Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2019. Tổng công ty kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Hồ sơ quan tâm tới Tổng công ty về việc tổ chức các chương trình đào tạo như sau (Chi tiết dự thảo đề cương...


Tổng công ty Phát điện 1 thông báo chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban đối với các Ban: Kế hoạch; Tổ chức và Nhân sự; Kinh doanh thị trường điện; Quản lý Đầu thầu; Kỹ thuật sản xuất


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu theo một số nội dung như sau:Số lượt truy cập 624.283

Đang trực tuyến 26