Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng, các Ban Cơ quan Tổng công ty theo một số nội dung như sau:


Tổng công ty Phát điện 1 thông báo chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban đối với các Ban: Kế hoạch; Tổ chức và Nhân sự; Kinh doanh thị trường điện; Quản lý Đầu thầu; Kỹ thuật sản xuất


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu theo một số nội dung như sau:
Số lượt truy cập 998.433

Đang trực tuyến 39