CTCPNĐ Quảng Ninh: Phấn đấu đạt sản lượng điện 7,2 tỷ kWh trong năm 2019

Đây chính là hế hoạch mục tiêu năm 2019 của Công ty CPNĐ Quảng Ninh đặt ra trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019 diễn ra sáng ngày 25/01/2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Cao Thượng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phùng Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1; đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, công tác sản xuất điện của Nhà máy mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề cung cấp nhiên liệu than do các Nhà cung cấp không đủ đáp ứng cho nhu cầu vận hành của các Tổ máy theo phương thức huy động của hệ thống điện. Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp của Công ty, nên kết thúc năm 2018 sản lượng điện sản xuất của toàn Nhà máy đạt 6,98 tỷ kWh, bằng 103,4% so với Kế hoạch và tăng 20,5% so với thực hiện năm 2017, tổng doanh thu đạt 9.026,9 tỷ đồng, bằng 106% so với Kế hoạch và lợi nhuận năm 2018 của Công ty cao hơn kế hoạch được giao. Công tác sửa chữa lớn đã đại tu thành công Tổ máy số 2 và hoàn thành thay Rotormáy phát Tổ máy số 4. Cũng trong năm qua, tổ chức thực hiện chủ đề EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Công ty đã cử cán bộ quản lý đương nhiệm và quy hoạch tham gia các khóa học theo các chương trình của EVN, EVNGENCO1 nhằm nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý và quy hoạch, rà soát lại các chương trình đào tạo, biên soạn và ban hành bộ đề thi trắc nghiệm cho từng chức danh trong Công ty, tổ chức thi sát hạch chuyên môn cho toàn thể CBCNV Công ty trên phần mềm máy vi tính, đảm bảo đánh giá được năng lực chuyên môn các chức danh khách quan, minh bạch. Về công tác sắp xếp và hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty: Thực hiện chỉ đạo của EVN tại Quyết định số 146/QĐ-EVN ngày 22/5/2018 và của EVNGENCO1 tại Văn bản số 190/EVNGENCO1-TC&NS ngày 25/5/2018, Công ty đã xây dựng xong kiện toàn cơ cấu tổ chức và đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Kể từ ngày 01/01/2019 Công ty đã triển khai cơ cấu lại các đơn vị phòng ban Phân xưởng, riêng phòng Tổ chức Nhân sự và Văn phòng Công ty sẽ hoàn thiện hợp nhất trong năm 2019. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Công ty phấn đấu triển khai và hoàn thành thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 với các chỉ tiêu chính dự kiến như sau: Sản lượng điện sản xuất: 7,2 tỷ kWh; Sản lượng điện thương phẩm: 6,515 tỷ kWh; Tổng doanh thu: 9.251,5 tỷ đồng; Tổng chi phí: 8.887,5 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng. Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả SXKD, năng suất lao động giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty; nghiên cứu xây dựng và đưa vào áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo Hội nghị các nội dung về kết quả Hội nghị người lao động cấp các đơn vị trong Công ty năm 2019; Tình hình thực hiện các chính sách nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Công ty năm 2018; Đánh giá việc thực hiện HĐLĐ, TƯLĐTT, Nội quy lao động và chế độ chính sách đối với người lao động; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác; đánh giá việc Thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua;Tình hình tài chính, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;Công tác ATVSLĐ, chăm lo sức khỏe và các điều kiện làm việc cho người lao động;Báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của người lao động đối với Hội nghị người lao động cấp Công ty.

 Hội nghị cũng được nghe Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân Công ty về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Một số tham luận trực tiếp của các đơn vị tại Hội nghị gồm: Phân xưởng Vận hành-Nâng cao hiệu quả công tác thí nghiệm hiệu chỉnh tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh; Phân xưởng sửa chữa Cơ nhiệt-Sắp xếp đổi mới phương pháp điều hành sản xuất, đổi mới đào tạo nhằm phát huy tối ưu nhân lực nâng cao chất lượng và tiến độ sửa chữa thường xuyên và sự cố thiết bị. Đây là những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, phòng ngừa sự cố, vận hành an toàn trong sản xuất, được Hội nghị đánh giá cao.

Hội nghị biểu quyết nhất trí cao thông qua Dự thảo sửa đổi Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 và bầu Ban đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 14 thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 và đồng chí Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, cũng đề nghị Công ty khắc phục tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt là chỉ tiêu về sản lượng điện sản xuất năm 2019 theo kế hoạch là 7,2 tỷ kWh.

 

Cũng trong dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018 đã được Công ty trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Công đoàn EVN và Giấy khen của Tổng Công ty Phát điện 1. Đồng thời, Công ty phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và nhận được sự ủng hộ của toàn thể CBCNV Công t


  • Nguyễn Thị Nga (CTCP NĐ Quảng Ninh)