Để tiếp tục ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Giám đốc Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty phát động thi đua nước rút trong quý IV năm 2020, với mục tiêu: quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với sản lượng điện được Tổng công ty giao là 4.182 triệu kWh.

Tham dự buổi phát động có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí Trưởng các tổ chức đoàn thể.


Đồng chí Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty chủ trì buổi phát động

Tại buổi phát động, đồng chí Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty yêu cầu: tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 4 chỉ tiêu năm 2020 thông qua việc thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong Quý IV năm 2020. Đồng thời đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua nước rút Quý IV, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 là một trong những hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Với mục tiêu nêu trên, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Uông Bí đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp Tâm- Trí- Lực, tập trung cao độ, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức và thực hiện thắng lợi đợt thi đua sẽ  tạo động lực mới, khí thế mới, lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Công ty, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, tạo khí thế phát triển và tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Từ những ngày đầu tháng 10, mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung gây thiêt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và kinh tế xã hội của địa phương.


Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát huy tinh thần: “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của tập thể cán bộ công nhân viên ngành Điện.

Sáng ngày 23/10/2020, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Trước đó, Giám đốc và BanThường vụ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã phát hành Thông báo liên tịch số 108/TBLT-NĐUB-CĐNĐUB ngày 19/10/2020 kêu gọi cán bộ công nhân viên Công ty ủng hộ 01 ngày lương để động viên, chia sẻ với những thiệt hại của đồng bào miền Trung, nhận được sự ủng hộ của 100% CBCNV trong Công ty. Tổng số tiền ủng hộ sau khi phát động là: 264.000.000 VNĐ.


Ảnh: CBCNV Công ty tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung tại buổi phát động

Tại buổi lễ này, Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty đề nghị Tập thể Lãnh đạo Công ty, các tổ chức đoàn thể phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng; tổ chức quyên góp, ủng hộ kịp thời các gia đình cán bộ, công nhân viên trong Công ty và đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Lãnh đạo và CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn ủng hộ đồng bào miền Trung

Trong buổi tổ chức buổi phát động, các cán bộ công nhân viên, các tổ chức đoàn thể đã tích cực ủng hộ, số tiền thu được Công ty sẽ nhanh chóng chuyển về Công đoàn Tổng công ty để kịp thời chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần chia sẻ với đồng bào và thăm hỏi các gia đình cán bộ công nhân viên ở các tỉnh miền Trung  nhằm khắc phục hậu quả  thiên tai, lũ lụt góp phần ổn định cuộc sống./.

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 14: Thử nghiệm dầu máy biến thế năm 2020

Công ty Thủy điện Đại Ninh

06/04/2020 16:00

06/04/2020 16:00

09/04/2020 16:00

2

Gói thầu số 9: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho

Công ty Thủy điện Đại Ninh

17/4/2020 09:30

17/04/2020 09:30

22/04/2020 09:30

3 Gói thầu số 11: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/4/2020 10:00 09/04/2020 10:00 16/04/2020 10:00
4 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ xử lý quá nhiệt mối nối thiết bị ngăn lộ 271, 272, 200 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/4/2020 16:00 10/4/2020 16:00 20/4/2020 16:00
5 Gói thầu số 13: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 17/4/2020 16:00
6 Gói thầu số 2: Trung tu đường ống áp lực Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 23/4/2020 16:00
7 Gói thầu số 3: Sửa chữa lớn kênh nối hai hồ Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:10 13/4/2020 16:10 23/4/2020 16:30
8 Gói thầu số 10: Mua bảo hiểm xe ô tô Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/4/2020 10:00 17/4/2020 10:00 22/4/2020 10:00
9 Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/4/2020 14:30 24/4/2020 14:30 04/5/2020 15:00
10 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/4/2020 15:42 27/4/2020 15:42 05/5/2020 16:00
11 Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xử lý nước phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 09:46 08/5/2020 09:46 13/5/2020 10:00
12 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 15:32 08/5/2020 15:32 18/5/2020 16:00
13 Gói thầu số 4: Mua sắm phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/5/2020 14:45 11/5/2020 14:45 21/5/2020 15:00
14 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/5/2020 09:44 15/5/2020 09:44 20/5/2020 10:00
15 Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và xử lý mối các đập thủy điện Đại Ninh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/5/2020 15:11 21/5/2020 15:11 01/6/2020 15:30
16 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/5/2020 09:41 26/5/2020 09:41 29/5/2020 10:00
17 Gói thầu số 2: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 08:57 29/5/2020 08:57 08/6/2020 09:00
18 Gói thầu số 27: Sửa chữa hàng rào bảo vệ trạm phân phối và bể chứa nước. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 09:26 29/5/2020 09:26 08/6/2020 09:30
19 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 14:39 02/6/2020 14:39 05/6/2020 15:00
20 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 15:42 02/6/2020 15:42 08/6/2020 16:00`
21 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/6/2020 14:44 03/6/2020 14:44 08/6/2020 15:00
22 Gói thầu số 25: Trang bị lốp xe năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/6/2020 09:50 05/6/2020 09:50 10/6/2020 10:00
23 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/6/2020 14:37 08/6/2020 14:37 11/6/2020 15:00
24 Gói thầu số 20: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống âm thanh hội trường Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/6/2020 09:46 10/6/2020 09:46 15/6/2020 10:00
25 Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/6/2020 16:23 12/6/2020 16:23 22/6/2020 16:30
26 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/6/2020 14:30 16/6/2020 14:30 19/6/2020 15:00
27 Gói thầu số 1: Sửa chữa, phục hồi 04 kim phun (kim phun số 5, 6 cho tổ máy H1; và kim phun số 1, 2 cho tổ máy H2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/6/2020 10:24 17/6/2020 10:24 07/7/2020 10:30
27 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO IEC 27001:2013 tại Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/6/2020 14:40 24/6/2020 14:40 14/7/2020 15:00
28 Gói thầu số 24: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/7/2020 14:47 07/7/2020 14:47 07/7/2020 15:00
29 Gói thầu số 22: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/7/2020 14:39 08/7/2020 14:39 15/7/2020 15:00
30 Gói thầu số 3: Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà vận hành đập tràn; các công trình kiến trúc khu vực Ninh Gia và nhà máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:40 10/7/2020 08:40 20/7/2020 09:00
31 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn đường giao thông vào nhà van (xử lý sạt trượt đường vào nhà van) Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:27 10/7/2020 08:27 20/7/2020 08:30
32 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 09:34 10/7/2020 09:34 30/7/2020 10:00
33 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 23/7/2020 14:59 23/7/2020 14:59 28/7/2020 15:00
34 Gói thầu số 23: Mua sắm vật tư thiệt bị cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/7/2020 16:15 30/7/2020 16:15 04/8/2020 16:30
35 Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị văn phòng Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/8/2020 09:42 14/8/2020 09:42 19/8/2020 10:00
36 Gói thầu số 7: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 14 - Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/09/2020 10:40 09/09/2020 10:40 29/09/2020 11:00
37 Gói thầu số 8: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 6 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/09/2020 10:52 10/09/2020 10:52 30/09/2020 11:00
38 Gói thầu số 10: Thử nghiệm CT, CVT, máy biến thế; kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:39 28/09/2020 14:39 08/10/2020 15:00
39 Gói thầu số 12: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến thế AT3, AT4 sau khi sấy lọc Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:46 28/09/2020 14:46 08/10/2020 15:30
40 Gói thầu số 17: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh 2020. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/09/2020 09:36 29/09/2020 09:36 05/10/2020 - 10:00
41 Gói thầu số 36: Trang bị công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:22 12/10/2020 14:22 15/10/2020 14:30
42 Gói thầu số 14: Đại tu xe Hyundai County 49X 3408 và Trung tu xe Hyundai County 49X 1706 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:32 12/10/2020 14:32 12/10/2020 15:00
43
Gói thầu số 34: Mua sắm quần áo, giày bảo hộ lao động năm 2020
Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 14:58 13/10/2020 14:58 26/10/2020 - 09:00
44 Gói thầu số 35: Mua sắm trang phục làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 16:13 13/10/2020 16:13 23/10/2020 - 09:00

45

Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/10/2020 14:28 20/10/2020 14:28

23/10/2020 15:00

Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp ủy Đảng, đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 01/CT-ĐU ngày 18/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã ban hành công văn số 66-CV/ĐU ngày 19/10/2020 hướng dẫn triển khai các nội dung nhằm nhanh chóng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Tổng công ty Phát điện 1 và Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 12/LT-CT-EVNGENCO1 ngày 19/10/2020, trong đó kêu gọi cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty ủng hộ một phần tiền lương của mình để cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV tại Lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tại cơ quan EVNGENCO1 đã quyên góp để kịp thời hỗ trợ đồng bào vũng lũ. Hoạt động này sẽ nhanh chóng được triển khai tại tất cả các đơn vị trong Tổng công ty.

Ngay trong chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tặng số tiền ủng hộ trên.

Số tiền ủng hộ sẽ được EVNGENCO1 chuyển tới người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp theo các hoạt động trên, căn cứ vào tình hình cụ thể tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, EVNGENCO1 sẽ tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm và trao quà tri ân tới các cán bộ, chiến sỹ và người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại các địa phương này.

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện những hoạt động an sinh xã hội, hướng tới một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp chính quyền và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty ban hành ban hành Chỉ thị liên tịch về việc Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, trong đó kêu gọi cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty ủng hộ một phần tiền lương của mình để cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt.

Sáng ngày 19/10/2020, Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ phát động Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ngay sau lễ phát động, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tại cơ quan EVNGENCO1 đã quyên góp để kịp thời hỗ trợ đồng bào vũng lũ với số tiền 500 triệu đồng. Hoạt động này sẽ nhanh chóng được triển khai tại tất cả các đơn vị trong Tổng công ty.

Ngay trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó tổng giám đốc EVNGENCO1 cùng ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đại diện các ban chuyên môn đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tặng số tiền ủng hộ trên. Ông Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty phát điện 1 và khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo và nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ này đến đồng bào đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện những hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.  

Ông Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đón và tiếp nhận ủng hộ từ EVNGENCO1 

Đại diện cho tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Phát điện 1, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đại diện các ban chuyên môn đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tặng số tiền ủng hộ trên.

EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng báo miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lụt

Đón và tiếp nhận món quà của Tổng công ty Phát điện 1, Ông Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty phát điện 1. Đồng thời, Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo và nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ này đến đồng bào đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng thông tin thêm về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trợ giúp bà con vùng bị thiên tai không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn sau bão lũ. 

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 cũng gửi lời cảm ơn tới ông Hầu A Lềnh và Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã là cầu nối để Tổng công ty Phát điện 1 có thể san sẻ những khó khăn với bà con vùng bị thiên tai bão lũ và xin hứa sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện những hoạt động chung tay vì với cộng đồng.  

Trước đó, ngay buổi sáng, EVNGENCO1 đã tổ chức Lễ phát động Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ tới toàn thể Cán bộ công nhân viên trong đơn vị. 

Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ của các cấp chính quyền và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 đã phối hợp Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty ban hành Chỉ thị liên tịch về việc Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, trong đó kêu gọi Cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ủng hộ một phần tiền lương của mình để cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát động quyêm góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 xúc động chia sẻ tình cảm của cá nhân và tập thể EVNGENCO1 đối với đồng bào đang oằn mình chống bão, đặc biệt với những người hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến chống bão. Thay mặt lãnh đạo EVNGENCO1, ông kêu gọi toàn CBCNV trong toàn Tổng công ty chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại miền Trung.

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào vũng lũ, ngay sau lễ phát động, toàn thể lãnh đạo và CBCNV tại cơ quan EVNGENCO1 đã quyên góp và gửi tấm lòng "Hướng về miền Trung ruột thịt" và hoạt động này sẽ được lan tỏa trong toàn Tổng công ty. Cũng ngay trong ngày, EVNGENCO1 đã liên hệ với Ban Vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển món quà tình cảm này tới các tỉnh khu vực miền Trung bị bão lũ.

Hiện nay, tại các tỉnh vùng bão lũ, các CBCNV của EVNGENCO1 tại các đơn vị thủy điện cũng đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cắt giảm lũ, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, công tác sản xuất và vùng hạ du.

Những hình ảnh ấm áp tại buổi lễ: 

 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc đại diện EVNGENCO1 nhận giải thưởng

Đây là lần thứ ba giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức lần thứ 3 đã thu hút đông đảo cơ quan, doanh nghiệp tham dự. Chương trình được phát động từ tháng 6/2020, Ban tổ chức đã nhận được 232 hồ sơ dự thi ở 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số. Các tiêu chí để đánh giá bình chọn và trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là: Ưu việt về tính năng, công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Sự nổi trội của sản phẩm dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; Sản phẩm mới, dịch vụ có tiềm năng ứng dụng… Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất thuộc 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu để trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020. EVNGENCO1 cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự là một trong chín đơn vị của Tập đoàn được vinh danh trong lễ trao giải này. 

 EVNGENCO1 và các đơn vị trong EVN trong nhóm 22 doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”

Phần mềm “Phần mềm chỉnh tham số bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” của EVNGENCO1 được viết trên ngôn ngữ C#, phiên bản 7.2, với sự hỗ trợ của ứng dụng Microsoft Visual Studio 2019, phục vụ hỗ trợ chỉnh định tối ưu các hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện. Sản phẩm đã được triển khai nội bộ tại các nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1 như Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 và đem lại hiệu quả tốt. Hiện tại, sản phẩm đã được nghiên cứu, xem xét sử dụng tại Bộ môn Tự động hóa Quá trình Nhiệt, Đại học Nghiên cứu Quốc gia MPEI (Đại học Năng lượng Mátxcova) và Đại học Bách khoa Hà Nội. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên gia về tự động hóa nhiệt, sản phẩm có thể được giới thiệu và bán cho các nhà máy nhiệt điện trong và ngoài nước.

Tổng công ty Phát điện 1 là doanh nghiệp có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật luôn được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá ở mức tiên tiến, hiện đại. Tổng công ty đã xây dựng đề án tổng thế về công tác nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với lực lượng lao động trẻ, được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo, do đó thích nghi nhanh với những thay đổi, tiến bộ khoa học kỹ thuật,  đã đóng góp những thành tựu khoa học công nghệ đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty. 

Trong những năm qua, EVNGENCO1 luôn ý thức được sức mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 với việc liên tục ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất điện có chức năng lớn như giám sát thu thập số liệu vận hành, điều khiển quá trình sản xuất điện, tối ưu hóa quy trình sản xuất điện, cảnh báo đảm bảo an toàn vận hành sản xuất điện...

Với các ứng dụng trên, môi trường và quy trình làm việc tại Tổng công ty được chuyên nghiệp hóa. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Tổng công ty được Tổ chức chứng nhận D.A.S – Vương Quốc Anh cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 đã và đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nằm trong định hướng chung của EVN, EVNGENCO1 cũng định hướng trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đưa Tổng công ty Phát điện 1 trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả. 

Chiều ngày 18/10/2020 tại Hà Nội, Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Award 2020". Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc”. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng 8 đơn vị trực thuộc khác cũng được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc dịp này.

EVNGENCO1 tham gia giải thưởng năm nay với sản phẩm “Phần mềm chỉnh tham số bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện”, được viết trên ngôn ngữ C#, phiên bản 7.2, với sự hỗ trợ của ứng dụng Microsoft Visual Studio 2019, phục vụ hỗ trợ chỉnh định tối ưu các hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện. Trước khi tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020, sản phẩm đã được triển khai nội bộ tại các nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1 như Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 và đem lại hiệu quả tốt. Hiện tại, sản phẩm đã được nghiên cứu, xem xét sử dụng tại Bộ môn Tự động hóa Quá trình Nhiệt, Đại học Nghiên cứu Quốc gia MPEI (Đại học Năng lượng Mátxcova) và Đại học Bách khoa Hà Nội. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên gia về tự động hóa nhiệt, sản phẩm có thể được giới thiệu và bán cho các nhà máy nhiệt điện trong và ngoài nước.

Tổng công ty Phát điện 1 là doanh nghiệp có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật luôn được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá ở mức tiên tiến, hiện đại. Lực lượng lao động của Tổng công ty còn trẻ, được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo, do đó thích nghi nhanh với những thay đổi, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty. Trong những năm qua, EVNGENCO1 luôn ý thức được sức mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 với việc liên tục ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất điện có chức năng lớn như giám sát thu thập số liệu vận hành, điều khiển quá trình sản xuất điện, tối ưu hóa quy trình sản xuất điện, cảnh báo đảm bảo an toàn vận hành sản xuất điện... Việc được vinh danh tại Lễ trao giải "Chuyển đổi số Việt Nam" năm 2020 là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của EVNGENCO1 thời gian qua.

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 đã và đang triển khai triệt để các nội dung liên quan tới chuyển đổi số, trong đó tập trung vào ứng dụng các giải pháp nâng cao năng lực quản trị đối với khối quản lý và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các khối sản xuất.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là lần thứ ba giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức lần thứ 3 đã thu hút đông đảo cơ quan, doanh nghiệp tham dự. Chương trình được phát động từ tháng 6/2020, Ban tổ chức đã nhận được 232 hồ sơ dự thi ở 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số. Các tiêu chí để đánh giá bình chọn và trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là: Ưu việt về tính năng, công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Sự nổi trội của sản phẩm dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; Sản phẩm mới, dịch vụ có tiềm năng ứng dụng… Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất thuộc 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu để trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1

Điện thoại:  024.66 941.324      Fax: 024.66 941.235

Địa chỉ: Tầng 17 - tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

Xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 giảm lũ hạ du

Thủy điện Sông Tranh 2 là công trình đa mục tiêu vừa vận hành đảm bảo an toàn công trình; giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho hạ du trong mùa cạn; nâng cao hiệu quả phát điện để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông. Đặc biệt do địa hình lưu vực Sông Tranh có độ dốc lớn, lại thường có mưa nhiều tập trung nên lũ lên nhanh và xuống nhanh, tốc độ dòng chảy lớn, mùa lũ tuy ngắn nhưng có lượng dòng chảy chiếm tới 60-70% của cả năm và dung tích của hồ tương đối nhỏ (khoảng 729,14 triệu m3). Vì vậy, công tác vận hành điều tiết hồ chứa gặp rất nhiều khó khăn, nếu dự báo, tính toán không hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cắt giảm lũ cho khu vực hạ du cũng như có thể không tích trữ đủ nước để cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa cạn. Để làm được điều đó nhân viên vận hành phải ứng trực 24/24h để theo dõi mực nước hồ, lưu lượng về hồ 15 phút/1 lần và khi có sự thay đổi thì thao tác để điều chỉnh cửa van đập tràn nhằm thay đổi lưu lượng xả điều tiết nước về hạ du cho phù hợp.

Nhân viên vận hành trực ca 24/24h để theo dõi số liệu thủy văn

Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho nhân dân khu vực hạ du, Công ty đã chủ động thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Quy trình liên hồ, ngoài ra còn thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An tỉnh Quảng Nam và thông báo qua hệ thống loa phóng thanh của các trạm cảnh báo lũ từ xa cho bà con nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin mưa, lũ để chủ động phòng tránh. 


Biểu đồ điều tiết hồ chứa giảm lũ cho hạ du

Với mục tiêu thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa đúng quy trình, hợp lý, đảm bảo hiệu quả cắt giảm lũ, từ ngày 01/10 đến ngày 17/10/2020 tổng lượng nước về hồ trong các cơn lũ vừa qua là 623,28triệu m3, tuy nhiên chỉ xả về hạ du 231,37 triệum(gồm nước xả qua tràn và chạy máy phát điện) và đã tích trữ lại hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 là 391,91 triệu m3, góp phần cắt lũ đáng kể cho khu vực hạ du. Trong quá trình vận hành không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa, đồng thời phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai nên hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Công ty thủy điện Sông Tranh căn cứ yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam tại Công văn số: 202/BCHPCTT&TKCN ngày 15/10/2020 về việc vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón lũ; Đồng thời căn cứ số liệu quan trắc, tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lúc 15h00 ngày 15/10, mực nước hồ ở cao trình 171,85/175m, lưu lượng nước về hồ 295,05 m3/s và qua 2 tổ máy để phát điện là 204 m3/s, Công ty đã tiến hành thực hiện lệnh mở cửa van xả tràn với lưu lượng từ 300÷880 m3/sđể điều tiết hạ dần mực nước hồ tạo dung tích đón, cắt đỉnh lũ cho hạ du và đến 08 giờ ngày 17/10/2020 mực nước hồ đạt cao trình 170/175mtheo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam tại Công văn số: 214/BCHPCTT&TKCN ngày 17/10/2020 về việc tổ chức thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du và căn cứ Bản tin dự báo lũ số: 15-03/TLST2-ĐKTTVQN lúc 15h30 ngày 17/10/2020 của Đài KTTV Quảng Nam dự báo lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 có thể đạt từ 1800 - 2300 m3/svà mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu trên báo động I là 0,32m, đồng thời theo số liệu thủy văn quan trắc thực tế tại hồ lúc 16h30 ngày 17/10/2020 mực nước hồ ở cao trình 170m, lưu lượng nước về hồ 1721,08m3/s và tổng lưu lượng xả về hạ du là1493,3m3/s, Công ty đã tiến hành đóng dần các cửa van đập tràn để giảm lưu lượng xả nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du.

 

 

Đập Đơn Dương (Thủy điện Đa Nhim) đang xả lưu lượng 50m3/s

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to. Từ nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Để thống nhất ứng phó các diễn biến mưa lũ, Tổng công ty Phát điện 1 đã có công điện khẩn, trong đó có chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thủy điện khu vực Miền Trung và Tây nguyên thực hiện việc phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tại địa phương để thống nhất các phương án triển khai. Mục tiêu quan trọng là đảm bảo điều tiết lũ, đảm bảo an toàn hạ du; đồng thời với đảm bảo an toàn công trình hồ đập và đảm bảo sản xuất. Việc xả nước điều tiết và xả lũ tuyệt đối tuân thủ quy trình liên hồ chứa. Lưu lượng xả có thể thay đổi tuỳ thuộc lượng nước về hồ.

Xả nước tại hồ Đại Ninh (Thủy điện Đại Ninh)

EVNGENCO1 cũng chỉ đạo các đơn vị thủy điện gửi thông báo về việc xả nước trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, đài phát thanh, hệ thống tin nhắn cảnh báo, các trang thông tin điện tử của Tổng công ty và các đơn vị để chính quyền và người dân địa phương chủ động ứng phó.

Theo kết quả kiểm phối hợp kiểm tra hạ du sáng ngày 16/10 giữa Công ty ĐHĐ và BCH PCTT&TKCN huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, do được cảnh báo và thông báo từ nhiều ngày trước, các hộ gia đình canh tác rau màu dọc sông Đa Nhim đã chủ động thu hoạch nông sản nên bị ảnh hưởng không đáng kể bởi việc xả nước từ đập Đơn Dương.

  • Hồ Sông Tranh 2 (Công ty thuỷ điện Sông Tranh) bắt đầu vận hành xả nước từ 20h ngày 15/10/2020 với lưu lượng xả dự kiến là 300-880m3/s, từ 11h30 ngày 16/10/2002 có thể tăng lên 1990m3/s tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.
  • Hồ Đơn Dương (Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - ĐHĐ), mực nước đạt cao trình 1040.668m, lưu lượng về hồ lớn nhất 213.71 m3/s, lưu lượng xả qua tràn 50 m3/s lúc 10h00 ngày 16/10/2020. Và sẽ tăng lưu lượng xả từ 50m3/s lên 75m3/s vào lúc 14h00; lên 100m3/s vào lúc 16h00 16/10/2020.
  • Hồ Đại Ninh (Công ty Thủy điện Đại Ninh), từ 7h00 ngày 14/10/2020 đạt cao trình 877,114 m (Mực nước dâng bình thường là 880 m); lưu lượng về hồ 105 m3; xả 25 m3 và 13h ngày 16/10 tăng lưu lượng xả lên 100m3/s và tăng lên 150m3/s vào lúc 16h00 cùng ngày

Đến 20 giờ 00 cùng ngày, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1040.265m, lưu lượng nước về hồ đạt 143,16m3/s, lưu lượng xả qua đập tràn đang ở mức 25m3/s. Theo dữ liệu ghi nhận được từ các trạm đo mưa trên lưu vực do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) quản lý, lượng mưa trung bình ở mức 31,5mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty ĐHĐ đã chủ động làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện Đơn Dương thống nhất tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn Đơng Dương từ 25m3/s lên 50m3/s.

Trạm trung tâm Hệ thống thu thập số liệu thủy văn tại đập Đơn Dương

Công ty ĐHĐ đã gửi thông báo về việc xả nước qua đập tràn Đơn Dương đến các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương. Theo đó, việc tăng lưu lượng xả từ 25m3/s lên 50m3/s được thực hiện từ 21 giờ 00 cùng ngày.

Trước đó, Công ty ĐHĐ đã thực hiện xả thông dòng chảy sông Đa Nhim với lưu lượng 25m3/s từ 12 giờ 00 ngày 11/10/2020.

Theo kết quả kiểm phối hợp kiểm tra hạ du sáng ngày 16/10 giữa Công ty ĐHĐ và BCH PCTT&TKCN huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, do được cảnh báo và thông báo từ nhiều ngày trước, các hộ gia đình canh tác rau màu dọc sông Đa Nhim đã chủ động thu hoạch nông sản nên bị ảnh hưởng không đáng kể từ việc xả nước từ đập Đơn Dương.

Với đặc thù là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực có đối tượng khách hàng là tất cả người dân trên cả nước, công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng được lãnh đạo EVNGENCO1 hết sức quan tâm. Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động này đã được thực hiện ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trao tặng nhà tình nghĩa - một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội EVNGENCO1 thực hiện

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Mạnh Huấn – chủ trì cuộc họp, công tác truyền thông tại Tổng công ty còn một số hạn chế cần khắc phục. Những đóng góp cho cộng đồng của ngành điện nói chung và của Tổng công ty nói riêng dù mang lại hiệu quả thiết thực nhưng lại chưa được truyền thông rộng rãi đến người dân. Sự lúng túng, bị động khi quản trị, xử lý thông tin bất lợi vẫn còn.

Đóng góp của thủy điện trong cắt giảm, hạn chế thiệt hại của bão lũ chưa được người dân hiểu rõ

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Mạnh Huấn, những kinh nghiệm, bài học cũng như những khó khăn trong công tác truyền thông đã được các đơn vị trong EVNGENCO1 chia sẻ thẳng thắn, cởi mở. Từ đó, lãnh đạo Tổng công ty xác định sẽ tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông trong thời gian tới.

Trên cơ sở những chia sẻ của các đơn vị, lãnh đạo Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo sát sao, để công tác truyền thông thực sự là cầu nối đưa EVNGENCO1 đến gần hơn với người dân.

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MWp  và trạm biến áp 500kV

Với mục tiêu đáp ứng tiến độ, làm việc an toàn hiệu quả và đảm bảo chất lượng, Công ty thủy Điện Đồng Nai đã hưởng ứng chiến dịch 102 ngày đêm, đã hoàn thành dự án để phát điện lên lưới điện Quốc Gia. Trong khoảng thời gian hơn 3 tháng, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh 102 trạm Inverter, các tủ trung thế RMU + máy biến áp trung thế, lắp đặt đấu nối và thí nghiệm hơn 2400 tủ Conbiner box, 100.000 đầu cáp 4.0, hơn 1300 đầu cáp trung thế T-plus 33kV…

Lắp đặt các trạm Inverter

Lắp đặt máy biến áp trung thế

Thí nghiệm tại các trạm Inverter và tủ RMU

Mặc dù khí hậu thời tiết ở vùng Ninh Thuận rất khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời thường ở mức 38-40 độ C, điều kiện làm việc rất khó khăn nhưng với đội ngũ kỹ sư, công nhân bậc cao dày dặn kinh nghiệm, với quyết tâm ngày đêm không ngại gian khó nhằm mục tiêu hoàn thành công việc, với sự ủng hộ, động viên và tạo điều kiện của các Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai, cuối cùng cũng đã đưa nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á Trung Nam Thuận Nam phát điện lên lưới Quốc gia đúng tiến độ.

Ban Lãnh đạo Công ty Thủy Điện Đồng Nai thăm hỏi động viên anh em tại công trường

Bên cạnh sự phát triển và thành công trong việc thực hiện các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, Công ty thủy điện Đồng Nai đã luôn đồng hành là nhà thầu lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tin cậy cho các dự án của Tập đoàn Trung Nam cũng như các chủ đầu tư các dự án khác. Trước đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh  tổ hợp Nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) và điện gió Trung Nam Ninh Thuận – 204 MW AC, NMĐMT Trung Nam Trà Vinh – 140 MWacđào tạo vận hành và thí nghiệm hiệu chỉnh NMĐMT Phước Hữu – 50 MWp, Phước Thái 1 – 50 MWp; đào tạo vận hành NMĐMT BP Solar – 65 MWp….. Công ty Thủy điện Đồng Nai tự hào khi góp phần trong việc phát điện các nhà máy điện mặt trời, điện gió, từng bước khẳng định trình độ, tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân trong Công ty. Góp phần nâng tầm vị thế, khẳng định chất lượng của thương hiệu Công ty Thủy điện Đồng Nai đối với các dự án Năng lượng Tái tạo.

Ngày 14/10/2020, Công ty Thủy điện Đại Ninh (Tổng công ty Phát điện 1) đã phát đi thông báo về việc chuẩn bị xả nước điều tiết, xả lũ tại hồ Đại Ninh. Theo nội dung thông báo, mực nước hồ vào lúc 7h00 ngày 14/10/2020 là trên 877m (trong khi mực nước dâng bình thường là 880m); lưu lượng về hồ 105 m3/s.

Công ty thủy điện Đại Ninh đã nỗ lực đảm bảo sản xuất để điều tiết mực nước hồ. Tuy nhiên, với diễn biến tình hình khí tượng thủy văn tại hồ Đại Ninh như hiện nay, dự báo lượng nước về hồ có khả năng tăng cao trong thời gian tới do ảnh hưởng cơn bão số 7 (Bão Nangka) và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Để đảm bảo an toàn hồ đập theo quy trình liên hồ chứa, Công ty Thủy điện Đại Ninh sẽ tiến hành xả nước điều tiết trong vài ngày tới, dự kiến ngày 17/10/2020. Thời gian và lưu lượng xả cụ thể sẽ được đơn vị cập nhật căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng vào hồ.

Mực nước tại hồ thủy điện Đại Ninh đang ở mức cao và nhiều khả năng tiếp tục tăng 

Công ty Thủy điện Đại Ninh cũng như các đơn vị thủy điện khác của EVNGENCO1 đều xây dựng hệ thống cảnh báo thông tin qua Đài phát thanh, tin nhắn điện thoại đến chính quyền và người dân khu vực hạ du. Do đó, người dân vùng hạ du sẽ nắm được thông tin cảnh báo sớm và kịp thời để chuẩn bị đối phó.

Trong nỗ lực chung là sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn tài nguyên nước, các đơn vị thủy điện trên các bậc thang thủy điện của sông Đồng Nai thuộc EVNGENCO1 đã tập trung điều hành sản xuất theo đúng quy trình.

Trước đó, để kịp thời ứng phó với cơn bão số 7 – NANGKA, Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành công điện khẩn số 2146/CĐ-EVNGENCO1 chỉ đạo các đơn vị thủy điện theo dõi sát tình hình thủy văn, tham gia cắt giảm, làm chậm lũ nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 để chủ động xử lý các tình huống mất an toàn có thể xảy ra.

Ngư dân đang neo thuyền trong khu vực an toàn của càng biển 

Trước tình hình trên, nhận định nguy cơ cao đối với các tàu thuyền của ngư dân hoạt động trong vùng biển Thanh Hóa, theo đề nghị của theo đề nghị của Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh Thanh Hoá, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tạo điều kiện cho hơn 450 tàu đánh bắt cá của bà con ngư dân vào tránh trú bão số 7 tại cảng. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, 450 thuyền đánh cá của bà con ngư dân đã được neo đậu và tránh trú an toàn trong khu vực cảng thuộc quyền quản lý của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Qua hành động này, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn mong muốn cùng chung tay chia sẻ với người dân địa phương.

450 thuyền đánh cá của bà con ngư dân neo đậu tránh bão trong cảng Nghi Sơn 

Chiều 12-10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.  Bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h. Tối 14/10, bão có thể đổ bộ đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

 

bao so 7 do bo dat lien Trung Trung Bo anh 1

Dự báo đường đi của bão số 7 trong 24 giờ tới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trong khi đó, hình ảnh đường đi của bão từ Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy lúc 13h chiều 14/10, tâm bão đã nằm ngay trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An. Trọng tâm ảnh hưởng của bão nằm ở các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 7 kết hợp không khí lạnh nên mưa lớn sẽ xuất hiện ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 14/10. Mưa kéo dài đến hết 16/10 với tổng lượng 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm. Trong khi đó, các khu vực khác ở miền Bắc và tỉnh Hà Tĩnh, mưa dao động 50-150 mm/đợt.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 7. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Phát điện 1 yêu cầu các Đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 6807/CĐ-EVN ngày 12/10/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (địa chỉ web www.kttv.gov.vn) để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

3. Triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương; đảm bảo cung cấp điện an toàn, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra.

4. Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Các Đơn vị thủy điện: (i) Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với BCH PCTT&TKCN tỉnh để tuyên truyền, vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả đặc biệt đối với các hồ chứa không còn hoặc dung tích phòng lũ thấp; (ii) Tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; (iii) Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu; (iv) Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

6. Các Đơn vị nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị lưu ý dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển.

7. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24h, tuyệt đối không được chủ quan và cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác tránh gây hiểu lầm trong dư luận.

8. Đối với đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15hh00 hàng ngày và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty theo địa chỉ email banchihuypcttgenco1@gmail.com.

Xem toàn văn công điện tại đây.

Trong báo cáo gửi đến Đoàn ĐBQH các tỉnh, Công ty ĐHĐ cho biết trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai diễn biến phức tạp. Từ tháng 01 đến tháng 6, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận đều thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo cấp nước cho hạ du các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và canh tác nông nghiệp trong giai đoạn mùa khô năm 2020. Trong đó, Công ty đã tiến hành xả 6 đợt qua đập tràn với tổng lượng nước khoảng 5 triệu m3 nước đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho khu vực hạ du đập Đơn Dương thuộc huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà máy của Công ty ĐHĐ vận hành an toàn, liên tục, sản xuất hơn 1,88 tỷ kWh

Để đảm bảo nhiệm vụ phát điện kết hợp cấp nước chống hạn đối với các vùng hạ du trong điều kiện bất lợi của thủy văn, Công ty ĐHĐ đã cố gắng vận hành an toàn, ổn định các cụm nhà máy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi. Tính đến cuối tháng 9, Công ty đã phát lên lưới điện Quốc gia hơn 1,88 tỷ kWh, đạt 73,12% kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh công tác kinh doanh sản xuất điện, Công ty ĐHĐ hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với địa phương; tăng cường công tác an toàn và  bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác hỗ trợ giáo dục và quan hệ cộng đồng tại khu vực có các nhà máy điện của Công ty đang vận hành. Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn Công ty không xảy ra trường hợp mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường.

Công tác an sinh giáo dục, quan hệ cộng đồng luôn được Công ty ĐHĐ chú trọng

Là một doanh nghiệp phát điện có địa bàn hoạt động trải dài trên 03 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, Công ty ĐHĐ luôn chú trọng công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng đồng tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, Công ty thực hiện công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng đồng vối số tiền 840 triệu đồng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao như: Ủng hộ các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận trong công tác phòng chống COVID-19; tập huấn kiến thức khoa học, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phổ biến Luật Bình đẳng giới và chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - trẻ em tại xã Đa Mi, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận,…

Công ty ĐHĐ tổ chức tập huấn kiến thức bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em tại xã La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du các hồ chứa thủy điện, Công ty ĐHĐ đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận có ý kiến đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình kiên cố và canh tác nông nghiệp trên các bãi bồi ven sông nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp hồ thủy điện phải xả điều tiết lũ theo quy trình.

 

Ông Lương Phi Phụng – Thiếu tá, đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phổ biến các nội dung diễn tập PCCC

Tới dự chương trình tập huấn và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc cùng ban Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai. Về phía Đội chữa cháy chuyên nghiệp có Ông Lương Phi Phụng – Thiếu tá, đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng 20 chiến sỹ.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, phó Giám đốc Công ty nêu cao vai trò hiểu biết và ý nghĩa của Công tác diễn tập PCCC&CNCH

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, phó Giám đốc Công ty: Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ là một hoạt động luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Công ty.  Đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời yêu cầu các học viên tham dự chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cần học tập nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để nắm vững lý thuyết; tham gia diễn tập tích cực để có khả năng vận dụng hiệu quả vào thực tế khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Ông Lương Phi Phụng – Thiếu tá, đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phát biểu về ý nghĩa của công tác tập huấn và diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho CBCNV về công tác PCCC, đặc biệt giúp cho CB-CNV của Công ty và chị em là vợ và con của CBCNV tại các hộ gia đình các kỹ năng cơ bản để thoát nạn, các tình huống khi xảy ra cháy cũng như cách sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy đám cháy nhỏ. Đối với các đội viên đội PCCC cơ sở nắm vững quy trình tổ chức chữa cháy, thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã trang bị; Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các phương tiện chữa cháy cũng như khả năng phối kết hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở và PCCC&CNCH chuyên nghiệp, để giải quyết các tình huống cháy, nổ cũng như công tác cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt thực hiện tốt phương châm 4 tại chổ gồm:

Chỉ huy tại chỗ: Ban chỉ huy PCCC, Đội trưởng Đội PCCC hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trong thời gian những người này vắng mặt.

Lực lượng tại chỗ: Đó là tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn khu dân cư, mà nòng cốt là lực lượng PCCC cơ sở.

Phương tiện tại chỗ: Là sự chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện phục vụ công tác cứu người, cứu tài sản; nguồn nước và các vật liệu chữa cháy bao gồm: cát, nước, bình chữa cháy, …

Vật tư và hậu cần tại chỗ: Là sự chuẩn bị sẵn sàng các nguồn kinh phí; những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tiếp đến, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với tình huống  giả định sự cố cháy xảy ra ở khu nhà trực quản lý vận hành, nơi có nhiều hộ gia đình của CBCNV Công ty đang sinh sống. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai công tác chữa cháy ban đầu, sau khi đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tiếp ứng, tiếp nhận hiện trường cháy và chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ những người bị nạn cũng như tài sản của các hộ dân đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh hoạt động về công tác phòng cháy và chữa cháy:

CBCNV diễn tập nội dung kỹ thuật sử dụng khăn, găng tay khóa bình ga

Các gia đình trong cư xá diễn tập nội dung kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy dò dỉ bình ga

CBCNV diễn tập nội dung kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy xăng dầu

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập ứng cứu khẩn cấp đám cháy trên cao tại cư xá Công ty Thủy điện Đồng Nai

Diễn tập cứu hộ cứu nạn nạn nhân trong đám cháy

“Hãy nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tập thể, cá nhân và khu dân cư lân cận” là thông điệp Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai muốn gửi đến toàn thể CBCNV và các hộ gia đình.  Đây cũng là mục tiêu của Công tác tập huấn và diễn tập PCCC&CNCH tại cư xá Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn ra trong thời gia hơn 3 giờ và kết thúc thành công và an toàn.