Công ty thuỷ điện Đại Ninh trồng thêm 1.000 cây thông trong phạm vi quản lý

Hưởng ứng phong trào trồng cây do Tổng công ty Phát điện 1 và UBND xã Phú Hội phát động, ngày 21/9/2021, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai trồng 1.000 cây thông trong phạm vi đất công trình của Công ty. Đây là loại cây rất phù hợp điều kiện thời tiết và khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng.

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công ty thuỷ điện Đại Ninh tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

Đầu năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã có chỉ thị hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Toàn Tổng công ty phấn đấu trồng mới và chăm sóc 5.000 cây xanh trong năm 2021, đồng thời phấn đấu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị lưu ý lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thực tế, các loại cây có khả năng sinh trưởng, phát triển, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết cùng từng vị trí vùng miền để tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Với lợi ích của cây xanh mang lại cho môi trường xung quanh, trong giai đoạn 2021 - 2025, định kỳ vào đầu mùa mưa Công ty thuỷ điện Đại Ninh sẽ tiến hành tổ chức trồng mới và chăm sóc cây thông trong địa phận đất công trình Công ty đang quản lý, đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương của Tổng công ty - Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và địa phương phát động.

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công ty tham gia trồng cây xanh

Hình ảnh diện tích đất trong phạm vi công trình Công ty, dự kiến sẽ trồng cây trong thời gian tới

Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, phong trào có tác dụng to lớn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. 


  • Lê Văn Cường