Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 24/01/2019, tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc - thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1; đồng chí Nguyễn Trung Khang, Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại Tổng công ty Phát điện 1 cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty Phát điện 1; đồng chí Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; đồng chí Phạm Văn Hựu, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty; đại diện các đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá công tác sản xuất năm 2018, phân tích ưu điểm, làm rõ nguyên nhân; hạn chế, thiếu sót, tồn tại; rút ra bài học kinh nghiệm để dự báo tình hình, khó khăn thách thức... 

Trên cơ sở đó, Công ty xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác sản xuất năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ chính, đó là: Sản xuất sản lượng điện theo kế hoạch được Tổng công ty giao; Tiến hành đại tu tổ máy 330MW đảm bảo tiến độ, khắc phục sự cố Tổ máy 300 MW; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất theo Đề án ‘Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; hoàn thành công tác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng; Công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom xử lý chất thải, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất điện của Công ty...

Đ/c Phùng Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn để đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Duy trì Tổ máy S8 phát sản lượng điện cao, an toàn, tiếc kiệm, sản xuất được sản lượng điện là  2.350tr.kWh, chu kỳ vận hành kéo dài hơn 100 ngày; Hoàn thành quyết toán Dự án Uông bí mở rộng, đàm phán xong Hợp đồng mua bán điện năm 2019; làm tốt công tác sắp xếp lao động, hỗ trợ nhân lực cho Công ty Nhiệt điện Duyên, môi trường làm việc được cải thiện xanh, sạch đẹp; Duy trì tốt mỗi quan hệ với địa phương. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Công ty cần tập trung một số nhiệm vụ chính năm 2019 cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty: Tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2019; Tập trung sửa chữa tổ máy S7 đưa vào vận hành sớm nhất có thể, đồng thời có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hoặc mua thiết bị thay thế; Phát huy kinh nghiệm trong quá trình quản lý, vận hành để duy trì Tổ máy S8 vận hành an toàn, tin cậy; Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị đầy đủ, lập kế hoạch chi tiết cho việc sửa chữa bảo dưỡng Tổ máy S8 đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, cái tiến, sáng kiến hợp lý hóa vào sản xuất để tiếc kiệm năng lượng; Tăng cường các công tác quản lý vận hành thiết bị, đào tạo nhân lực vận hành tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, yêu nghề, yêu thiết bị; Đội ngũ thực hiện công tác nghiệm thu giám sát cần phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng vận hành ngay từ khi bàn giao thiết bị, tách thiết bị ra sửa chữa; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ nội quy kỷ luật lao động, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy trình quy định, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với các sự cố trong phạm vi đơn vị quản lý. 

Đ/c Lê Văn Hanh, Giam đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty đưa ra các giải pháp thực nhiệm vụ và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ trong Công ty tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019 để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất với kết quả tốt nhất.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, hội nghị còn dành thời gian nghe đại biểu tham luận, trao đổi các vấn đề, giải pháp cần quan tâm trong công tác sản xuất: Tham luận về công tác quản lý, vận hành nâng cao hiệu suất thiết bị và kéo dài chu kỳ vận hành; Tham luận về công tác nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị đáp ứng kịp thời hiệu quả kinh tế của Tổ máy; Tham luận về công tác quản lý kỹ thuật. Các tham luận đã đóng góp cho Hội nghị các ý kiến quý báu để bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Hựu, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động các mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.


  • Bùi Thị Vân- NĐUB