Cuộc thi trắc nghiệm Văn hóa doanh nghiệp EVNGENCO1 (năm 2019)

Triển khai thực hiện chuỗi các hoạt động của Ngày hội Văn hóa Cơ quan Tổng công ty năm 2019, EVNGENCO1 tổ chức thi trắc nghiệm VHND trên Website Tổng công ty với các nội dung triển khai cụ thể như sau:

1. Mục đích: Tuyên truyền, phổ biến, giúp CBCNV hiểu rõ hơn về Bộ tài liệu VHDN và Bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty.

2. Thời gian thi: kể từ ngày đăng tải trên website đến hết 17h00, ngày 06/11/2019;

3. Đối tượng tham gia thi: CBCNV Văn phòng, các Ban Tổng công ty.

4. Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải;

+ 02 giải Nhì: 800.000 đồng/giải;

+ 03 giải Ba: 600.000 đồng/giải;

+ 05 giải Khuyến khích: 400.000 đồng/giải;

Tổng chi phí giải thưởng: 6.400.000 đồng.

5. Cách thức chấm thi: theo số câu trả lời đúng và thời gian làm bài thi nhưng phải đảm bảo:

+ Giải Nhất: có từ 25 câu trả lời đúng trở lên;

+ Giải Nhì: có từ 22 câu trả lời đúng trở lên;

+ Giải Ba: có từ 20 câu trả lời đúng trở lên;

+ Giải Khuyến khích: có từ 17 câu trả lời đúng trở lên;

- Thời gian công bố và trao giải: trong buổi Gala diner ngày 9/11/2019 – Chương trình Ngày hội Văn hóa Cơ quan Tổng công ty năm 2019.

Trân trọng kính mời toàn thể CBCNV truy cập đường link này để tham gia: 

https://forms.gle/rP3Qo9W9sPd5FPyn7

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)