Hội nghị Đại biểu người lao động CTNĐ Uông Bí năm 2019

Sáng ngày 23/4/2019, CTNĐ Uông Bí tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty.

Ảnh: Ông Phùng Văn Sinh, TVHĐTV Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phùng Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty, Ông Trần  Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn và  Bà Trần Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty; Hội nghị có 101 đại biểu chính thức gồm Ban lãnh đạo Đảng, Chuyên môn và Công đoàn cùng các đại biểu tiêu biểu của các đơn vị đại diện 836 lao động của Công ty.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; đánh giá việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Đồng thời phát huy dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc thay mặt Ban giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện. Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận, đề xuất, của các đơn vị sản xuất trong Công ty về công tác quản lý kỹ thuật; giải pháp nâng cao độ khả dụng của thiết bị.

Hội nghị đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của người lao động về chế độ nghỉ phép; các chế độ khác của người lao động; công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, sáng kiến....

Ảnh: Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất kiến nghị của người lao động một cách thẳng thắn, thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông cũng nhấn mạnh và khẳng định: Công ty luôn coi trọng nguồn nhân lực, coi trọng môi trường, điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động. Hàng năm, Công ty luôn quan tâm các chế độ lương thưởng, công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ và đóng góp đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định cho người lao động. Công ty đã nghiên cứu bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp để người lao động có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao sau giờ làm để nâng cao đời sống tinh thần và tái tạo sức lao động. Trong thời gian tới, Công ty sẽ có các chính sách tuyên truyền khuyến khích người lao động tích cực tham gia nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, mở hòm thư góp ý và tổ chức đối thoại với Ban đại diện tập thể người lao động mỗi tháng 1 lần vào thứ 5 tuần cuối cùng của tháng để tiếp thu ý kiến, giải đáp băn khoăn, bức xúc của người lao động, đồng thời cũng để người lao động hiểu rõ hơn và chia sẻ với những khó khăn của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phùng Văn Sinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận những nỗ lực trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác duy trì quản lý vận hành ổn định, an toàn và tiết kiệm điện tự dùng và mỗi ngày duy trì sản xuất sản lượng 14tr.kWh như hiện nay; làm tốt công tác bố trí việc làm và xắp xếp lao động, duy trì tốt các mỗi quan hệ với địa phương đảm bảo an ninh, chính trị và đã được lãnh đạo Thành phố Uông Bí ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như: với nhu cầu điện cao đòi hỏi các nhà máy nhiệt điện phải sản xuất sản lượng điện lớn, Công ty cần phải đảm bảo nguồn than sản xuất điện trong mùa khô; chuẩn bị tốt cho công tác sửa chữa lớn Tổ máy S8 trong năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch; mở rộng công tác đấu thầu qua mạng để thể hiện công khai minh bạch, hơn nữa rễ ràng lựa chọn được những nhà thầu đủ năng lực, chất lượng; tăng cường áp dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa vào sản xuất để tiết kiệm năng lượng và đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tổ máy; tăng cường công tác quản lý thiết bị, đào tạo lực lượng vận hành và sửa chữa đảm bảo tinh thông nghiệp vụ; cần thay đổi tư duy trong công tác quản trị, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực của cán bộ, nhân viên, đẩy mạnh tinh thần dân chủ để phát huy tính chủ động sáng tạo của CBCNV, mở hòm thư góp ý, tổ chức đối thoại với CBCNV mỗi tháng 1lần để gặp gỡ tiếp thu các ý kiến, đề xuất và giải đáp các thắc mắc của CBCNV, từ đó xây dựng tập thể đoàn kết, Công ty ngày càng phát triển; Ban lãnh đạo Công ty cần rà soát lại công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lựa chọn cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm vào các vị trí then chốt của Công ty. Cuối cùng, Ông tin tưởng tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Uông Bí có thể khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty, Ông Lê văn Hanh, Giám đốc Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, kêu gọi tập thể CBCNV đoàn kết, tập trung trí tuệ, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất của Công ty góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Tổng công ty.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, bầu ra đoàn đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng công ty, bầu Ban thanh tra nhân dân và Ban đại diện tập thể người lao động đối thoại.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào hồi 11h30 cùng ngày.

Ảnh: 100% Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019

 


  • Bùi Thị Vân- NĐUB