Công đoàn EVNGENCO1 thăm hỏi người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhân Tháng công nhân

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, ngày 24-25/5, ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Long – Quyền giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Đô – Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng Quản lý các phòng/phân xưởng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 trao đổi, thăm hỏi người lao động tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Đô - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báp cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tình hình việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và hoạt động Công đoàn Công ty trong 5 tháng đầu năm 2023. 

Trao đổi tại buổi làm việc ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát điện 1 đánh giá cao kết quả hoạt động 04 tháng đầu năm 2023 của Công đoàn Công ty khi đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà EVN, EVNGENCO1 giao. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Triển khai hiệu quả “Tháng Công nhân” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động.

Ông Trần Doãn Thành thăm hỏi, tặng quà cho người lao động Công ty

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cho Công đoàn cơ sở Công ty

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà tại Phân xưởng Nhiên liệu 

Thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn


  • Mộng Huyền