Bốc thăm lựa chọn thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của EVNGENCO1

Ban Tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) diễn ra lúc 10h00 ngày 26/4/2022 gồm điểm cầu tại trụ sở Tổng công ty và các điểm cầu tại các đơn vị.

Các đầu cầu tham dự Lễ bốc thăm

Ban Tổ chức căn cứ vào danh sách cán bộ an toàn và an toàn vệ sinh viên (ATVSV) của các đơn vị gửi về để tổ chức bốc thăm. Theo số lượng cán bộ an toàn và ATVSV mỗi đơn vị, Ban Tổ chức sắp xếp danh sách cán bộ an toàn và ATVSV ngẫu nhiên gắn với số thứ tự nhất định. Đơn vị bốc thăm lựa chọn 01 số cho cán bộ an toàn và 02 số cho ATVSV. Ngoài ra, đơn vị cũng bốc thăm thêm 01 số để xác định thí sinh dự bị. Căn cứ theo số thứ tự đơn vị đã bốc thăm, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh dự thi của mỗi đơn vị.

Việc bốc thăm tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế Hội thi

Như vậy, mỗi đội thi của đơn vị sẽ bao gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên do đơn vị lựa chọn từ trước và 03 thành viên được xác định theo kết quả bốc thăm vừa diễn ra. Danh sách các đội thi tại đây.

Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của Tổng Công ty dự kiến sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 25/5-27/5/2022 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với các phần thi: Chào hỏi; Kiến thức tổng hợp; Các thao tác thực hành; Kỹ năng xử lý tình huống.

Đây là lần thứ 3 Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi của EVNGENCO1 được tổ chức. Cuộc thi do Công đoàn Tổng công ty chủ trì với mục đích động viên, khích lệ công nhân, viên chức lao động toàn Tổng công ty, đồng thời xây dựng  đội ngũ những người lao động có trí thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi đơn vị, của Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • Thu Hà (VP)