Công đoàn EVNGENCO1: động viên kỹ sư làm việc trên công trường Duyên Hải 3 mở rộng

Ngày 19/6/2019, Công đoàn Tổng công ty phát điện 1, do ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn dẫn đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các Cán bộ, kỹ sư, chuyên gia đang công tác trên công trường Duyên Hải 3 mở rộng.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát biểu động viên anh em kỹ sư tại Duyên Hải 3 mở rộng

Nhằm hoàn thành đảm bảo tiến độ dự án, Tổng công ty đã huy động lực lượng Cán bộ, kỹ sư và các chuyên gia đang làm việc tại các công ty Nhiệt điện: Uông Bí, Nghi Sơn, Duyên Hải đến hỗ trợ cho Ban QLDA Nhiệt điện 3 nhằm đảm bảo tiến độ phát điện thương mại dự án trong năm 2019. Phải làm việc xa nhà trên công trường với cường độ cao không kể ngày đêm bám sát công tác commissioning cho dự án DH3MR, việc thăm hỏi động viên kịp thời của Công đoàn Tổng công ty là sự khích lệ tinh thần rất lớn, tạo động lực để anh em quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Tổng công ty tặng quà cho kỹ sư 

Trước đó, để thể hiện sự quyết tâm, công đoàn Điện lực Việt Nam/Công đoàn Tổng công ty phát điện 1 và Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua phấn đấu phát điện thương mại dự án Duyên Hải 3 mở rộng trong quý IV/2019, Ban A, các nhà thầu, tư vấn đã tham gia buổi ký kết và đang thể hiện quyết tâm cao độ để đạt được tiến độ trên.

 

 


  • Ngọc Bích