Chủ tịch hội đồng thành viên EVN làm việc tại TTĐL Duyên Hải

Ngày 18/9/2018 vừa qua, đoàn công tác EVN do đồng chí Dương Quang Thành – chủ tịch Hội đồng Thành viên chủ trì đã có buổi làm việc tại TTĐL Duyên Hải.


Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN; các đồng chí lãnh đạo các Ban EVN: TH, TCKT, ĐT, QLĐT, QLXD, KT-SX, KHCN&MT; Đại diện lãnh đạo EVNGENCO1, Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2, Tổng thầu Sumitomo Corporation (SC).

Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ các dự án thuộc TTĐL Duyên Hải, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2018 và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2019 sắp tới.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch đã kết luận: đối với NMNĐ Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 yêu cầu Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh điện của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2019. Các nhà máy Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định với tổng thời gian huy động là 7.000 giờ. Trong đó  EVNGENCO1  có nhiệm vụ giao chỉ tiêu cân đối theo từng tháng phù hợp với tình hình vận hành các tổ máy; Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp chặt chẽ với Ban ANĐ3 rà soát lại các vật tư Nhà thầu đã bàn giao để từ đó lập danh mục các vật tư chiến lược để thực hiện kế hoạch mua sắm bổ sung trong năm 2019 nhằm kịp thời đưa vào sữa chữa, thay thế đảm bảo hệ số khả dụng các tổ máy.  EVNGENCO/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cần quan tâm đặc biệt đến công tác nạo vét luồng, đảm bảo nhu cầu than cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.Các đơn vị cùng tham dự cuộc họp

Đối với dự án NĐ Duyên Hải 3 mở rộng, EVNGENCO1 tiếp tục chỉ đạo Ban ANĐ3 và các đơn vị đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2019. Ban ANĐ3 giám sát chặt chẽ tiến độ Nhà Thầu đệ trình, nếu phát sinh vấn đề gì báo cáo EVN/EVNGENCO1 để được chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành tổ máy.

Đối với các Ban Tập đoàn cần nghiên cứu, đề xuất về cơ chế thuê vận hành, sữa chữa các nhà máy thuộc quản lý của EVN; Lập quy trình đánh giá tình trạng thiết bị để áp dụng chung cho các Nhà máy trong tập đoàn để từ đó các đơn vị chủ động thực hiện từ đó nâng cao hệ số khả dụng các tổ máy, đảm bảo nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.


Đoàn làm việc với Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Trước đó, Đoàn cũng đã có chương trình làm việc với Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về cấp điện và đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


  • Hải Đăng