Chuẩn mực đạo đức

1. MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA EVNGENCO1 ĐỀU HƯỚNG TỚI CON NGƯỜI, VÌ CON NGƯỜI

 EVNGENCO1 hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. EVNGENCO1 xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của EVNGENCO1, con người luôn là trung tâm; trong nội bộ EVNGENCO1, người lao động được coi là tài sản quý giá nhất giúp EVNGENCO1 đi đến thành công. Mỗi thành viên EVNGENCO1 sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo nguyên tắc cơ bản này.

  2. EVNGENCO1 LUÔN NÊU CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC.

EVNGENCO1 cam kết hành động vì lợi ích quốc gia, vì sự phồn vinh của đất nước. EVNGENCO1 hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tụy trong từng công việc, hành động. EVNGENCO1 sẽ phấn đấu, không quản ngại khó khăn gian khổ để thực hiện phương châm này.

 3. EVNGENCO1 CAM KẾT TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP, HÀNH ĐỘNG KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC, CÔNG TÂM VÀ MINH BẠCH

 Mọi hoạt động của EVNGENCO1 luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và địa bàn thực hiện dự án của EVNGENCO1. EVNGENCO1 sẽ luôn đi tiên phong trong việc thực thi và góp phần phát triển văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như xây dựng và hoàn thiện văn hóa EVNGENCO1 đưa văn hóa EVNGENCO1 trở thành bộ phận không tách rời của văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNGENCO1 tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp; lịch thiệp, trung thực trong quan hệ; khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong xử lý công việc với những người bên ngoài (khách hàng, cộng đồng, đối tác) cũng như với những người bên trong (người lao động, chủ sở hữu, người quản lý).

 EVNGENCO1 luôn tôn trọng các giá trị văn hóa, quyết tâm xây dựng một hình ảnh đẹp trong con mắt nhân dân, cũng như bạn bè quốc tế.

  4. SỨC MẠNH TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA EVNGENCO1 LÀ SỰ ĐỒNG THUẬN VÀ TRÍ TUỆ TẬP THỂ

 EVNGENCO1 phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, bằng trí tuệ con người kết hợp với công nghệ hiện đại. EVNGENCO1 luôn trân trọng những thành quả đã đạt được cũng như truyền thống vẻ vang của ngành và của dân tộc. EVNGENCO1 coi tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

  5. EVNGENCO1 PHẤN ĐẤU VỚI NIỀM TIN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

 EVNGENCO1 coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực. EVNGENCO1 tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các  nhà đầu tư. EVNGENCO1 cam kết sẽ giành được sự tín nhiệm của những người mà EVNGENCO1 phụng sự, sẽ xây dựng thành công hình ảnh tốt đẹp mà EVNGENCO1 mong muốn.