuối năm với quyết tâm cao độ là hoàn thành kế hoạch năm trong ba tháng nước rút.

Các đại biểu báo cáo tại Hội nghị 

Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD 9 tháng đầu năm 2018

Tháng 9/2018, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất đạt 2.427 triệu kWh, đạt 88% kế hoạch tháng 9 và tương đương so với cùng kỳ năm 2017. Trong Quý III, sản lượng sản xuất của Tổng công ty là 7.451 triệu kWh, đạt 90% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng lượng điện sản xuất Tổng công ty đạt 23.835 triệu kWh, đạt 91% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 69,3% kế hoạch năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà máy thủy điện vận hành ổn định, đảm bảo cấp nước cho hạ du và đều hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất điện 9 tháng đầu năm (CT thủy điện Bản Vẽ và Đồng Nai đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất điện năm 2018). Tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thủy điện trong 9 tháng đầu năm là 6.117 triệu kWh, vượt 991 triệu kWh so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 8 tại khu vực thượng lưu nên đến ngày 31/08/2018, mực nước hồ TĐ Bản Vẽ đã đạt mực nước dâng bình thường và phải thực hiện xả tràn thoát lũ.

Các nhà máy thủy điện phía Bắc được huy động với sản lượng cao, vì vậy các tổ máy nhiệt điện được huy động với công suất trung bình thấp hơn so với kế hoạch. Quý III, Các tổ máy S1 (Nghi Sơn), S2 và S4 (Quảng Ninh) thực hiện công tác sửa chữa lớn theo kế hoạch và tổ máy S2 (DH3) hiện công tác sửa chữa trước cấp FAC, trong khi đó tổ máy S7 (Uông Bí) tiếp tục bất khả dụng, các tổ máy nhiệt điện còn lại được huy động với công suất thấp hoặc đưa vào dự phòng.

EVNGENCO 1 luôn chú trọng công tác đảm bảo cấp nhiên liệu để đảm bảo sản xuất. Hiện công tác cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện Uông Bí và Quảng Ninh về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi cần chú trọng hơn nữa cung ứng than cho Nhiệt điện Duyên Hải 1 do đã đưa cả 02 tổ máy vào vận hành. Tổng công ty đang thực hiện hợp đồng mua bán than 1 triệu tấn và dự kiến trong tháng 10 sẽ ký hợp đồng mua 1 triệu tấn than tiếp theo, đảm bảo cấp đủ than vận hành cho nhiệt điện Duyên Hải 3 đến hết quý 1/2018. Công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ luôn được EVNGENCO 1 đặc biệt quan tâm.

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 9/2018 là 1.342.709 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân của Tổng công ty lần lượt là 10.495.421 triệu đồng (tương đương 82,29% kế hoạch năm) và 10.614.146 triệu đồng (tương đương 83% kế hoạch năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm và tổng giá trị giải ngân của dự án DH3MR lần lượt là 1.688.138 triệu đồng (27,63%  kế hoạch năm) và 2.135.314 triệu đồng (35% kế hoạch năm). 9 tháng đầu năm, giá trị giải ngân của 2 dự án là Dự án mở rộng nhà máy nhiệt điện Đa Nhim đạt 293,6 tỉ đồng (58% kế hoạch năm) và Dự án Điện mặt trời hồ Đa Mi đạt 179,52 tỉ đồng (63% kế hoạch năm).

 EVNGENCO1 đã hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn cuối của dự án Uông Bí MR và trình duyệt quyết toán giai đoạn 5 của Thủy điện Bản Vẽ, tại các dự án khác đang bám sát tiến độ được giao. Công tác thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm vẫn đang được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch.

Trong quý III/2018, Tổng công ty đã có quyết định giao các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 tới các đơn vị và tổ chức công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các nhà máy thủy điện trong Tổng công ty đều đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2018 trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, Bộ Tài Chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc thông qua Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại Tổng công ty sau cổ phần hóa trên địa bàn các tỉnh có nhà máy điện hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (trừ diện tích đất tại Đà Nẵng - đang chờ Bộ Tài Chính gửi văn bản xin ý kiến thỏa thuận của UBND thành phố Đà Nẵng trước khi ra quyết định).

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện các hoạt động liên quan đến chủ đề năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với việc hoàn thành các kế hoạch đào tạo và triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, TCT cũng đã xây dựng phương án thành lập Công ty Cảng biển TTĐL Duyên Hải và chú trọng thực hiện các công việc liên quan đến bảo vệ môi trường như dự án lắp đặt hệ thống khử NOx tổ máy 330 MW, công tác tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện và tổ chức đốt than trộn thử nghiệm tại tổ máy S1 (Duyên Hải 1).

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

3 tháng cuối năm 2018, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao là 8.164 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 1.261 triệu kWh; Nhiệt điện: 6.903 triệu kWh. Các Nhà máy thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu các nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, các yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khai thác tối ưu sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại TTĐL Duyên Hải. Quý I/2019, đưa hệ thống cảng tạm xuất tro xỉ vào vận hành. Bên cạnh đó, TCT sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện hoàn thành lập và trình phê duyệt “Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện”; Tiếp tục thực hiện đốt than trộn tại nhiệt điện Duyên Hải và nghiên cứu các giải pháp đốt than trộn tại nhiệt điện Nghi Sơn.

EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ các NMNĐ. Cụ thể, Tổng công ty sẽ ký hợp đồng nguyên tắc với TKV về việc cung cấp than dài hạn (25 năm) và ký hợp đồng mua bán than năm 2019 cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước. Đồng thời, nỗ lực nâng cao năng suất bốc dỡ tại TTĐL Duyên Hải, thực hiện nâng cấp phòng thí nghiệm hóa đạt chuẩn VILAS, đủ năng lực thực hiện công tác giám định đối với các hợp đồng mua bán than trong nước. Đối với cung ứng than nhập khẩu, EVNGENCO1 sẽ ký kết Hợp đồng mua 1 triệu tấn than nhập khẩu (lần 2) cho NMNĐ Duyên Hải 3 trong tháng 10/2018. Tổng công ty cũng dự kiến sẽ phê duyệt phương án nhập khẩu than giao đoạn 2019-2020 và giai đoạn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai.

Trong giai đoạn cuối năm 2018, EVNGENCO 1 cũng sẽ đặt trọng tâm công tác bảo dưỡng, sửa chữa với việc hoàn thành khắc phục sự cố và đưa tổ S7 (Uông Bí) vào vận hành trong năm 2018 và công tác thị trường điện với việc ký hợp đồng mua bán điện cho NMNĐ Nghi Sơn.

Đối với công tác ĐTXD,  EVNGENCO 1 dự kiến sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công xây dựng. Cụ thể, đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, Tổng công ty đã yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tiến độ đốt lò lần đầu bằng dầu vào ngày 27/11/2018; đảm bảo tiến độ xây dựng lại hệ thống FGD theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đốt than lần đầu vào ngày 07-01-2019 và tiến độ cấp PAC nhà máy vào ngày 27-05-2019. Đối với Dự án TĐ Đa Nhim mở rộng, Tổng công ty đã chỉ đạo Chủ đầu tư là CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đào hầm bằng máy TBM và nghiên cứu, thực hiện giải pháp thay thế để đảm bảo tiến độ phát điện của Dự án. Đối với Dự án Hạ Sê San 2, phấn đấu hoàn thành đưa các tổ máy số 8 vào vận hành theo kế hoạch năm 2018.

Công tác Cổ phần hóa cũng sẽ được Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất trong tháng 10/2018 và thực hiện công tác thoái vốn, xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa được thực hiện theo các chỉ đạo của EVN.

Ngoài ra, từ nay đến hết năm 2018, EVNGENCO1 cũng nỗ lực hoàn thành các công tác như: Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, xây dựng kế hoạch năm 2019 và thực hiện các nội dung trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 được EVN phê duyệt.


  • Phạm Phương Thảo (VP)