Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty Phát điện 1

Ngày 2/5/2019, EVNGENCO1 đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận, bổ nhiệm trong cơ quan Tổng công ty Phát điện 1. 10 đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn của cơ quan Tổng công ty vừa được bổ nhiệm là bước tiếp theo trong việc kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo của Tổng công ty Phát điện 1.

10 tân Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban vừa được trao quyết định bổ nhiệm 

Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã nhiệt liệt chúc mừng các tân Trưởng ban và Phó trưởng Ban. Đồng thời, ông cũng kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới được tiếp nhận, điều động bổ nhiệm sẽ nâng cao năng lực chuyên môn và củng cố bộ máy lãnh đạo của cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, góp phần tăng năng lực lãnh đạo điều hành trong toàn Tổng công ty.

 Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu 

Là lãnh đạo tiên phong và tâm huyết trong việc cải tổ và nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo của Tổng công ty Phát điện 1, Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã khẳng định việc tiếp nhận và điều động bổ nhiệm cán bộ lần này là hoàn toàn minh bạch, bình đẳng. Tổng công ty Phát điện 1 sẵn sàng chọn lọc và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng đội ngũ lãnh đạo mới, nâng cao năng lực quản lý điều hành trong bộ máy lãnh đạo của Tổng công ty. Ông cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, không ngại cải tổ, cải tiến để từng bước đưa EVNGENCO 1 ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hoàn Đạo, tân Trưởng ban KTSX phát biểu cảm tưởng sau khi điều chuyển công tác 

Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo vừa được điều chuyển bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Đạo, tân Trưởng ban KTSX đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Tổng công ty vì đã tạo điều kiện điều chuyển các cán bộ sang vị trí công tác mới. Ông Đạo cũng nhận thấy, việc làm này để tránh lối mòn và phát huy được năng lực sở trường cá nhân trong vị trí công tác mới.

Ông Trần Nam Trung, tân Phó Trưởng ban phụ trách ban KDTTĐ chia sẻ cảm xúc sau khi nhận chức

Tiếp theo, ông Trần Nam Trung, tân Phó Trưởng ban phụ trách ban KDTTĐ đã thay mặt 02 lãnh đạo mới được tiếp nhận từ đơn vị ngoài Tổng công ty đã chia sẻ cảm xúc sau khi nhận nhiệm vụ. Ông Trung cho rằng đây là cơ hội tốt cho những nhân tố mới và xin hứa với Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ nỗ lực cống hiến cho EVNGENCO 1. Là nhân sự mới nên ông Trung cũng mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác từ Ban lãnh đạo cũng như các CBCNV toàn TCT để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã tin tưởng giao phó.

Ban lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí vừa được bổ nhiệm

 

Theo đó, kể từ ngày 1/5/2019, Tổng công ty Phát điện 1 sẽ có 10 lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan Tổng công ty, cụ thể như sau: 

 1. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban An toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổng hợp, phụ trách Ban Tổng hợp theo các Quyết định số 175/QĐ-EVNGENCO1 và 176/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019
 2. Ông Đào Ngọc Trường, Chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất Tổng công ty theo Quyết định số 1196/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/4/2019 
 3. Ông Dương Thành Công, Chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh doanh thị trường điện theo Quyết định số 1198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/4/2019 
 4. Ông Hoàng Thơng, Chuyên viên Ban Kế hoạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty theo Quyết định số 1199/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/4/2019 
 5. Ông Trần Nam Trung, Tổ trưởng tổ Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện, phòng Điều hành Thị trường điện, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh doanh thị trường điện, phụ trách Ban theo các Quyết định số 1205/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/4/2019 và Quyết định số 1232/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019
 6. Bà Lê Mai Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Nhiệt điện Mông Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch theo Quyết định số 1206/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/4/2019 
 7. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban An toàn theo Quyết định số 1228/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019 
 8. Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Trưởng Ban Kế hoạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất theo Quyết định số 1229/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019
 9. Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Tổng hợp dược bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty theo Quyết định số 1230/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019 
 10. Ông Bùi Công Tuyến, Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Kinh doanh Thị trường điện được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng theo Quyết định số 1231/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/4/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1.

 


 • Phạm Phương Thảo (VP)