Nhiệt điện Duyên Hải 3 MR: phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2019

EVNGENCO1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mục tiêu cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng sẽ đốt than lần đầu không muộn hơn ngày 17/7 tới và phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2019.

 

Sản lượng thủy điện của GENCO1 vượt 40% kế hoạch. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Dự án có giá trị đầu tư xây dựng lũy kế đến hết tháng 5 là 948,6 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm; lũy kế giá trị giải ngân là 1.105 triệu đồng, đạt 33,9% kế hoạch năm. Hiện tiến độ dự án gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kế hoạch đề ra.

Mốc tiến độ cấp PAC (chứng chỉ nghiệm thu tạm thời) GENCO1 đang phấn đấu hoàn thành không chậm hơn ngày 30/11/2019./. 


  • Theo TTXVN