CTNĐ Uông Bí Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 26/02/2019, Tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 đã có buổi họp với Ban lãnh đạo Công ty về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tham gia họp còn có Ông Nguyễn Tiến Chương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và các Trưởng Ban: Tổng hợp, Kỹ thuật Sản xuất, Tài chính Kế toán, KTGS, QLĐT; Ban giám đốc, các Trưởng Phòng, Quản đốc các Phân xưởng của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Chủ trì cuộc họp tại Công ty NĐUB

Tại buổi họp, Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản lượng điện Tổng công ty giao trong năm 2019 là 3.845kWh. Theo đó, rất nhiều các giải pháp được đưa ra để hoàn thành kế hoạch như: việc giao nhiệm vụ cụ thể tới từng Phòng, từng Phân xưởng trong Công ty; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân/đơn vị trong công việc, gắn trách nhiệm cho từng cá nhân trong từng đơn vị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng việc đào tạo và đào chuyên sâu, đào tạo chuyên gia; công tác sửa chữa, bảo dưỡng nâng cao độ khả dụng của các thiết bị, công tác đấu thầu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhiên liệu đầu vào, tiếc kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.

 Sau khi nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, một số đồng chí Trưởng Phòng/Quản đốc Phân xưởng đã đưa ra các ý kiến đánh giá những khó khăn, phân tích những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng như: thiết bị Tổ máy S7 chưa vận hành ổn định, xuất tiêu hao nhiệt chưa đạt theo phương án giá điện, chất lượng các thiết bị chính quạt khói, quạt gió cấp 1 và cấp 2, các thiết bị phụ, bản thể lò hơi và thiết bị hệ thống thải xỉ đã bị hư hỏng nhiều…

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch Nguyễn Tiến Khoa chia sẻ với những khó khăn hiện tại của Công ty vì thiết bị của 2 tổ máy không tốt đều đã cũ. Tuy nhiên, các chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng điện đã được giao cần phải cố gắng để hoàn thành. Chủ tịch yêu cầu Công ty giao Phòng/Phân xưởng lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chi tiết, cụ thể theo từng tháng; chế độ quản lý đánh giá hiệu quả công việc gắn trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị; công tác sửa chữa bảo dưỡng phải có phương án kỹ thuật, lập kế hoạch sát với thực tế, nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị bằng cách lựa chọn nhà thầu có năng lực, bố trí công nhân đủ năng lực giám sát nhà thầu; rà soát lại các vật tư thiết bị dự phòng; cần thay đổi tư duy trong cách quản trị điều hành sản xuất kinh doanh; cần kết hợp kinh nghiệm với công nghệ hiện đại để phát huy sức mạnh. Đối với công tác đào tạo chuyên gia sẽ giao về các cơ sở để có điều kiện tiếp xúc gần gũi với thiết bị thực tế để hiểu sâu hơn. Đối với công tác giao nhận than nên giao cho 02 đơn vị độc lập kiểm soát tại cảng rót than và cảng dỡ để kiểm soát số lượng và chất lượng than hiệu quả. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ đưa ra chương trình khảo sát tình trạng thiết bị, lập ra kế hoạch ưu tiên các thiết bị cần sửa chữa hoặc thay thế để tăng dần hiệu suất. Cuối cùng, Chủ tịch Tổng công ty mong muốn Công ty Nhiệt điện Uông Bí đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệu vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.