EVNGENCO1 thông qua phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa

Sáng này 27/10/2020, tại Hội nghị người lao động bất thường, phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa Công ty mẹ và tiêu chí xác định người lao động được phân loại là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch gồm ông Nguyễn Hữu Thịnh và ông Trần Doãn Thành

Hội nghị diễn ra với hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc và ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn, các Ban Tập đoàn, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 cùng 172 đại biểu (đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ các đơn vị của EVNGENCO1).

Ông Nguyễn Mạnh Huấn trình bày dự thảo Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa

Sau khi ông Nguyễn Mạnh Huấn – Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 giới thiệu tổng thể phương án sử dụng lao động và tiêu chí chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của Tổng công ty được mua thêm cổ phần khi thực hiện cổ phần hoá, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận với nhiều ý kiến xác đáng từ các đơn vị trong Tổng công ty cũng như các đại biểu khác. Những ý kiến này được ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc phản hồi ngay tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVN góp ý về dự thảo Phương án

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 phát biểu

Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn với tinh thần cầu thị, các đại biểu đã nắm rõ và thống nhất với dự thảo phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 và dự thảo tiêu chí xác định người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỉ lệ 100%.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị


  • Thu Hà (VP)