• 02/12/2019

Nhằm giúp CB/CNV và gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại nơi nơi sinh hoạt vào ngày 01/12/2019. Chương trình do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty ĐHĐ phối hợp tổ chức.


Số lượt truy cập 781.970

Đang trực tuyến 22