Lịch sử EVNGenco1

EVNGENCO1 được thành lập theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/6/2012 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2013.

Là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, EVNGENCO 1 có nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả; Vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

EVNGENCO 1 có 14 đơn vị thành viên, liên kết, trong đó có 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, 1 Công ty Cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối và 3 Công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Các đơn vị thành viên thuộc EVNGENCO 1 trước đây hoạt động dưới quyền quản lý của EVN, có đơn vị đã có lịch sử hình thành trên 50 năm. Cán bộ chủ chốt của EVNGENCO 1 là những người được đào tạo và có quá trình làm trong ngành điện từ 20-30 năm.

EVNGENCO 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty phát điện; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.


  • 16/03/2018 03:01

Tin liên quan