EVNGENCO1: Rà soát toàn diện các phần việc phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp

Những công việc trong lộ trình cổ phần hóa đang dần được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) rà soát, tiến tới hoàn thiện đúng tiến độ trong những tháng cuối năm 2020.

Theo thông tin mới nhất được EVNGENCO1 công bố, hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO1 đã được Hội đồng thành viên EVN thông qua và báo cáo Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Hiện hồ sơ nay đang được rà soát theo ý kiến của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với việc xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất khi chuyển giao cơ sở nhà, đất của EVNGENCO1 về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, xử lý, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ngày 15/9/2020. Trên cơ sở đó, ngày 26/10/2020, EVN có văn bản báo cáo UBQLV về việc xử lý tài chính khi bàn giao tài sản của EVN cho UBND tỉnh Quảng Ninh. EVNGENCO1 vẫn tích cực bám sát UBQLV và các bộ phận có liên quan để thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của ĐHĐ không ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa của Công ty mẹ - EVNGENCO1

Về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, theo ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, EVNGENCO1 đang rà soát toàn bộ diện tích đang quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của ĐHĐ cũng được EVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ là không ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa của Công ty mẹ - EVNGENCO1.

Việc thanh tra quyết toán thuế năm 2019 của EVNGENCO1 đã hoàn thành vào ngày 17/12/2020, sau 03 tháng làm việc khẩn trương của Cục thuế TP. Hà Nội và Tổng công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 trình bày dự thảo phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa tại Hội nghị người lao động bất thường diễn ra tháng 10/2020

Tổng công ty cũng đang tích cực rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1. Dự kiến phương án này sẽ được Tổng công ty trình lại Tập đoàn trong đầu tháng 01/2020.


  • Thu Hà (VP)