Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phát điện 1 bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 10/5/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của đồng chí Trần Trọng Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, đồng chí Nguyễn Quang Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 cùng toàn thể hội viên Hội CCB Tổng công ty qua 3 điểm cầu trực tuyến.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty thay mặt cho đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Phát điện 1 lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đọc báo cáo công tác Hội Cựu chiến binh, biên bản kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ của Hội CCB trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu trước Đại hội, đồng chí Trần Trọng Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội CCB Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí cũng đề nghị Hội CCB Tổng công ty cần phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan đoàn thể địa phương góp phần xây dựng, bảo vệ quận Cầu Giấy; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các phong trào do Quận Hội phát động.

Đồng chí Nguyễn Quang Cương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quang Cương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 chỉ đạo Hội CCB Tổng công ty tiếp tục phát huy hơn nữa bản chất Anh Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt  nhiệm vụ của Hội CCB tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương và tại đơn vị; tiếp tục phát triển hội viên mới, giáo dục giúp đỡ các cựu quân nhân có thành tích tốt có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng.

Do tổ chức qua 03 điểm cầu, Đại hội nhất trí bầu cử bằng hình thức biểu quyết

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB Tổng công ty Phát điện 1 với 03 đồng chí: Nguyễn Xuân Phương, Trần Văn Mạnh và Nguyễn Xuân Hạnh, trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Phương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trước Đại hội, thay mặt cho Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Xuân Phương hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty; sự chỉ đạo điều hành của Hội CCB quận Cầu Giấy; thực hiện tốt công tác quản lý, lãnh đạo Hội CCB, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội được giao. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy /lãnh đạo Tổng công ty, Hội CCB quận Cầu Giấy các đoàn thể và mong muốn được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, Hội CCB quận Cầu Giấy và các đoàn thể tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa để Hội CCB Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao trong nhiệm kỳ 2022-2027.


  • Nguyễn Xuân Phương