Công đoàn EVNGENCO 1: “Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”

Ngày 08/01, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngoài ra, về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có ; đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; về phía EVNGENCO1 có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Tổng công ty, đồng chí Phùng Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Phó Tổng Giám đốc phụ trách TCT, đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn TCT, cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn và các đại biểu của các đơn vị trực thuộc.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chuyên môn các cấp cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu KH trong SXKD, đảm bảo đời sống thu nhập của người lao động.

Đ/c. Trần Doãn Thành – UV.BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Năm 2018, Công đoàn Tổng công ty đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động Công đoàn và các nội dung phối hợp trọng tâm giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Công đoàn Điện lực Việt nam, Lãnh đạo Tổng công ty; Sự phối hợp, ủng hộ của chuyên môn các cấp, với chủ trương hướng về cơ sở, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, bám sát thực tế sản xuất. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn, động viên CNVCLĐ tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; chăm lo đời sống cho người lao động

Đ/c. Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là công tác hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên người lao động và công tác tổ chức các hoạt động hoạt thiết thực nhằm mang lại nhiều lợi ích cho công nhân lao động trong toàn Tổng công ty Phát điện 1. Đồng chí đã chia sẻ sự khó khăn của Công đoàn Tổng công ty thời gian qua trong bối cảnh tình hình SXKD và ĐTXD của Tổng công ty năm 2018 gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Công đoàn TCT trong năm 2019 cần thiết thực, cụ thể hóa thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và thị trường điện”.

Đ/c. Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng công ty  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Tiến Khoa- Chủ tịch TCT đã thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn TCT trong năm 2018  luôn sát cánh đồng hành cùng chuyên môn, chia sẻ các khó khăn động viên CBCNV và người lao động để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TCT và đơn vị; đồng thời đ/c Chủ tịch TCT thông tin về tình hình SXKD và ĐTXD của TCT trong năm 2018, những định hướng kế hoạch năm 2019 của TCT mà Công đoàn các cấp cần quan tâm phối hợp tốt với chuyên môn để triển khai thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn TCT đã tiếp thu lĩnh hội và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của các đ/c Lãnh đạo CĐ ĐLVN và TCT, ý kiến đóng góp của các đại biểu, bước sang năm 2019, với dự báo TCT sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong SXKD, cùng với nhiệm vụ xuyên suốt “Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”; quan tâm đến công tác ATVSLĐ nhất là các khu vực sản xuất của các tổ đội sản xuất. Các cấp Công đoàn trong Tổng công ty cần chủ động bám sát sự Lãnh đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, của Đảng ủy Tổng công ty, sự phối hợp với chuyên môn đồng cấp, từng bước kiện toàn xây dựng bộ máy Công đoàn vững mạnh, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao  thiết thực chào mừng 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019); 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCNV tạo sự đồng thuận trong quá trình tái cơ cấu sắp xếp lại lao động trong Tổng công ty; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao vai trò người đại diện tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, thực hiện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với chuyên môn phát động tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 đã được biểu dương khen thưởng.


  • Trần Thị Việt Hà (VPCĐ)