CTCPNĐ Quảng Ninh: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Thịnh, TGĐ Tổng công ty Phát điện 1 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (QTP). Hội nghị diễn ra ngày 10/01/2020.

 

Lần lượt từ trái sang Ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1, Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo và các Ban của EVNGENCO1,đại diện một số đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện,… và đại diện của các cổ đông lớn (SCIC, Vinacomin Power, REE, PPC).

Tại Hội nghị, ông Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất của Công ty năm 2019. Năm 2019, được sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và các cổ đông cùng sự đồng lòng phấn đấu nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và CBCNV, Công ty đã đạt hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch: (i)Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2019 đạt 7,6 tỷ kWh (vượt công suất thiết kế 7,2 tỷ kWh). Tổng sản lượng điện bán năm 2019 đạt 6,9 tỷ kWh, tăng 9% so với thực hiện năm 2018;(ii)Năng suất lao động tính trên sản lượng điện sản xuất đạt 8,6 triệu kWh/người;(iii)Tỷ lệ điện tự dùng đạt 9,45 (thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch); (iv) Tổng doanh thu đạt 10.136 tỷ đồng, bằng 104,8% so với KH năm 2019, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2018; (v) Lợi  nhuận trước CLTG đạt 773 tỷ đồng, bằng 212,3% so với KH năm đề ra. Công ty hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế, lợi nhuận (sau thuế TNDN) đạt 150 tỷ đồng.

Ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, đến hết năm 2019, Công ty đã hoàn thành LCNT cho 133 gói thầu, trong đó có 45 gói thầu được tổ chức LCNT qua mạng. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt 11,08%. Trong năm 2019, Công ty làm tốt công tác sản xuất và thị trường điện, luôn đảm bảo phương thức, đáp ứng nhiệm vụ cung cấp điện theo huy động của hệ thống điện Quốc gia.

Công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy luôn được Công ty được đặc biệt quan tâm chú trọng gắn liền với các hoạt động SXKD. Công ty tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm của CBCNV với công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành. Kết quả trong năm 2019 Công ty cơ bản không để xảy ra vấn đề vi phạm môi trường, mất an toàn lao động hay vụ việc cháy nổ lớn.

Năm 2019, Công ty đã tăng cường đổi mới công tác quản trị, điều hành toàn diện trên mọi mặt: HĐQT, Ban Điều hành triển khai kế hoạch cụ thể, sâu sát để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty giao; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các đề án kiểm soát suất tiêu hao than, đề án hiệu chỉnh nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các tổ máy; áp dụng triệt để văn phòng điện tử trong công tác quản lý, điều hành; làm tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường vv…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công ty còn một số tồn tại và khó khăn: số lần sự cố, suất tiêu hao than, suất hao nhiệt… còn cao, chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do Công ty đang phải sử dụng nhiều nguồn than, chủng loại than khác nhau có đặc tính kỹ thuật, chất lượng thấp hơn;trong các tháng đầu năm 2019 xuất hiện nhiều đợt thủy triều thấp cộng với các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, dẫn đến tình trạng không đủ lưu lượng và nhiệt độ nước làm mát tăng cao, làm ảnh hưởng đến chân không bình ngừng tổ máy, giảm công suất phát của các tổ máy và làm tăng suất tiêu hao than. Việc điều chỉnh tính toán theo suất hao nhiệt tại Thông tư 13/2017/TT-BCT sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, gây mất cân đối tình hình tài chính.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc EVNGENCO1 đã biểu dương những thành tích của QTP đã đạt được trong năm 2019, đồng thời khẳng định, QTP đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, cán đích nhiều mục tiêu. Năm 2020 và trong thời gian tới, Tổng giám đốc EVNGENCO1 cũng kỳ vọng QTP sẽ phát huy được những thành tựu đã đạt được và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phấn đấu cho kế hoạch năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng và quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Công ty. Trong đó trọng tâm là: thực hiện, hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; Tiếp tục phấn đấu thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh; Hoàn thành công tác sửa chữa lớn tổ máy số 3 theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng đề ra; Chủ động tổ chức mua sắm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời VTTB, dịch vụ và chuẩn bị nhân lực vận hành, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động ổn định của các tổ máy.

Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT công ty đã tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và cho biết, toàn thể CBCNV công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2020, cụ thể: Sản lượng điện sản xuất: 7,87 tỷ kWh; Sản lượng mùa khô 2020: 4,3747 tỷ kWh; Sản lượng điện thương phẩm: 7,12 tỷ kWh; Tổng doanh thu: 9.893 tỷ đồng; Tổng chi phí: 9.652 tỷ đồng;Tổng lợi nhuận: 241 tỷ đồng; Hoàn thành công tác quyết toán Dự án Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2; Hoàn thành việc triển khai kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác mua sắm vật tư phục vụ SCL và SCTX, lựa chọn nhà thầu sửa chữa lớn có đủ năng lực thực hiện; Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, PCTT-TKCN; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Kế hoạch năm 2020.


  • Phòng HCLĐ - QTP