Khoa học công nghệ - Nâng tầm sáng tạo

Với mục tiêu đưa các công trình khoa học của Tổng công ty Phát điện 1 công bố trên các tạp chí có uy tín, đồng thời nâng cao hình ảnh trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, ngày 4/10/2019, EVNGENCO1 đã tổ chức Hội thảo với chủ đề Khoa học công nghệ - Nâng tầm sáng tạo tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo, từ phía Tập đoàn điện lực Việt Nam có ông Nguyễn Quang Việt - Phó Ban KHCNMT và ông Nguyễn Quang Vinh, đại diên Ban Chiến lược Phát triển, từ phía EVNGENCO1 có ông Phùng Văn Sinh, Thành viên HĐTV, ông Phạm Viết Hùng, Thành viên HĐTV, ông Trần Việt Anh, PTGĐ, đại diên các ban chuyên môn và đặc biệt là các báo cáo viên đến từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Khách mời đến từ EVNGENCO 2 và EVNGENCO3 cũng có các báo cáo và phản biện tại Hội thảo. 

Ông Trần Việt Anh, PTGĐ EVNGENCO1 chủ trì Hội thảo 

Tổ chức các Hội nghị Khoa học Kỹ thuật là công việc thường niên tại EVNGENCO1 nhằm  tổng kết, đánh giá,  rút ra những bài học kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng mang lại lợi ích kinh tế cho Tổng công ty Phát điện 1. Với chủ đề Khoa học công nghệ - Nâng tầm sáng tạo, hội thảo lần này đã thu hút được sự quan tâm của các đơn vị với 19 bài báo đăng ký tham dự, từ 4 đơn vị trong EVNGENCO1 và đặc biệt có 01 bài từ đơn vị bạn là Tổng công ty Phát điện 2.

Ông Phùng Văn Sinh, Thành viên HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Phùng Văn Sinh, Thành viên HĐTV EVNGENCO1 đã nhấn mạnh: "Các bài báo cáo tham dự Hội thảo hôm nay mang ý nghĩa thực tiễn cao, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNGENCO1. Vì vậy, Tổng công ty cần duy trì hình thức hoạt động Hội thảo KH thường niên xen kẽ, với chu kỳ 2-3 năm, để các tác giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài Tổng công ty Phát điện 1 có thể trình bày, trao đổi những sản phẩm của mình. EVNGENCO1 sẽ có các chế độ hỗ trợ khuyến khích, động viên kịp thời những CBCNV có ý tưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sớm được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cho TCT. "

Hội thảo lần này sẽ là tiền đề để EVNGENCO1 tiếp tục phát huy phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chủ động nghiên cứu, giải quyết các vấn đề khó, các vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD, góp phần đưa EVNGENCO1 ngày càng phát triển vững chắc. 

Các báo cáo tại Hội thảo bao gồm: 

1. “Bảo vệ so lệch những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của bảo vệ so lệch trong hệ thống điện” - Ô. Lê Ngọc Vượng

2. “Phương pháp tính toán Qdu và cảnh báo Qdu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải” - Ô. Đỗ Văn Tuấn

3. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tính toán, dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện” - Ô. Phạm Văn Hoàn

4. “Tính toán điện cực nối đất và các giải pháp giảm điện trở của trạng bị nối đất” - Ô. Nguyễn Quang Vĩnh

5. “Giải pháp bốc than từ cảng 02 của NMNĐ Duyên Hải 3 bốc than cho NMNĐ Duyên Hải 1”- Ô. Lê Thành Long

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)