Tổng công ty Phát điện 1 thông báo chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban đối với các Ban: Kế hoạch; Tổ chức và Nhân sự; Kinh doanh thị trường điện; Quản lý Đầu thầu; Kỹ thuật sản xuất


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Quản lý Đấu thầu theo một số nội dung như sau:
Tổng công ty Phát điện 1 xin gửi thông về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Phát điện 1 và các doanh nghiệp EVN tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.


Tổng công ty Phát điện 1 xin gửi thông về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Phát điện 1 và các doanh nghiệp EVN tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

Số lượt truy cập 350.537

Đang trực tuyến 26