CTCPNĐ Quảng Ninh có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 23/4/2019, CTCPNĐ quảng Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã bầu ông Trần Việt Anh – PTGĐ, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 1 tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCPNĐ Quảng Ninh, kể từ ngày 23/4/2019.

Tham dự đại hội có 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 440.456.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Về phía Tổng công ty Phát điện 1, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và đại diện các Ban chuyên môn đã tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCPNĐ Quảng Ninh thông qua và biểu quyết với sự nhất trí cao các nội dung như sau: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Mức lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và dự kiến mức lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

  • Sản lượng điện sản xuất: 7,726 tỷ kWh;
  • Sản lượng điện thương phẩm: 6,991 tỷ kWh;
  • Tổng doanh thu: 9.674 tỷ đồng;
  • Tổng chi phí: 9.310 tỷ đồng;
  • Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng.

Ông Trần Việt Anh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã bầu ông Trần Việt Anh – PTGĐ, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 1 tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 23/4/2019.

Ông Trần Việt Anh, tân Chủ tịch HĐQT CTCPNĐ Quảng Ninh phát biểu nhậm chức

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Việt Anh, tân Chủ tịch HĐQT CTCPNĐ Quảng Ninh đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị CTCPNĐ Quảng Ninh, lãnh đạo TCT Phát điện 1 và xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọng trách mới được giao phó, cùng các thành viên HĐQT lãnh đạo CTCPNĐ Quảng Ninh vượt qua khó khăn thách thức và đạt tới thành công.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh trong năm 2018 và đề nghị Công ty cần quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất các Tổ máy, giảm tiêu hao nhiên liệu… để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã kết thúc tốt đẹp.