CTNĐ Duyên Hải phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn trong phát triển EVNGENCO1

Năm 2019 - Nhiệm vụ mới, thách thức mới – “Công ty nhiệt điện Duyên Hải phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Tổng công ty Phát điện 1” (EVNGENCO1). Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch EVNGENCO1 – Nguyễn Tiến Khoa tại cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng mùa khô 2019 diễn ra vào ngày 15/02/2019 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tham dự cuộc họp còn có đ/c Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO1, Lãnh đạo các Ban Tổng Hợp, Kế hoạch, QLĐTXD, TCKT – Tổng Công ty; Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/ Phân xưởng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Chủ tịch EVNGENCO1 – Nguyễn Tiến Khoa chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng mùa khô năm 2019 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (ảnh: TPCDH)

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và ý kiến của Lãnh đạo các Ban – Tổng Công ty, Chủ tịch Nguyễn Tiến Khoa kết luận:

Năm 2019, trong bối cảnh được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ của EVNGENCO1 là rất nặng nề; đặc biệt là việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2019. Chủ tịch đánh giá cao nỗ lực Công ty trong thơi gian vừa qua và hy vong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch đề nghị lãnh đạo Công ty cần chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ chi tiết, cụ thể hơn nữa để phát huy tối đa hiệu quả công việc; quán triệt CBCNV hiểu rõ hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn hệ thống thiết bị mình đang quản lý để kịp thời đánh giá rủi ro và sửa chữa nhanh chóng hơn.

Chủ tịch cũng lưu ý Công ty cần nghiêm túc thực hiện tốt công tác môi trường và an toàn, không để vì sự cố môi trường mà phải đóng cửa nhà máy.

Đối với công tác cung cấp than cho các nhà máy, Chủ tịch thống nhất cho Công ty thực hiện phương án giám định than tai cảng xếp nhưng phải đảm bảo hiệu quả, kinh tế và phù hợp các thủ tục pháp lý. Đề nghị Công ty phối hợp với Ban QLDA Nhiệt điện 3 để đẩy nhanh gói thầu mua than nhập khẩu; đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác nạo vét.

Bên cạnh đó, Công ty cần tiếp tục nâng cao công tác quản trị, công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; phấn đấu xây dựng Công ty trở thành trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho EVN, EVNGENCO1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CBCNV về văn hóa EVN, truyền thống ngành điện để CBCNV gắn bó hơn với EVN/EVNGENCO1 và Công ty

Về phía Tổng Công ty sẽ tăng cường hỗ trợ nhân lực, chỉ đạo sâu sát, thấu đáo để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao; hàng tháng Chủ tịch sẽ họp với 4 Giám đốc của 4 Công ty nhiệt điện để chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn. Chủ tịch cũng giao nhiệm vụ cho Ban đấu thầu, Ban QLĐTXD chỉ đạo Công ty các thủ tục để thực hiện sớm việc xây dựng định mức sửa chữa các tổ máy.

Cuối cùng, Chủ tịch mong muốn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cố gắn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2019; phấn đấu để trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Tổng Công ty.


  • Chí Thành