Công ty Thủy điện Bản Vẽ thông báo vận hành hồ chứa điều tiết nước qua đập tràn

Lúc 06h ngày 27/9, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 196,8 m, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành hồ chứa điều tiết nước qua đập tràn.

Tại Thông báo số 243/TB-TĐBV, ngày 27/9/2023 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ điều tiết nước qua đập tràn, nêu rõ: Lúc 06h ngày 27/9/2023, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 196,8 m, (thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ 0,2 m), lưu lượng nước về hồ cùng thời điểm là 970 m3/s, lưu lượng nước xả qua tổ máy phát điện là 160 m3/s. Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, lưu lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ có xu hướng tiếp tục tăng, dự kiến đến 11h30 ngày 27/8/2023, mực nước hồ Bản Vẽ sẽ đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ 197,0 m.

Thực hiện theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả; Quyết định số 148/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan việc vận hành điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Vẽ như sau:

- Thời điểm mở tràn: 11h30’ ngày 27/9/2023.

- Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điệnvà qua tràn): Từ 320 m3/s đến 800 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

- Thời điểm kết thúc xả: Khi mực nước hồ không cao hơn mực nước cao nhất trước lũ và không có khả năng lên trở lại.

Thuỷ điện Bản Vẽ xả tràn


  • Trần Linh Chi, Cao Thanh Liêm