EVN sẽ hỗ trợ Tổng công ty phát điện 1 để đảm bảo than cho phát điện

Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo then chốt của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tai buổi làm việc ngày 6/3/2019 với Tổng công ty phát điện 1 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa báo cáo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa báo cáo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát điện 1 năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, nhấn mạnh đây là giai đoạn nhiều khó khăn thử thách của EVNGENCO 1. Sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty giai đoạn năm 2016- 2018 tăng liên tục qua từng năm, từ mức hơn 23 tỷ kWh (năm 2016) tới hơn 32, tỷ kWh (năm 2018), tương ứng với sự phát triển quy mô sản xuất của Tổng công ty. Trong đó, khối thủy điện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện được giao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về vận hành ổn định tin cậy. Khó khăn nằm ở khối nhiệt điện với Đối với , một số chỉ tiêu vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy chưa đạt kế hoạch, do suất sự cố nhiều, thời gian thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài. Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, đã nhận được ý kiến của các bộ ngành liên quan,

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty sẽ chú trọng đảm bảo vận hành các nhà máy điện an toàn, ổn định, đặc biệt là nâng cao hiệu suất các nhà máy nhiệt điện than. Đồng thời, đảm bảo nhiên liệu than và vận hành các nhà máy nhiệt điện đáp ứng yêu cầu về môi trường. Đối với các nhà máy nhiệt điện, Tổng công ty sẽ quyết liệt trong quản lý điều hành với việc sẽ tiến hành rà soát tình hình SXKD theo từng tuần. Đối với công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO 1 sẽ đảm bảo tiến độ thi công các dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng, điện mặt trời hồ Đa Mi; đồng thời đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình. EVNGENCO 1 cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe báo cáo của EVNGENCO 1 và các Ban chuyên môn của EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã có những chỉ đạo quyết liệt để hỗ trợ EVNGENCO 1 vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Ông Trần Đình Nhân yêu cầu Tổng công ty cần tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ mục tiêu, kế hoạch của đơn vị. Trong đó, tăng cường ứng dụng CMCN 4.0 vào mọi hoạt động điều hành, sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD của Tổng công ty.

Đồng thời, EVNGENCO 1 phải quyết liệt đảm bảo tiến độ các dự án điện, hoàn thành quyết toán các dự án. Cùng đó, tập trung thực hiện cổ phần hóa EVNGENCO 1 theo lộ trình.

Tổng giám đốc EVN cũng chỉ đạo các Ban chuyên môn EVN cùng tập trung hỗ trợ EVNGENCO 1 trong việc đảm bảo than cho phát điện, cũng như hỗ trợ triển khai công tác nạo vét luồng tại cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa dại diện tập thể lãnh đạo EVNGENCO 1 xin hứa sẽ quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đoàn kết, nỗ lực cùng với tập thể CBCNV đưa EVNGENCO phát triển xứng tầm là một trong những Tổng công ty phát điện hàng đầu. 

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)