STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 14: Thử nghiệm dầu máy biến thế năm 2020

Công ty Thủy điện Đại Ninh

06/04/2020 16:00

06/04/2020 16:00

09/04/2020 16:00

2

Gói thầu số 9: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho

Công ty Thủy điện Đại Ninh

17/4/2020 09:30

17/04/2020 09:30

22/04/2020 09:30

3 Gói thầu số 11: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/4/2020 10:00 09/04/2020 10:00 16/04/2020 10:00
4 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ xử lý quá nhiệt mối nối thiết bị ngăn lộ 271, 272, 200 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/4/2020 16:00 10/4/2020 16:00 20/4/2020 16:00
5 Gói thầu số 13: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 17/4/2020 16:00
6 Gói thầu số 2: Trung tu đường ống áp lực Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 23/4/2020 16:00
7 Gói thầu số 3: Sửa chữa lớn kênh nối hai hồ Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:10 13/4/2020 16:10 23/4/2020 16:30
8 Gói thầu số 10: Mua bảo hiểm xe ô tô Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/4/2020 10:00 17/4/2020 10:00 22/4/2020 10:00
9 Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/4/2020 14:30 24/4/2020 14:30 04/5/2020 15:00
10 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/4/2020 15:42 27/4/2020 15:42 05/5/2020 16:00
11 Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xử lý nước phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 09:46 08/5/2020 09:46 13/5/2020 10:00
12 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 15:32 08/5/2020 15:32 18/5/2020 16:00
13 Gói thầu số 4: Mua sắm phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/5/2020 14:45 11/5/2020 14:45 21/5/2020 15:00
14 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/5/2020 09:44 15/5/2020 09:44 20/5/2020 10:00
15 Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và xử lý mối các đập thủy điện Đại Ninh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/5/2020 15:11 21/5/2020 15:11 01/6/2020 15:30
16 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/5/2020 09:41 26/5/2020 09:41 29/5/2020 10:00
17 Gói thầu số 2: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 08:57 29/5/2020 08:57 08/6/2020 09:00
18 Gói thầu số 27: Sửa chữa hàng rào bảo vệ trạm phân phối và bể chứa nước. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 09:26 29/5/2020 09:26 08/6/2020 09:30
19 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 14:39 02/6/2020 14:39 05/6/2020 15:00
20 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 15:42 02/6/2020 15:42 08/6/2020 16:00`
21 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/6/2020 14:44 03/6/2020 14:44 08/6/2020 15:00
22 Gói thầu số 25: Trang bị lốp xe năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/6/2020 09:50 05/6/2020 09:50 10/6/2020 10:00
23 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/6/2020 14:37 08/6/2020 14:37 11/6/2020 15:00
24 Gói thầu số 20: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống âm thanh hội trường Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/6/2020 09:46 10/6/2020 09:46 15/6/2020 10:00
25 Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/6/2020 16:23 12/6/2020 16:23 22/6/2020 16:30
26 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/6/2020 14:30 16/6/2020 14:30 19/6/2020 15:00
27 Gói thầu số 1: Sửa chữa, phục hồi 04 kim phun (kim phun số 5, 6 cho tổ máy H1; và kim phun số 1, 2 cho tổ máy H2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/6/2020 10:24 17/6/2020 10:24 07/7/2020 10:30
27 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO IEC 27001:2013 tại Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/6/2020 14:40 24/6/2020 14:40 14/7/2020 15:00
28 Gói thầu số 24: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/7/2020 14:47 07/7/2020 14:47 07/7/2020 15:00
29 Gói thầu số 22: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/7/2020 14:39 08/7/2020 14:39 15/7/2020 15:00
30 Gói thầu số 3: Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà vận hành đập tràn; các công trình kiến trúc khu vực Ninh Gia và nhà máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:40 10/7/2020 08:40 20/7/2020 09:00
31 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn đường giao thông vào nhà van (xử lý sạt trượt đường vào nhà van) Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:27 10/7/2020 08:27 20/7/2020 08:30
32 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 09:34 10/7/2020 09:34 30/7/2020 10:00

Quang cảnh Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1

Nhà máy có công suất lắp đặt 50 MWp đấu nối vào lưới 220 kV, sản lượng điện bình quân hàng năm 81 triệu kwh. Để chuẩn bị lực lượng cho vận hành Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, ngay từ những ngày đầu tháng 5/2020, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - đơn vị được EVN giao tiếp nhận vận hành Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 đã tuyển dụng nhân sự vận hành. Các cán bộ trúng tuyển được cử tham gia khóa đào tạo quản lý vận hành tại Công ty Thủy điện Đồng Nai. Tại đây, các học viên được học về lý thuyết, hệ thống điện và điều độ hệ thống điện, nguyên lý hoạt động của pin, bảo vệ rơ le, xử lý sự cố máy biến áp, trạm điện… Sau khi kết thúc khóa đào tạo vận hành tại Công ty Thủy điện Đồng Nai, các học viên trở về Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 để tiếp tục học tập thực tế và tiếp nhận vận hành nhà máy.

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao chứng chỉ kết thúc khóa đào tạo vận hành nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1

Ngoài việc thực hiện đào tạo công nhân vận hành cho nhà máy Vĩnh Tân, Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục thực hiện đào tạo tại hiện trường theo hợp đồng ký kết với Sanghai electric group Co.,LTD (SEC) cho các học viên nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1. Các nội dung tại hiện trường như: Máy biến áp chính, máy biến áp trung áp, các thiết bị tại trạm điện 220 kV, pin mặt trời, chuỗi pin và các bộ inverter dùng để chuyển đổi dòng điện DC thành AC hòa lên lưới Quốc gia.

Hướng dẫn tại hiện trường nhà máy cho học viên tủ RMU, inverter.

Song song với đào tạo tại hiện trường, Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng thực hiện thí nghiệm, hiệu chỉnh được ký kết với Sanghai electric group Co.,LTD (SEC) để đưa nhà máy điện Mặt trời Phước Thái 1 vào vận hành. Mặc dù thời tiết ở tỉnh Ninh Thuận nắng nóng vào thời điểm này, nhưng bằng sự nỗ lực, tận tâm làm việc và những kinh nghiệm khi đã thực hiện các Nhà máy điện mặt trời trước đây, tất cả các hạng mục thí nghiệm đều được Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành đúng tiến độ và đúng vào lúc 16h00 ngày 4/7, nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 đã hoàn thành hòa lưới phát điện tất cả các trạm inverter.

Kiểm tra điện áp các chuỗi pin tại hộp Conbiner Box

Công ty Thủy điện Đồng Nai Kiểm tra các trạm inverter và trạm MBT trung áp trước khi hòa lưới

Công ty Thủy điện Đồng Nai cùng chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1.

Việc đưa dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 - 50 MWp vào vận hành trong thời điểm nắng nóng, khô hạn có ý nghĩa rất quan trọng cho sự vận hành ổn định của hệ thống điện Quốc gia. Sự kiện cũng đánh dấu công trình điện mặt trời thứ 5 do Công ty Thủy điện Đồng Nai thực hiện đào tạo vận hành và thí nghiệm hiệu chỉnh, trước đó là các Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận – 204 MWp; BP Solar – 65 MWp; Phước Hữu – 50 MWp; Trung Nam, Trà Vinh – 156 MWp. Công ty Thủy điện Đồng Nai tự hào khi góp phần trong việc phát điện các nhà máy và đây sẽ là động lực để Công ty tiếp tục hoàn thiện lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy điện mặt trời Trung Nam, Thuận Nam - 450 MWp (đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất đất nước hiện nay), phát điện lên hệ thống điện Quốc gia trong tháng 9/2020.

Ông Hồng Ân cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Trà Vinh được tuyên dương tại Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2020. Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, được tổ chức thường niên nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh thiếu niên đang trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là năm thứ XI TƯ Đoàn tổ chức tuyên dương Người thợ trẻ giỏi.

Lê Nguyễn Hồng Ân – Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhận bằng khen của Ban bí thư Trung ương Đoàn

Công tác nghiên cứu, sáng kiến, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chú trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tại đơn vị thực hiện nhằm phát huy khả năng sáng tạo của người lao động, qua đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất điện. Vì vậy, trong thời gian công tác qua, ông Lê Nguyên Hồng Ân đã có nhiều sáng kiến sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, được Công ty nhiệt điện Duyên Hải và Tổng công ty Phát điện 1 công nhận.

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng 63 Thợ trẻ giỏi

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 05 và 06/07/2020 tại tỉnh Đồng Nai còn có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa: Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên; chương trình “Đối thoại với thanh niên công nhân”,…

Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên

Chương trình đối thoại với thanh niên công nhân

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Công ty cho Tổng công ty về việc tổ chức chương trình “Đào tạo về kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến E-learning”.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

TT

NỘI DUNG

A

Tên khóa học:

Đào tạo về kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến E-learning

B

Mục tiêu đào tạo:

Sau khóa học, học viên sẽ nắm rõ/ hiểu/thực hiện được:

- Quy trình, phương pháp, kỹ năng để xây dựng 01 bài giảng Elearning hoàn chỉnh đảm bảo tính sư phạm.

- Sử dụng được công cụ để số hóa bài giảng, kỹ thuật về đồ họa, thiết kế bài giảng Elearning chuyên nghiệp.

C

Đối tượng học viên:

- CBCNV trực tiếp tham gia xây dựng bài giảng E-learning tại các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 1

D

Số lượng học viên:

Mỗi đơn vị phát điện cử 04 người x 09 đơn vị phát điện + 04 CB tại CQ TCT.

Tổng cộng: 40 người.

E

Địa điểm tổ chức đề xuất:

Tại phòng học của đơn vị đào tạo tại Hà Nội/ Hồ Chí Minh

F

Thời lượng đào tạo:

05 ngày

G

Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý III/2020

H

Đề cương, khung chương trình đào tạo:

- Quy trình xây dựng bài giảng đào tạo trực tuyến E-learning:

+ Xác định mục tiêu, đối tượng và kiến thức trọng tâm chủ đạo của bài giảng đào tạo trực tuyến

+ Xây dựng kho dữ liệu phục vụ bài giảng đào tạo trực tuyến (âm thanh, hình ảnh, video, slide…)

+ Xây dựng cấu trúc, kịch bản bài giảng đào tạo trực tuyến

+ Kỹ thuật xây dựng câu hỏi kiểm tra

+ Lựa chọn công cụ và số hóa kịch bản

+ Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện bài giảng đào tạo trực tuyến

- Đào tạo sử dụng công cụ để số hóa bài giảng, kỹ thuật về đồ họa, thiết kế bài giảng Elearning chuyên nghiệp

- Đào tạo lý thuyết kèm thực hành xây dựng bài giảng hoàn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn bài giảng E-learning của EVN, áp dụng trực tiếp trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN.

I

Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

- Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc tăng cường đào tạo trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN.

- Tăng cường khả năng tự chủ của CBCNV trong Tổng công ty trong quá trình xây dựng các bài giảng E-learning để phục vụ công tác đào tạo nội bộ của đơn vị/Tổng công ty.

Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá tại đây.

Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.

Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 15/7/2020.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.

Trong chuyến công tác này, ngài Trưởng đại diện cùng đoàn công tác được lãnh đạo Công ty ĐHĐ, đơn vị tư vấn và nhà thầu mời tham quan Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim hiện hữu (160MW) và Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim mở rộng đang vận hành giai đoạn 1 với công suất 45MW. Các tổ máy của nhà máy thuỷ điện Đa Nhim đang vận hành ổn định đáp ứng nhiệm vụ phát điện và cung cấp nước cho hạ du.

Trưởng đại diện JICA thăm NMTĐ Đa Nhim mở rộng đang vận hành

Tại công trường Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim, ngài Shimizu Akira được Công ty ĐHĐ và đơn vị tư vấn giới thiệu quá trình thi công Dự án. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 từ ngày 22/4/2019, riêng hạng mục hầm dẫn nước đang được Nhà thầu CC47 tiếp tục thi công bằng biện pháp khoan nổ, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào Quý 3/2021.

Trưởng Đại diện JICA tham gia họp tại công trường Dự án mở rộng Đa Nhim

Tham gia cuộc họp tại công trường, ngài Trưởng đại diện nghe lãnh đạo BQLDA, đơn vị tư vấn và nhà thầu báo cáo tình hình thi công, giải ngân các hạng mục công trình và những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Ngài Trưởng đại diện đề nghị Công ty ĐHĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng JICA tại Việt Nam để được tham vấn các thủ tục liên quan đến gia hạn Hiệp định vay vốn và phân bổ lại vốn vay phù hợp làm cơ sở giải ngân cho Nhà thầu, Tư vấn nhằm đáp ứng tiến độ thi công trên công trường.

Tưởng niệm những tiền nhân đã ngã xuống tại công trình xây dựng NMTĐ Đa Nhim (1961-1964)

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim là một công trình lịch sử với gần 60 năm kể từ khi khởi công xây dựng. Đây là nhà máy thuỷ điện đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Đứng trước đài tưởng niệm các tiền nhân đã ngã xuống trong quá trình xây dựng công trình này, Ngài Trưởng đại diện đã thắp hương mặc niệm, tưởng nhớ sự hi sinh to lớn của những người đã khuất. Ngài Shimizu Akira không quên cám ơn các thế hệ người lao động tại nhà máy thuỷ điện Đa Nhim đã thực hiện rất tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị và các hạng mục công trình để sau 56 năm vận hành vẫn giữ được nét kiến trúc và hiệu suất thiết bị như ban đầu. Vị Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam mong muốn tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để Công ty ĐHĐ thực hiện các dự án phát triển nguồn điện trong thời gian sắp tới.

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim được khởi công xây dựng ngày 1/4/1961 trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận có công suất 160MW với nguồn vốn hỗ trợ từ Nhật Bản. Ngày 15/01/1964, nhà máy thủy điện Đa Nhim chính thức vận hành phát điện tổ máy số 1 và số 2, đến cuối năm 1964 thì hoàn thành toàn bộ công trình. Thuỷ điện Đa Nhim là công trình đa mục tiêu vừa thực hiện nhiệm vụ phát điện với điện lượng bình quân hàng năm khoảng 1 tỷ kWh, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp nước qua chạy máy để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Trong 56 năm qua, nhà máy thuỷ điện Đa Nhim là nguồn cung cấp nước chủ yếu phục vụ dân sinh và canh tác nông nghiệp cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận.

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim ngày nay

Sau 40 năm vận hành, hệ thống thiết bị nhà máy thuỷ điện Đa Nhim được nâng cấp qua Dự án phục hồi hệ thống điện thực hiện từ năm 2004 đến 2006 sử dụng vốn vay của JICA. Ngày 12/12/2015, Dự án mở rộng nhà máy thuỷ điện Đa Nhim được khởi công xây dựng với công suất thiết kế 80MW sử dụng nguồn vốn vay 7.515 triệu Yên từ JICA. Dự án sẽ hoàn thành toàn bộ công trình và vận hành đủ công suất 80MW, nâng tổng công suất nhà máy thuỷ điện Đa Nhim từ 160MW lên 240MW vào Quý 3/2021.

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, nhà máy thuỷ điện Đa Nhim luôn gắn liền với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Đó cũng là một biểu tượng cho sự gắn kết thâm tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và ông Phương Hoàng Kim – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) trao Cúp, Bằng chứng nhận cho các doanh nghiệp

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về điện năng đang tăng cao, việc khuyến khích các doanh nghiệp và người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức để tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất, chế biến, truyền tải và phân phối năng lượng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến, công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và truyền tải thông điệp về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, cộng đồng và toàn xã hội. Chương trình “Giải thưởng Năng lượng bền vững” năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019- 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019”

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178 MW. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2017, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.

Năm 2019, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 16.005 tỷ kWh, đạt 106% kế hoạch do Tổng Công ty Phát điện 1 giao. Trong 6 tháng mùa khô năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt  9.320 triệu kWh điện, hoàn thành 101% kế hoạch sản lượng điện mùa khô được Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Giải thưởng Năng lượng bền vững năm 2019 đã thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: điện lực, dầu khí, than, năng lượng tái tạo và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc. Để tôn vinh các doanh nghiệp áp dụng những mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các công nghệ và giải pháp quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến và sử dụng năng lượng, ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định trao tặng Giải thưởng Năng lượng bền vững năm 2019 cho 61 doanh nghiệp.

Bước vào năm 2020, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được giao chỉ tiêu sản lượng năm nói chung và chỉ tiêu sản lượng 6 tháng mùa khô cao nhất từ khi nhà máy đưa vào vận hành. Trong khi đó, nửa đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội lại làm giảm phụ tải hệ thống điện dẫn đến giảm huy động các nhà máy nhiệt điện so với kế hoạch. Trước nhiệm vụ khó khăn như vậy, ngay từ đầu năm, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và ổn định như: tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, kiểm soát và khắc phục các khiếm khuyết, xì hở gây tổn thất, thường xuyên kiểm tra tình trạng xỉ đáy lò để kịp thời phát hiện bất thường nếu có, tăng cường công tác giám sát chất lượng than, thí nghiệm mẫu tro, xỉ, hiệu chỉnh chế độ cháy phù hợp để tăng hiệu suất lò hơi. Bên cạnh đó, Công ty cũng thiết lập kỷ cương, nâng cao kỷ luật vận hành, bám sát tình hình vận hành, thông số kỹ thuật các tổ máy.

Kết quả, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô năm 2020 sớm 9 ngày, góp phần vào việc hoàn thành sớm chỉ tiêu 6 tháng đầu năm của Tổng công ty. Sản lượng 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty là 2.240,19 triệu kWh, đạt 104,5% kế hoạch và là đơn vị có tỷ lệ vượt kế hoạch sản lượng cao nhất trong EVNGENCO1. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, suất hao nhiệt, tỷ lệ dừng máy do sự cố đều đạt và vượt kế hoạch. Sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã được Tổng công ty ghi nhận và biểu dương bằng giấy khen và phần thưởng theo quyết định số 500/QĐ-EVNGENCO1 tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2020 của Tổng công ty .

                                                                                                                        Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Trong 6 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty vẫn hết sức nặng nề, đó là hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng cuối năm với 1.787 triệu kWh, đảm bảo công tác sửa chữa lớn, đại tu tổ máy S1 đúng tiến độ và chất lượng. Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới nên tiến độ cung cấp hàng hóa và thủ tục nhập cảnh, cách ly của chuyên gia nước ngoài có thể bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tiến độ của sửa chữa lớn, cũng như kế hoạch sản lượng cuối năm. Tuy nhiên, tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả; tập trung hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm; đảm bảo công tác sửa chữa lớn, đại tu tổ máy S1 đúng tiến độ, chất lượng; hoàn thành các chỉ tiêu Tổng công ty giao, góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện quốc gia./.

Tham dự hội nghị truyền thông có đại diện lãnh đạo Huyện Tương Dương, Bí thư, chủ tịch của hai xã, các già làng trưởng bản và hơn 600 nhân dân vùng hạ du. 

Tại hội nghị, người dân được nghe trình bày về vai trò của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trong công tác vận hành nhà máy trong mùa lũ, mùa cạn, quá trình sản xuất điện và các lợi ích khác từ công trình thủy điện này. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tuyên truyền về công tác phối hợp với địa phương trong hoạt động vận hành cắt, giảm lũ trong mùa lũ, điều tiết nước chống hạn,  phục vụ cho tưới tiêu cho vùng hạ du nhà máy, cũng như cảnh báo và cách phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân vùng hạ du khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du của nhà máy; 

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại Hội nghị

Đối với phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2020, Công ty đã phân tích, làm rõ về hiệu lệnh thông báo xả lũ tại đập tràn; các vị trí đặt hệ thống trạm cảnh báo bằng loa; các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý để phòng, tránh lũ; giới thiệu các vị trí sơ tán người và tài sản khi có tình huống ngập lũ xảy ra, các vùng bị ảnh hưởng khi công trình xả lũ với lưu lượng lớn...

Hội nghị đã góp phần triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du về công tác tuyên truyền vai trò của nhà máy thủy điện, trong điều tiết lũ, cảnh báo hạ du trong mùa lũ, an toàn hồ đập và thay đổi trạng thái vận hành tổ máy cho người dân vùng hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Kết quả SXKD & ĐTXD 6 tháng đầu năm 2020

Hoạt động SXKD- ĐTXD 6 tháng đầu năm 2020 của EVNGENCO1 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng trưởng bình quân thấp hơn so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lưu lượng nước về các hồ thủy điện kém. Tuy nhiên, nhờ các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao và công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy thủy điện đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong 6 tháng đầu năm 2020 là 20.494 triệu kWh, đạt 100,4 % kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, tương đương 53,4% kế hoạch năm và bằng 105% cùng kỳ năm 2019, hoàn thành sản lượng 6 tháng mùa khô EVN giao trước thời hạn.

Công tác cung ứng than nội địa và nhập khẩu đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đủ than cho vận hành và nâng tồn kho phục vụ vận hành Quý III/2020. Đến ngày 30/6/2020, khối lượng than tồn kho của các nhà máy từ đều đạt từ 10 đến 18 ngày.

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 4.110 tỷ đồng, tương đương 40,26% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân đạt 4.115 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 647 tỷ đồng, tương đương 20,6% kế hoạch năm; giá trị giải ngân ước đạt trên 137 tỷ đồng, tương đương 15,8% kế hoạch năm.

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 29/4/2020 và được bàn giao đưa vào sử dụng. Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai theo đúng trình tự thủ tục.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực triển khai theo kế hoạch. Gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hiện đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kết quả lựa chọn nhà thầu. Công tác xác định giá đất phục vụ cổ phần hóa và bàn giao tài sản trên diện tích đất trả lại địa phương đang trong quá trình thống nhất ý kiến giữa các bên liên quan.

Các công tác khác đều được triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, ngày 18/6/2020, EVNGENCO1 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Hội thi cán bộ An toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi, Lễ biểu dương công nhân viên chức tiêu biểu, công nhân lao động giỏi, an toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2020, Lễ gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ EVNGENCO1 tại Nhà thi đấu thể thao tại Công ty Thủy điện Sông Tranh và Hội nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020 cũng đạt được những kết quả tích cực.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng cuối năm 2020, EVNGENCO1 sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 18.487 triệu kWh và tiến tới hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Cụ thể là vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục duy trì hệ số khả dụng cao. Các nhà máy thủy điện tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2020.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai việc ký các hợp đồng cung ứng than nội địa và nhập khẩu để  đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện, bao gồm cả Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đạt 37 ngàn tấn/ngày, nâng tồn kho các nhà máy lên mức tối đa phục vụ vận hành an toàn mùa khô 2021.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành thủ tục cấp PAC. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, đảm bảo hoàn thành trên 90% khối lượng công tác đào hầm và gia cố vỏ hầm còn lại bằng khoan nổ. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, EVNGENCO1 cũng sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, đảm bảo hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trong năm 2020 với các mốc tiến độ cần đạt như sau: Hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (XĐGTDN) trong tháng 7/2020, chủ động làm việc tư vấn để XĐGTDN từ đầu tháng 7/2020; hợp đồng Tư vấn lập phương án CPH và đấu giá trong tháng 9/2020…

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1

Điện thoại:  024.66 941.324      Fax: 024.66 941.235

Địa chỉ: Tầng 17 - tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 chủ trì Hội nghị

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) diễn ra ngày 03/7/2020, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong 6 tháng đầu năm 2020 là 20.494 triệu kWh, tương đương 53,4% kế hoạch năm và bằng 105% cùng kỳ năm 2019, hoàn thành sản lượng 6 tháng mùa khô EVN giao trước thời hạn. Con số trên là kết quả của việc vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao của các tổ máy nhiệt điện và công tác bảo dưỡng, sửa chữa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng các tổ máy thủy điện, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lưu lượng nước về các hồ thủy điện kém.

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 4.110 tỷ đồng, tương đương 40,26% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân đạt 4.115 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 647 tỷ đồng, tương đương 20,6% kế hoạch năm; giá trị giải ngân ước đạt trên 137 tỷ đồng, tương đương 15,8% kế hoạch năm.

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 29/4/2020 và được bàn giao đưa vào sử dụng. Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai theo đúng trình tự thủ tục.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực triển khai theo kế hoạch. Gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hiện đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kết quả lựa chọn nhà thầu. Công tác xác định giá đất phục vụ cổ phần hóa và bàn giao tài sản trên diện tích đất trả lại địa phương đang trong quá trình thống nhất ý kiến giữa các bên liên quan.

Các công tác khác đều được triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, ngày 18/6/2020, EVNGENCO1 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Hội thi cán bộ An toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi, Lễ biểu dương công nhân viên chức tiêu biểu, công nhân lao động giỏi, an toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2020, Lễ gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ EVNGENCO1 tại Nhà thi đấu thể thao tại Công ty Thủy điện Sông Tranh và Hội nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020 cũng đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 quán triệt: "Trong 6 tháng cuối năm 2020, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành sản lượng điện được giao và tiến tới hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Muốn thực hiện được mục tiêu đó,  Các nhà máy nhiệt điện phải tiếp tục duy trì hệ số khả dụng cao, các nhà máy thủy điện tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2020".

Các hợp đồng cung ứng than nội địa và nhập khẩu sẽ tiếp tục được triển khai để đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện, đồng thời nâng tồn kho các nhà máy lên mức tối đa phục vụ vận hành an toàn mùa khô 2021.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành thủ tục cấp PAC. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, đảm bảo hoàn thành trên 90% khối lượng công tác đào hầm và gia cố vỏ hầm còn lại bằng khoan nổ. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, EVNGENCO1 cũng sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, đảm bảo hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trong năm 2020 với các mốc tiến độ cần đạt như sau: Hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (XĐGTDN) trong tháng 7/2020, chủ động làm việc tư vấn để XĐGTDN từ đầu tháng 7/2020; hợp đồng Tư vấn lập phương án CPH và đấu giá trong tháng 9/2020…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

CBCNV và lãnh đạo đơn vị tại NMTĐ Đồng Nai 3

Đến dự lễ phát động có ông Phạm Viết Hùng, - Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Đạo - Trưởng ban KTSX và đại diện các ban của Tổng Công ty Phát điện 1.

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công ty TĐ Đồng Nai tham gia và chỉ đạo trên công trường

Ông Nguyễn Tiến Chương đại diện Tổng Công ty chỉ đạo tại lễ ra quân


Tháng 7 năm 2020 là tháng trọng điểm về công tác sửa chữa lớn của Công ty Thủy điện Đồng Nai, bao gồm công tác sửa chữa lớn 2 đường hầm dẫn nước cho NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, công tác sửa chữa lớn 04 van chính trước tua bin của 4 tổ máy, đồng thời tiến hành công tác xử lý thanh dẫn cho tổ máy H1 NMTĐ Đồng Nai 4. Với khối lượng công việc rất lớn, ban lãnh đạo Công ty đã xác định dồn toàn bộ nguồn lực cho công tác sửa chữa cao điểm này.

Phát động phong trào thi đua tại NMTĐ Đồng Nai 3

Vào thời điểm cao điểm nắng nóng trên cả nước, với khối lượng công việc rất lớn và thời gian dừng thiết bị hạn chế, do vậy ngoài lực lượng lượng sửa chữa của Công ty, Công ty Thủy điện Đồng Nai phải thuê thêm nhân lực từ các đơn vị khác. Tại thời điểm ra quân, quân số trên cả 2 công trường là trên 140 người, phân chia thực hiện các hạng mục khác nhau.

Phát động phong trào thi đua tại NMTĐ Đồng Nai 4

Ông Phạm Văn Cúc, Giám Đốc Công ty nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng yếu và rất khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn bộ CBCNV của Công ty cũng như các đơn vị phối hợp. Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ thực hiện Công việc 3 ca liên tục 1 ngày để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác nhanh nhất nhằm sớm đưa các tổ máy trở lại vận hành giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng trên cả nước, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị trong quá trình công tác.

Ông Phạm Văn Cúc phát biểu và nhấn mạnh tầm quan trọng các công tác trong tháng 7/

Toàn bộ CBCNV Công ty và các đơn vị trên công trường hứa đồng lòng, quyết tâm để thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu chung của Công ty trong thời gian sớm nhất.

Toàn thể CBCNV trên công trường quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công ty TĐ Đồng Nai chụp hình cùng CBCNV trên công trường

Năm 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai được Tổng công ty Phát điện 1 giao kế hoạch sản xuất 1.329 triệu kWh, trong đó 6 tháng mùa khô là 833 triệu kWh. Tính đến ngày 30/6/2020, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm với 869 triệu kWh, đạt 65,8% kế hoạch và vượt kế hoạch mùa khô là 104,4%. Với việc vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm và trong tháng 7 dừng toàn bộ 2 nhà máy, Công ty phấn đấu sẽ hoàn thành sửa chữa đúng tiến độ nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất điện các tháng còn lại đảm bảo sản lượng điện theo kế hoạch được Tổng công ty giao.

Phong trào sẽ diễn ra trong 30 ngày, từ ngày 01/07/2020 đến 30/07/2020.

Tới dự buổi gặp mặt có ông Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh và đại diện các cơ quan báo chí tại tỉnh Quảng Ninh như báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, báo Công thương, Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ninh, báo Quảng Ninh. Về phía Công ty Nhiệt điện Uông Bí có ông Lê Văn Hanh - Giám đốc Công ty và bộ phận phụ trách truyền thông, quan hệ cộng đồng.


Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm với các đại diện các cơ quan báo chí

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Hanh đã thông tin với báo chí về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020. Quá trình vận hành gặp không ít khó khăn như ảnh hưởng của tình hình thủy văn không thuận lợi, nắng nóng, ít mưa; nhu cầu về nguồn điện tăng cao; tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng tới việc bố trí lao động, mua sắm vật tư, nhập khẩu nhiên liệu và thiết bị…. Tuy vậy, tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2020 là  2.167,4 tr.kWh/2.118tr.kWh, đạt 102% kế hoạch Bộ Công thương giao và bằng 103% so với cùng kỳ, góp phần đảm bảo cung cấp đủ yêu cầu điện của Hệ thống.

Song song với công tác sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Điều kiện môi trường làm việc của công nhân cũng không ngừng được cải thiện. Công tác đánh giá tác động môi trường tại Công ty thực hiện định kỳ theo quy định của luật môi trường thông qua các đơn vị quan trắc độc lập, báo cáo quan trắc định kỳ mỗi quý một lần theo ĐTM (báo cáo đánh giá tác động môi trường) đều khẳng định kết quả tốt; Đồng thời, các thông số thoát thải đều được giám sát online và tự động truyền số liệu về Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh. Các chất thải phát sinh được để vào kho lưu giữ tạm thời theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Quản lý chất thải nguy hại” sau đó  được đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. Các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, quan trắc môi trường tự động được vận hành duy trì ổn định. Công tác đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, quan trắc giám sát môi trường định kỳ được thực hiện đầy đủ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty không để xảy ra vi phạm, sự cố môi trường.
 


Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty trao đổi thông tin với đại điện Cơ quan báo chí 

Ông Lê Văn Hanh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí và khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.


Ông Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng những kết quả Công ty đã đạt được và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Công ty vừa trải qua. Ông cũng khẳng định sự hợp tác hiệu quả từ phía Công ty đối với báo chí trong vấn đề thông tin và cung cấp thông tin thời gian qua nhằm truyền tải thông tin kịp thời, khách quan, trung thực về tình hình phát triển, hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường an sinh xã hội tới công chúng.
 


Nhà báo Thu Hường, đại diện Báo Công thương phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhà báo Trần Thu Hường (Báo Công thương) là nhà báo đã có thâm niên gắn bó với ngành điện chia sẻ, trách nhiệm của người làm báo, chuyển thông tin ngành Điện một cách chính xác, hiệu quả đến xã hội, đến các nhà phản biện và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành điện trong những hoạt động tới. Các nhà báo tham gia buổi gặp mặt cũng cho rằng sự động viên, quan tâm của lãnh đạo Công ty trong thời gian qua là rất lớn để các phóng viên, báo chí theo dõi sự kiện của Ngành có thêm động lực vượt qua được mọi khó khăn mà nghề báo thường gặp.

TGĐ Lê Văn Quang chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, 160 đại biểu đại diện cho 174 đoàn viên Công đoàn được bầu chọn từ các đơn vị cơ sở đã nghe ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, mặc dù tình hình thuỷ văn không thuận lợi nhưng Công ty đã nỗ lực phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và các cơ quan liên quan thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để vận hành phát điện kết hợp với cấp nước cho hạ du. Kết quả, Công ty đã sản xuất được 2.669,8 triệu kWh, đạt 100,18% kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, Công ty đã bình chọn và công nhận 226 lao động tiên tiến, 20 tập thể lao động tiên tiến và 01 cá nhân xuất sắc nhất Công ty trong năm 2019.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Báo cáo đã nêu ra những hạn chế, tồn tại trong năm 2019, từ đó đề ra các chỉ tiêu và giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, các giải pháp liên quan đến công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tính sẵn sàng của các tổ máy và an toàn cho hệ thống công trình kết hợp với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; tăng cường chất lượng đào tạo, nâng cao năng suất lao động; tăng cường phối hợp với Nhà thầu và Tư vấn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim… được đặc biệt chú trọng.

Ông Đỗ Minh Lộc - Phó TGĐ trình bày Báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày Báo cáo thu chi Quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tình hình trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn năm 2019 và Quý I/2020. Các số liệu trình bày rõ ràng, cụ thể đã cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi của người lao động tại Công ty ĐHĐ.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng trình bày báo cáo

Cũng trong Hội nghị, Ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo về kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị cũng như việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động và kết quả đối thoại định kỳ. Hội nghị người lao động cấp cơ sở được tổ chức thành công, người lao động đã tích cực thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu SXKD, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bên cạnh các đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định đang áp dụng tại Công ty phù hợp với pháp luật và quy định trong ngành điện.

Ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Trong thời gian thảo luận đóng góp ý kiến, Đoàn chủ tịch và người lao động đã đối thoại, trao đổi ý kiến rất sôi nổi. Ngoài những ý kiến đưa lên từ Hội nghị cấp cơ sở được Đoàn chủ tịch giải đáp một cách công khai, dân chủ, người lao động còn tích cực đóng góp nhiều ý kiến khác liên quan đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc, đào tạo nguồn nhân lực…Tất cả các ý kiến của người lao động được Đoàn Chủ tịch giải đáp thoả đáng và ghi nhận vào Biên bản Hội nghị.

Nhân dịp Hội nghị người lao động, Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn đã trao Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2019 cho các tập thể và cá nhân trong Công ty.

Ông Lê Thành Cẩm - Phó phòng HCLĐ - đọc các Quyết định trao các danh hiệu thi đua

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện PXVH Hàm Thuận - Đa Mi đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đại diện P.HCLĐ đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Kỹ sư trẻ tham gia góp ý tại Hội nghị

Khen thưởng các tập thể Lao động tiên tiến

Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2019

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 là hai nhà máy hoàn thành kế hoạch EVN giao sớm nhất Tổng công ty, lần lượt vào ngày 21/6/2020 và 23/6/2020. Kết quả này giúp khối các nhà máy nhiệt điện về đích trước Tổng công ty. Tính đến hết ngày 25/6/2020, tổng sản lượng điện của các đơn vị này là 13.334,3 tr kWh (đạt 100.2% kế hoạch của EVN). Dự kiến hết tháng 6/2020, tổng sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc Tổng công ty sẽ đạt 13.715,3 tr kWh, bằng 103% kế hoạch EVN giao.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

Nửa đầu năm 2020 là giai đoạn khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Dịch bệnh Covid-19, diễn biến khí tượng thủy văn bất thường cùng với lưu lượng nước về các hồ chứa thuỷ điện thấp hơn kế hoạch là những nguyên nhân chủ yếu gây khó khăn cho việc sản xuất điện năng. Cụ thể, giai đoạn nửa cuối tháng 4/2020 phát sinh nhiều đợt không khí lạnh làm giảm phụ tải hệ thống điện dẫn đến giảm kế hoạch huy động sản lượng của các nhà máy nhiệt điện. Các tháng mùa khô năm 2020, tần suất nước về hồ thủy điện của Tổng công ty đều ở mức khoảng 80% so với kế hoạch. Một số hồ thủy điện như Bản Vẽ, Đại Ninh và Sông Tranh trong một số tháng tần suất nước về các hồ trên 95%.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Tuy vậy, nhờ làm tốt công tác dự báo, ngay từ đầu năm 2020, ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã giao các đơn vị trực thuộc và chỉ thị người đứng đầu các đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng tháng rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch, đồng thời quyết liệt chỉ đạo các đơn vị rút ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa. Tổng công ty đã xây dựng cơ chế thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch từng tháng và 06 tháng mùa khô.

Dự kiến đến hết tháng 06/2020, sản lượng toàn tổng công ty sẽ là 15.280 tr kWh, đạt 103% kế hoạch EVN giao và phát vượt 439.8 tr kWh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty chịu tác động của nhiều điều kiện bất lợi. Thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng ít mưa trong khi nhu cầu về nguồn điện tăng cao. Dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh như bố trí lao động, thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài… Đặc biệt, Công ty phải sử dụng nguồn than 5a.1 pha trộn nhập khẩu được pha trộn từ các nguồn than khác nhau và khác với loại than thiết kế cho các tổ máy của Công ty, do đó lực lượng vận hành phải thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy của các tổ máy liên tục để giảm tình trạng đóng xỉ, chảy xỉ lỏng để hạn chế tình trạng xỉ đóng tảng lớn rơi làm bục ống sinh hơi để kéo dài chu kỳ vận hành cho các tổ máy.


Công nhân đang sửa chữa thiết bị tại Nhà máy

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sản xuất điện an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu của xã hội, cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tìm mọi giải pháp khắc phục mọi khó khăn. Đặc biệt, Ban lãnh đạo Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của ngay từ những ngày đầu năm 2020 với các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể được giao tới từng đơn vị, đồng thời cổ vũ, động viên CBCNV đoàn kết, nỗ lực vượt khó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ vậy, đúng 10 giờ ngày 27/6/2020, Công ty Nhiệt điện Uông Bí chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô (2.118tr.kWh). Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty sẽ sản xuất được 2.167,4tr.kWh/2.118tr.kWh, đạt 102% kế hoạch sản lượng mùa khô Tổng công ty Phát điện 1 giao, góp phần đảm bảo cung cấp điện trong hệ thống.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Duyên Hải (ảnh: Dương Văn Hưởng)

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3178 MW. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2017, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.

Năm 2020, Tổng Công ty phát điện 1 giao kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là 4.455 triệu kWh và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 là 4.738 triệu kWh. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức thực hiện kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 1 giao bằng nhiều giải pháp hữu hiệu như: tăng cường kiểm soát chất lượng than; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; vận hành hiệu quả các tổ máy theo thị trường điện,…

Công tác sửa chữa thiết bị của CBCNV Công ty (ảnh: Tạ Đức Dũng)

Đến 14h31 ngày 28/06/2020, tổng sản lượng điện của hai nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã đạt 9.193 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020. Ngoài chỉ tiêu sản lượng nói trên, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 cũng đạt kết quả tốt.

Năm 2020 là năm tình hình thủy văn không được thuận lợi đối với các nhà máy thủy điện trên hệ thống, kết quả sản lượng nói trên của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.  

Trong thời gian 6 tháng còn lại của năm 2020, tập thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục phấn đấu quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng an toàn, hiệu quả để tiếp tục hoàn thành sản lượng điện được giao trong năm 2020.

Trung tâm điện lực Duyên Hải về đêm (ảnh: Tạ Đức Dũng)

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Đại biểu tham dự có đồng chí Lê Văn Nhớ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Duyên Hải; đồng chí Lê Thị Hồng Duyên – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Ban Tuyên giáo thị xã Duyên Hải; đồng chí Nguyễn Văn Đô – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty cùng 78 quần chúng ưu tú đang công tác tại các phòng, phân xưởng Công ty.

Tại đây, các học viên đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung các bài giảng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cụ thể, các học viên được bồi dưỡng 05 chuyên đề về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Nhớ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Duyên Hải báo cáo tại buổi học

Cuối buổi học, các học viên đã thực hiện bài kiểm tra và sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương trong thời gian tới.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng của Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, góp phần tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Đô – Đảng ủy viên Công ty gửi lời cám ơn đến các đồng chí Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ban Tuyên giáo thị xã Duyên Hải đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho CBCNV Công ty, đồng thời đề nghị các quần chúng có mặt tại đây tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng tập thể Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ngày càng phát triển; mỗi đồng chí phải thật sự là quần chúng ưu tú tích cực, hạt nhân tiên phong trên mọi lĩnh vực công tác; biết vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học ở khóa học này vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xác định cho mình động cơ phấn đấu, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Ông Trần Việt Anh chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị có bà Phan Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Phùng Văn Sinh – Thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 cùng các cơ sở đào tạo hợp tác thường xuyên với Tổng công ty như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam.

Ông Phùng Văn Sinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bà Phan Thị Hồng Hạnh chia sẻ về định hướng công tác đào tạo của EVN


Hội nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020 của EVNGENCO1 được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời tạo diễn đàn để trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; thảo luận xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, tăng cường sự hợp tác với các Trường trong hoạt động đào tạo.

Tại Hội nghị, những giải pháp nâng cao chất lượng cũng như những khó khăn trong công tác đào tạo đã được đại diện các công ty và các cơ sở đào tạo chia sẻ, trao đổi. Những vướng mắc phần nào được lãnh đạo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN và lãnh đạo Tổng công ty giải đáp.

Đại diện các cơ sở đào tạo và các đơn vị trình bày tham luận

Tổng công ty Phát điện 1 hiện đang quản lý vận hành 09 đơn vị sản xuất điện (trong đó có 04 đơn vị nhiệt điện, 05 đơn vị thủy điện). Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đi vào hoạt động đầu năm 2020, tổng công suất đặt của Tổng công ty Phát điện 1  là 7.689 MW (chiếm khoảng 14,3% công suất toàn hệ thống). 

Để hoàn thành được những mục tiêu và nhiệm vụ đó, trong giai đoạn 2016 – 2020, Tổng công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo để củng cố nâng cao năng lực về quản trị, chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển chuyên gia; các chương trình đào tạo các chức danh vận hành, sửa chữa chuẩn bị sản xuất ... Nhờ vậy, nguồn nhân lực đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu vận hành.


Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của tất cả các đơn vị  trong EVNGENCO1 

Trong giai đoạn tới, nguồn nhân lực đượckỳ vọng tiếp tục là động lực để Tổng công ty Phát điện 1 phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đến dự và lên lớp giảng bài có ông Lê Minh Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra, ông Trương Thanh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Đô – Phó Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, ông Lê Thanh Hữu – Phó chủ tịch Công đoàn và hơn 70 cán bộ Công đoàn Công ty cùng tham dự.

Ông Lê Minh Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra LĐLĐ tỉnh Trà Vinh báo cáo chuyên đề công tác tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở

Trong thời gian 1 ngày tập huấn, các cán bộ Công đoàn Công ty đã được nghe các Báo cáo viên Liên đoàn lao động tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản, kinh nghiệm hoạt động thực tế, bổ ích về chuyên đề công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công tác văn phòng và pháp luật lao động với những điểm mới về Luật Công đoàn năm 2019.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ Công đoàn Công ty nắm vững những kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho công tác công đoàn, … nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới nhằm xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Kha Văn Tám – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An; Lê Bá Hùng –  Giám đốc Sở thông tin và truyền thông; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đông đảo các phóng viên. Vế phía EVNGENCO1 có đại diện lãnh đạo Tổng công ty và CTTĐ Bản Vẽ cùng các phòng ban chuyên môn.

Ông Trần Việt Anh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 1 phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Việt Anh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 1 và ông Tạ Hữu Hùng –  Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ đã gửi lời chúc mừng đến những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, phóng viên các báo đài về sự chia sẻ, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời,bày tỏ mong muốn đội ngũ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến.

 

Ông Tạ Hữu Hùng –  Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ chúc mừng các nhà báo nhân dịp 21/6

Báo cáo hoạt động của Công ty đã nêu rõ: công trình thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu, đã đi vào vận hành tính đến nay đã tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn như: Chống lũ trong mùa lũ, chống hạn và đảm bảo cấp nước hạ du trong mùa kiệt. Vận hành an toàn nhà máy nhằm tối đa hóa điện lượng phát lên hệ thống. Đến tháng 02 năm 2020 vừa qua, sản lượng điện của nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã đạt 10 tỷ KWh. Bên cạnh đó, Công ty thủy điện Bản Vẽ là đơn vị luôn tích cực đồng hành cùng địa phương làm tốt các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền hàng chục tỉ đồng. Với những thành tích đạt được, Công ty thủy điện Bản Vẽ vinh dự được Nhà nước và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công thương, Bằng khen UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Bá Hùng –  Giám đốc sở Thông tin truyền thông đã ghi nhận những đóng góp của công ty thủy điện Bản Vẽ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Bá Hùng –  Giám đốc sở Thông tin truyền thông đã ghi nhận những đóng góp của công ty thủy điện Bản Vẽ với đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Công ty thủy điện Bản Vẽ đã rất nỗ lực và làm tốt công tác truyền thông. phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, cung cấp thông tin kịp thời và minh bạch. 

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nhiều phóng viên gửi lời cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp từ lãnh đạo Tổng công ty phát điện 1, Lãnh đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ.