Khối nhiệt điện đạt độ khả dụng và được huy động công suất cao

Đó chính là điểm nhấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2019 của Tổng công ty phát điện 1. Nội dung này được đề cập trong Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2019 của EVNGENCO 1 diễn ra ngày 3/5/2019.

Hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2019

Bên cạnh đó, các mặt khác của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng công ty phát điện 1 cũng được báo cáo tại hội nghị:

Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 4 năm 2019

Tháng 4/2019, tổng sản lượng điện sản xuất EVNGENCO1 đạt 3.619 triệu kWh, tương đương 116,6% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 12.328 triệu kWh, tương đương 33.7% kế hoạch năm. Các nhà máy thủy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động trung tâm điều độ điện quốc gia (A0) và nhu cầu cấp nước hạ du. Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, có độ khả dụng cao và được huy động với công suất cao, đặc biệt là các tổ máy tại TTĐL Duyên Hải và NMNĐ Nghi Sơn 1.

 Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2019 của EVNGENCO1 là vẫn đảm bảo nhiên liệu (than nội địa và nhập khẩu) phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng nhu cầu cao của hệ thống trong mùa khô 2019. Hiện tại, sản lượng than nội địa được cung ứng vẫn đảm bảo nhu cầu sản xuất nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu dự trữ theo định mức. Vì vậy, để đa dạng nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất trong thời kỳ cao điểm, Tổng công ty đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như phối hợp với Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng đảm bảo công tác cung ứng than theo hợp đồng đã ký kết; triển khai đấu thầu mua than Anthracite nhập khẩu và kiến nghị EVN thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới. Đối với than nhập khẩu, công tác cấp than của các nhà thầu đảm bảo đủ than cho cả 02 tổ máy NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành và có dự phòng. EVNGENCO1 đang thực hiện ký kết các hợp đồng trung, dài hạn để đảm bảo cấp đủ than vận hành trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Tổng công ty đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ nạo vét duy tu luồng Cảng biển TTĐL Duyên Hải để nâng cao năng suất bốc dỡ than.

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), trong tháng 4/2019, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD đạt 298.656 triệu đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD là 3.967.727 triệu đồng (đạt 30,96% kế hoạch năm); giá trị giải ngân đạt: 3.906.662 triệu đồng (tương đương 30% kế hoạch năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị đầu tư xây dựng tháng 4/2019 đạt 279.118 triệu đồng; lũy kế đến hết tháng 4, giá trị ĐTXD là 948.360 triệu đồng (đạt 29,09% kế hoạch năm); lũy kế giá trị giải ngân là 746.956 triệu đồng (đạt 22,9% kế hoạch năm). Tiến độ thực hiện trên công trường của Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng gặp nhiều khó khăn và chưa đạt so với kế hoạch đề ra, mốc tiến độ đốt dầu lần đầu tiếp tục bị chậm. Ngày 22/4/2019, Dự án NMTĐ Đa Nhim Mở rộng đã được Cục Điều tiết điện lực đã cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho công tác phát điện giai đoạn 1 của Dự án (45MW). Dự án NMĐ Mặt trời nổi trên hồ TĐ Đa Mi đang gấp rút hoàn thành đảm bảo vận hành thương mại toàn bộ công trình trước ngày 30/6/2019.  Tổng công ty cũng đã đôn đốc Nhà thầu Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME) tích cực đẩy nhanh tiến độ Dự án Xây dựng hệ thống đường ống xuất tro bay qua Cảng biển TTĐL Duyên Hải để giải quyết căn bản vấn đề tro xỉ của NMNĐ Duyên Hải 1.

Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đã và đang  tích cực bám sát các địa phương để hoàn thành thỏa thuận phương án sử dụng đất. Để phù hợp với các quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP, EVNGENCO1 đã trình các cấp có thẩm quyền về việc xin điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sang 0h ngày 1/1/2020 và bàn giao Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 từ EVN về EVNGENCO1. Đồng thời EVNGENCO1 cũng đang tiến hành thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính theo chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019, EVNGENCO1 được giao kế hoạch sản lượng điện là 3.338 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 659 triệu kWh; Nhiệt điện: 3.391 triệu kWh. Các Nhà máy Thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, đáp ứng yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước cho hạ du. Đối với các Nhà máy Nhiệt điện, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý vận hành; đánh giá, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế- Kỹ thuật và bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp trong Đề án nâng cao độ tin cậy vận hành và hiệu suất các tổ máy nhiệt điện giai đoạn 2019-2020.

Trong các tháng cao điểm của mùa khô 2019, khi nhu cầu của hệ thống tăng cao, EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện. Đối với nguồn than nội địa, Tổng công ty sẽ lập kế hoạch điều phối, tiếp nhận và nâng cao năng suất bốc dỡ; bám sát các đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu. Mục tiêu trong tháng 5/2019 là hoàn thành ký hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Đông Bắc. Đối với than nhập khẩu, Tổng công ty sẽ hoàn thành các thủ tục phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu cung cấp than và ký hợp đồng mua bán than giai đoạn 2019-2020, đảm bảo nguồn than cho NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành liên tục với công suất cao trong các năm 2019-2020. Đồng thời, EVNGENCO1 sẽ xây dựng chiến lược sử dụng than cho các nhà máy nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020.

Đối với công tác ĐTXD, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tiến độ đề ra. Mục tiêu cho dự án Duyên Hải 3 mở rộng sẽ đốt dầu lần đầu không muộn hơn ngày 5/5/2019 và đảm bảo mốc tiến độ hòa đồng bộ lần đầu trong tháng 6/2019. Đối với dự án TĐ Đa Nhim mở rộng, EVNGENCO1 chỉ đạo CTCP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất và gia cố đường hầm đợt 1 và triển khai ký kết phụ lục sửa đổi hợp đồng mua bán điện.  

Đối với công tác Cổ phần hóa, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa; thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính và triển khai các công việc liên quan theo quy định. Đặc biệt, là bám sát UBQLV nhà nước tại Doanh nghiệp để sớm có văn bản giải trình bổ sung gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN từ 0h 01/01/2020 và điều chuyển dự án NMNĐ DH3 mở rộng từ EVN về EVNGENCO1.


  • Phạm Phương Thảo (VP)