Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng 4-3 tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Ban CHQS quận Ba Đình đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Về dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 có các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ quận Ba Đình, đại diện Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ đội địa phương BCHQS quận và dân quân tự vệ tham gia huấn luyện.

Sau khi nghe quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện năm 2019 và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo quận, đồng chí Chính trị viên BCHQS quận Ba Đình đã phát động thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng". Bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS quận Ba Đình tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực, dự bị động viên và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát yêu cầu nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; lấy thực hành, chất lượng là chính; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật gắn kết hiệu quả huấn luyện với xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các lực lượng thuộc khối sỹ quan, QNCN, lực lượng dự bị động viên, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân các binh chủng đã tổ chức duyệt đội ngũ và tham quan mô hình học cụ huấn luyện năm 2019 do Ban CHQS 14 phường chuẩn bị.

Kết thúc lễ ra quân là chương trình Ngày chạy CIMS kết hợp chạy OLYPIC. Ngày chạy CIMS kết hợp chạy OLYPIC đã tạo thành một hoạt động truyền thống hàng năm, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của rèn luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.


  • Chu Tuấn Sơn (TT_BV)